IT-anskaffelser

Rutine og veiledning ved IT-anskaffelser 

Rutine

Rutine for nyanskaffelser

Status - innmeldte og avklarte behov

Oversikt over behov/ønsker som er innmeldt, under arbeid og avklart.