IT-støtte til arrangement

IT-drift trenger informasjon om tekniske behov som må dekkes i forbindelse med arrangementer i Høgskolens lokaler. Informasjon sendes på e-post til IT-vakt straks man vet tid og sted for arrangementet og senest 14 dager før arrangementet skal avholdes.

Send e-post til IT-vakt


Nødvendig informasjon som skal meldes inn

Arrangementets navn:
Dato for arrangementet inkludert klokkeslett for hver dag:
Ansvarlige kontaktperson(er) for arrangementet:

Skal det være tilgang til trådløst nett for deltakerne? JA/NEI

Har deltagerne behov for tilgang til utskrift under arrangementet? JA/NEI
Spesifiser:

Det er ønskelig å ha en kort opplæring av vertene som skal være tilstede i rommet under sesjonene.
Opplæringen omfatter mulige feilsituasjoner som kan oppstå i forbindelse med oppstart av sesjoner, og tar ca. 10 minutter + spørsmål
Ønsket tidspunkt for opplæring av verter:

FOR HVERT ROM SOM SKAL BENYTTES
Romnummer:
Dager rommet skal benyttes:
For hver dag:
Tidsperioder rommet skal benyttes til arrangementet:
Navn på ansvarlig vert fra avdelingen/enheten som er til stede under sesjonen for arrangøren:
Behov for tilstedeværende teknisk person i tillegg ved oppstart? JA/NEI
Hvis JA, spesifiser behov:

FOR HVERT ROM OG DAG - Er det behov for følgende?
PC stående fast i rommet: JA/NEI
Medbrakt datamaskin: JA/NEI
Spesifiser type datamaskin:
Projektor: JA/NEI
Dokumentkamera: JA/NEI
Lerret: JA/NEI
Programlyd: JA/NEI
Samtidige mikrofoner (headset/mygg): JA/NEI
Annet?

Dette betyr IKKE at alle behov kan oppfylles i alle rom.
Merk: Utstyr blir ikke flyttet til lokaler utenfor høgskolen.


 

Publisert 5. juni 2018 15:02 - Sist endret 13. juni 2018 10:13