Om studieforberedende uke

SU2017.jpg

Studieforberedende uke er et gratis tilbud til søkere som har en bachelorutdanning ved HiØ som førsteprioritet gjennom Samordna opptak, samt for de som har takket ja til studieplass på forkurs, Y-vei eller TRESS for ingeniørutdanning hos oss.

Målet er å gi søkere en bedre oversikt over hva det innebærer å være student, hvilke arbeidsformer som brukes og hvordan studiene er organisert. Uken inneholder presentasjon av ulike studier, miniforelesninger om hvordan man bør forholde seg til pensum, om å være på forelesninger og om hvordan ta notater. Deltakerne lærer også om akademisk skriving og kommunikasjon. Gruppearbeid er en av de mest brukte arbeidsmåtene i bachelorstudiene, derfor inneholder Studieforberedende uke også mye relevant praktisk gruppearbeid.

Alle søkere med en bachelorutdanning ved HiØ som førsteprioritet vil motta en e-post med tilbud om deltakelse og informasjon om påmelding etter søknadsfristen 15.april. Det samme gjelder de som har takket ja til studieplass på forkurs, Y-vei eller TRESS for ingeniørutdanning.

Studieforberedende uke 2018 gjennomføres 18. - 22. juni klokken 09:00 - 14:00 ved Studiested Fredrikstad.

Klikk her for påmelding

Påmeldingsfrist er 10. juni. Førstemann til mølla.

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt per epost på: studieforberedendeuke@hiof.no 

Program 2018 publiseres medio juni