[LØST] Feil i Arc

Flere brukere opplever at de ikke får tilgang til Arc. Feilen er meldt leverandør og feilsøking/-retting er startet. Kunngjøring blir gitt inne i Canvas når dette er rettet opp.

Om Arc ved HiØ: https://www.hiof.no/tjenester/it/lyd-video/#toc5

Publisert 7. jan. 2019 13:07 - Sist endret 29. mai 2020 13:48