Historikk

Publisert 7. feb. 2019 15:50

Arkivsystemet Public360 skal oppgraderes til ny versjon.

Publisert 16. jan. 2019 13:57

31.1.2019 fases Box ut som skylagringstjeneste i regi av HiØ.

Har du data lagret i Box, ber vi deg om i god tid før 31.01.2019 å flytte dine data til annen egnet lagringstjeneste ved HiØ (se under), og deretter fjerne dine data fra din Box-konto. Etter 31.1.2019 vil ikke Box være tilgjengelig for deg, og data kan ikke hentes ut. Disse anses da som tapt.

Publisert 7. des. 2018 09:32
Passord
Publisert 4. okt. 2018 10:19

Det er sikkerhetsmåneden oktober, og du bør ta stilling til om dine egne passord er sikre.

Publisert 18. sep. 2018 14:24

Om kort tid fases gammel passordbytte-løsning på https://passord.hiof.no ut.

Publisert 7. sep. 2018 14:01

Om kort tid fases Box ut som skylagringstjeneste i regi av HiØ. Har du lagret materiale på Box kan du logge inn og flytte det videre til en annen egnet lagringsplass.

Publisert 30. mai 2018 12:23

Fronter stenges 31. august 2018 - dette er absolutt siste frist for å hente ut det du vil ta vare på.