Prosedyre for håndtering av smittevern for IT-tjenester i forbindelse med covid-19

Vi følger fhi sine retningslinjer og har generelle hygienetiltak som er opprettet ved høgskolen og som skal leses av alle. Se våre nettsider; https://www.hiof.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2020/informasjon-om-coronaviruset.html

Generelt

 • Vask hendene godt og ofte, med såpe og vann, og/eller håndsprit.
 • Egen mobiltelefon og eget datautstyr desinfiseres ofte, også nøkler og adgangskort.
 • Må du hoste eller nyse, bruk papir eller albuen, vask hendene etterpå.
 • Har du forkjølelsessymptomer eller ikke føler deg frisk, bli hjemme (avklar med leder).
 • Man kan bli litt sår eller tørr på hendene hvis man bruker desinfeksjon ofte. Vask hendene godt med såpe og vann innimellom, for å unngå dette.

Høgskolen følger hele tiden de råd som FHI gir i forhold til bruk av utstyr, generelt er rådene som følger;

 

Gjennomføring:

Denne prosedyren gjelder i situasjoner for IKT-avdelingen der ansatte er i kontakt med datautstyr fra ansatte/studenter i forbindelse med pågående koronasituasjon

 

På IT-vakta

 • Ansatte/studenter som kommer med datautstyr, henvises til å vaske av datautstyr og hender når de kommer på IT-vakta. Papir og desinfeksjonsmiddel står tilgjengelig. (Gi beskjed til renhold, hvis tomt)
 • Vis gjerne på ekstern skjerm på it-vakt PC, oppskrifter og hvordan man løser problemer, så student/ansatt kan gjøre tilsvarende på sitt datautstyr. Unngå å henge over skuldra på andre, eller for tett på hvis man skal hjelpe til med å løse ett problem på PC/mobil.
 • Sitter det flere på IT-vakt samtidig, hold god avstand, minst 1 meter. Hold avstand til besøkende på IT-vakt. Unngå mest mulig å ta på de besøkendes datautstyr. Vask/desinfiser hender og datautstyr før og etter hvis du må ta på det.
 • Headset/mobiltelefon på IT-vakta vaskes/desinfiseres før og etter vakta di.
 • Vask over pult/utstyr som du har benyttet på vakta før og etter bruk, plexiglasset vaskes av renholdspersonell.

 

På kontor/ansattes kontor

 • Før du tar i annens datautstyr, vask/desinfiser hendene, unngå å ta i ansiktet. Desinfiser datautstyret før du tar i det. Etter at jobben er ferdig, desinfiser utstyret og vask/desinfiser hendene. Gjelder både på IT-vakt og når du er på ansattes kontor.
 • Skal du dele ut, montere opp utstyr på ansattes kontor, vask/desinfiser hendene før du henter utstyret på lager, og vask av utstyret når du har koblet det opp hos ansatt. Vask/desinfiser hendene når du er ferdig.

 

Auditorium/undervisningsrom

 • Før du tar på datautstyr på auditorier, vask/desinfiser hendene og desinfiser utstyr, unngå å ta i ansiktet. Etter at jobben er ferdig, desinfiser utstyret og vask/desinfiser hendene. Ha med liten flaske med håndsprit og papir i lomma når du går på oppdrag, eller våtservietter.

 

Kilder:

 • folkehelseinstituttet.no
 • Stamina Helse
Publisert 3. des. 2021 08:49 - Sist endret 22. des. 2021 09:11