English version of this page

IT-støtte til arrangement

IT-tjenester ved IT-vakt trenger informasjon om tekniske behov som må dekkes i forbindelse med arrangementer i Høgskolens lokaler eller digitalt. Informasjon sendes på e-post til IT-vakt så fort som mulig og senest 14 dager før arrangementet skal avholdes. Du vil bli henvist til skjemaet under igjen om du henvender deg til IT-vakt uten tilstrekkelig informasjon. Ved digitale og mindre arrangementer vil vi ta sikte på å gi grundig opplæring i forkant, slik at en kan arrangere på egen hånd. 

Har du pedagogisk-tekniske spørsmål og trenger hjelp med utforming av arrangementet? Kontakt SPUL på e-post eller besøk læringsstøttesenteret

Send e-post til IT-vakt


 

FOR ALLE ARRANGEMENTER: 
Arrangementets navn: 
Dato/tid: 
Antall deltakere
Ansvarlige kontaktpersoner
Form: Digitalt / Fysisk / Begge
Programskisse: Legg ved

 

DIGITALE ARRANGEMENTER:
Plattform Zoom/Teams/etc 
Type arrangement: Åpent / Lukket  
Personer som skal ha rettigheter Navn + ønsket rolle/rettigheter + e-post
Eksterne?: Navn + epost 
Chat?: PÅ / AV
Q&A?: PÅ / AV
Beskriv hvordan arrangementet skal foregå: 
Annet: Vennligst beskriv utfyllende...

 

FYSISKE ARRANGEMENTER
(for hvert rom og hver dag): 

Romnummer.: XXXX
Dato/tid: XX.XX.XX  / XX:XX-XX:XX
Personer tilstede:   Navn + rolle + seksjon
Behov for tilstedeværende teknisk person i tillegg ved oppstart? JA / NEI
Hvis JA, spesifiser.
PC stående fast i rommet: JA / NEI
Medbrakt datamaskin: JA / NEI
Spesifiser type datamaskin:
Projektor: JA / NEI
Dokumentkamera: JA / NEI
Lerret: JA / NEI
Programlyd: JA / NEI
Samtidige mikrofoner (headset/mygg): JA / NEI
Annet: Vennligst beskriv utfyllende...

 

Dette betyr IKKE at alle behov kan oppfylles i alle rom.
Merk: Utstyr blir ikke flyttet til lokaler utenfor høgskolen.


 

Publisert 5. juni 2018 15:02 - Sist endret 29. apr. 2021 16:49