Høgskolens Wiki avvikles fredag 20. desember.

Wiki-tjenesten ved Høgskolen i Østfold (https://wiki.hiof.no)  oppfyller ikke de nye kravene til GDPR og personvern, og blir derfor bli avviklet fredag 20. desember kl.12:00.

NB! Websidene for Bacheloroppgaven til IT-avdelingen er flyttet over i Canvas.

Hvis noen har behov for å hente ut andre data som lå på Wikien kan dere kontakte IT-Vakta.

https://www.hiof.no/tjenester/it/kontakt/

 

IT-Vakt v/Høgskolen i Østfold

Publisert 20. des. 2019 09:14 - Sist endret 20. des. 2019 09:14