Oppdaterte utgaver av e-post, Teams og OneDrive

Som et ledd i planlagte oppgraderinger av høgskolens systemer, flyttes nå all e-post ut i Microsoft 365. Det betyr utvidet funksjonalitet i bl.a. Teams og OneDrive og styrket informasjonssikkerhet.

Det vil i løpet av juni gjøres endringer i e-posttjenesten for ansatte. Løsningen får bedre funksjonalitet og styrket sikkerhet. 

Den mest merkbare endringen vil være aktivering av to-faktor autentisering (MFA), hvor man i tillegg til sitt personlige passord også må bekrefte påloggingen med en annen enhet. Det blir ikke lenger nødvendig å benytte VPN for å koble til e-posttjenesten etter denne endringen. 

Mange bruker allerede andre tjenester i Microsoft 365, for eksempel Teams og OneDrive. Med overgang til ny tjeneste for e-post vil det bli flere muligheter i Teams og bedre mulighet for samhandling med studentene. 

Informasjon og dokumentasjon på hva du må gjøre for å komme i gang med to-faktor pålogging, vil bli sendt på e-post og ligge tilgjengelig på våre nettsider for IT-tjenester.

 

Publisert 11. juni 2021 00:36 - Sist endret 11. juni 2021 15:33