English version of this page

Granta

Installasjon

Installasjonsfiler for «CES EDUPACK» er lagt ut her:

Kopier denne adressen nedenfor inn i en filbehandler (Windows Utforsker/Min datamaskin):
\\ls02.hiof.no\fellesS\PROGRAMVARE\Granta

For lisensinformasjon se filen «lesmeg.txt» i samme katalog.

Hvis tilknytning til området på tjeneren ls02 kreves, gi brukernavn på form: «domene\brukernavn», f.eks. hiof.no\ibnmt

Publisert 29. mai 2018 10:29 - Sist endret 19. juni 2020 13:43