Læringsplatformen Canvas

Fra høsten 2018 tas Canvas i bruk som læringsplattform ved Høgskolen i Østfold

Logg inn i Canvas

Introduksjonskurs i Canvas på nett

Det er etablert en ressursgruppe for Canvas. Her kan du lese mer om  ressursgruppas mandat og sammensetning.

Merknad for studenter:
Husk at du må semesterregistrere deg for å få tilgang til dine emner i Canvas.

Merknad for ansatte:
For å få tilgang til dine emner i Canvas må du være registrert i FS. Det er studiekonsulentene ved hver av studiestedene som har ansvar for denne registreringen. Hvis du ikke finner emnet ditt i Canvas, kontakter du en studiekonsulent ved ditt studiested - eller sender e-post til:

Publisert 30. mai 2018 12:43 - Sist endret 15. mai 2019 12:56