Studiestart

Velkommen som student hos oss!

Det er viktig for oss at du som ny student vet hva du har å forholde deg til i forhold til oppstartsrutiner for akkurat det studiet du skal starte på. Velg derfor ditt studium i listen under, og les deg opp på informasjon knyttet til bl.a. oppstartsdato og oppmøtested, evt litteratur m.m. Har du spørsrmål, nøl ikke med å ta kontakt med noen av de ansvarlige for ditt studieprogram.

Studier med start våren 2018

Spesialordninger til ingeniørutdanningen
*
Realfagskurs - Mer informasjon om oppstart

Videreutdanninger 
* Akuttsykepleie - Mer informasjon om oppstart
* Anestesisykepleie - Mer informasjon om oppstart
* Intensivsykepleie - Mer informasjon om oppstart
* Operasjonssykepleie - Mer informasjon om oppstart

Deltidsstudier ved HiØ VIDERE med oppstart våren 2018
* Organisasjonspsykologi - Mer informasjon om oppstart 
* Personaladministrasjon/personalledelse - Mer informajson om oppstart
* Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi - juridiske rammer - Mer informasjon om oppstart

Andre spørsmål om studier?

Om spørsmålet ditt angår studier ved Avdeling for ingeniørfag, Avdeling for helse og sosialfag, eller Akademi for scenekunst i Fredrikstad: send email til studier-fred@hiof.no.

Om spørsmålet ditt angår studier ved Avdeling for lærerutdanning, Avdeling for informasjonsteknologi eller Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag i Halden: send email til studier-halden@hiof.no

Om spørsmålet ditt angår studier administrert av HiØ VIDERE: send en email til videre@hiof.no.

Tilrettelegging? 

Om du som student har funksjonsnedsettelse, dysleksi, psykososiale vansker eller andre utfordringer som medfører ulempe i studiesituasjonen, kan du ha rett på tilrettelegging.

Ta kontakt med oss i god tid før studiestart! Send epost til: tilrettelegging@hiof.no

Administrative støttetjenester

Vi har et flott bibliotek med avdelinger ved begge studiesteder. Les mer om biblioteket her.

IT-drift bistår studenter med tekniske spørsmål i forhold til alle våre systemer. Les mer om IT-hjelp for studenter hos oss.

Hvordan finne oss og parkering

Les mer om hvordan du skal finne frem til de respektive studiesteder
Les mer om parkeringsmuligheter

Spørsmål om bolig, råd og helse og og bokhandel?

Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) deltar aktivt i arbeidet med å skape et best mulig helhetlig læringsmiljø ved Høgskolen i Østfold (HiØ). SiØ er studentenes velferdsorganisasjon og ledes av et styre med studentflertall.

Studentsamskipnaden i Østfold sørger for:

Studentliv

Du skal trives som student hos oss! Foruten et mangfold av studentstyrte lag og foreninger, samt studensamfunn og studentkroer ved begge campus, jobber Høgskolen i Østfold for at du skal føle deg velkommen og kunne ta del i det lokale kultur - og samfunnsliv i studiestedsbyene Halden og Fredrikstad. Les mer om vårt studentliv på studentlivsidene.