Opptak video

HiØ tilbyr ikke videoopptaker til utlån. Videoopptaker må prosjektet selv fremskaffe. HiØ tillater ikke at mobiltelefoner eller nettbrett benyttes for å gjennomføre opptak med personinformasjon eller annen sensitiv informasjon.

 • Gjennomfør opptak
 • Lagre opptak på en sikker plass
  • Slik lagrer du opptak kryptert på en sikker plass
   • Koble videoopptakeren til din pc
   • Åpne mappen hvor videopptakene ligger
   • Flytt filene over til din harddisk
   • Krypter filene du nå har lagt på din harddisk med programmet 7-zip
   • Flytt den krypterte filen til ditt lagringsområde for prosjektet (TSD, Onedrive, prosjektets filområde på HiØ server)
   • Slett opptakene som ligger lagret på videoopptakeren
Publisert 18. feb. 2019 13:26 - Sist endret 14. feb. 2020 06:06