Aktuelt om IT-tjenester ved HiØ

Publisert 5. mars 2019 09:23
Publisert 7. jan. 2019 10:46

TechSmith Relay brukes til å produsere enkle videoer.

Publisert 30. mai 2018 12:43

Fra høsten 2018 tas Canvas i bruk som læringsplattform ved Høgskolen i Østfold