Velkommen til studiestart 14. august 2018

Tirsdag 14. august 2018 er første studiedag for de fleste, med registrering, faddertildeling, åpningsseremoni og andre aktiviteter. Dette gjelder de fleste bachelorstudiene og årsstudiene. Noen masterstudier, halvårsenheter, PPU og nettstudier, samt de som har fått opptak til bachelor via Y-veien eller TRESS har en annen dato for registrering og oppstart. 

Har du fått opptak via Y-veien eller TRESS? Da skal du forholde deg til denne informasjonen her. 

MÅ jeg møte opp første dagen? 

Ja, det er oppmøteplikt til registrering for alle studenter som starter på et nytt studieprogram ved alle høgskolens avdelinger (med unntak av studiene nevnt over). Dersom du ikke møter kan du risikere å miste studieplassen din. 

Studiestart2014BHA.jpg

(BILDETEKST: Studenter følger sin linjefarge ved åpningsdagen i 2014 på studiested Halden. Foto: Bård Halvorsen)

Hvor og når skal jeg møte første dagen?

All registrering foregår i høgskolens lokaler på Remmen i Halden. Du finner nøyaktig program for dagen for ditt studium på denne studiestartsiden fra juni 2018. Da vil du også finne viktig informasjon for akkurat deg, samt kalenderen du skal forholde deg til resten av studietiden. (Denne kan synkroniseres med kalenderen du bruker, f.eks Outlook, eller kobles mot din iPhone eller iPad - så har du alltid oppdatert kalenderinformasjon). 

Vi setter opp gratis buss fram og tilbake til studiested Fredrikstad. Bussen går direkte til og fra Halden (dvs. ingen stopp for av/påstigning). Påmelding til gratis buss vil det bli informert om senere.

Timeplan.

Timeplanene for de første ukene og resten av høstsemesteret vil være klare fra 8.august. 

På leting etter bolig? 

Les mer om boligtilbudet, og husk å søke tidlig! 

Spørsmål rundt søknaden din eller opptak? 

Tilbud om opptak for studier i Samordna Opptak sendes ut 20.juli. Da kan du sjekke statusen din her. Har du noen andre spørsmål kan du se om du finner svaret på spørsmålet ditt på opptakskontorets sider.  Ta ellers kontakt med opptakskontoret på: opptak@hiof.no

Relevante linker:

FadderlekerVarsteFredrikstadBHA.jpg

BILDETEKST: Fadderleker i Fadderukene 2014, de to første ukene etter studiestart. Dette er studenter ved studiested Fredrikstad. Foto: Bård Halvorsen.