English version of this page

Intervjuer og opptak

Lydopptak (Intervjuer)

Både ansatte og studenter kan ha behov for å gjennomføre intervjuer. I den forbindelse er det viktig å følge retningslinjer for GDPR og personvern. Lydopptak kan gjøres med egen smarttelefon eller med diktafon fra HiØ. Ved bruk av smarttelefon skal diktafon-app og nettskjema benyttes.

Opptak med smarttelefon


Videoopptak

Rutiner for opptak av video


Opptak av undervisning og møter

I Zoom, Teams og Adobe Connect kan man gjøre opptak av undervisning og møter. 

Sett deg godt inn i rutiner for fjernundervisning før du gjør slike opptak.
Ansatte kan kun gjøre opptak på Zoom med sin jobb-PC som er administrert av HiØ.
Studenter har i utgangspunktet IKKE lov å gjøre opptak av møter i Zoom.
Dette skyldes at opptaket (lyd/video) regnes som en personopplysning og kan ikke lagres på privat utstyr.
Studenter som har et særskilt behov for å gjøre opptak i forbindelse med masterprosjekt/forskning kan kontakte IT-vakt, og vil kunne få låne en HiØ-maskin som er godkjent for bruk til opptak.

NB! Det stilles spesielle krav til gjennomføring av opptak av møter når det er snakk om røde data.


Opptaksstudio

Både i Halden og i Fredrikstad har Læringsstøttesenteret et opptaksstudio som kan bookes av ansatte i Outlook. Legg inn rommet i din romliste i Outlook for å enkelt kunne sjekke om rommet er ledig eller ikke. For åpningstider, informasjon mm, se nettsidene til Læringsstøttesenteret eller ta kontakt med Seksjon for pedagogisk utvikling og læring ( PULS ).

Publisert 11. mai 2018 11:09 - Sist endret 2. juni 2022 08:51