Problemer i Endnote

Har du problemer med at Endnote ikke lastes i Word ved oppstart?

  1. Lukk Word og Endnote
  2. Start Regedit
  3. Åpne HKEY_CURRENT_USER eller HKEY_LOCAL_MACHINE
    NB! Du må være admin for å få gjøre endringer i HKEY_LOCAL_MACHINE
  4. Gå til Software >> Microsoft >> Office >> Outlook >> Addins og trykk på mappa for EndNote.
  5. Klikk på Load Behaviour add-in for å redigere, og sett verdi til 3.
  6. Start Word og se at Endnote kommer inn som den skal
Publisert 14. des. 2021 13:46 - Sist endret 14. des. 2021 13:46