Opptak i Adobe Connect

Både studenter og ansatte har mulighet for å opptak i møterom de selv har opprettet. Opptakene kan for eksempel brukes som egentrening i språkopplæring, ta vare på viktige undervisningsøkter og også opptak av store møter med over hundre deltakere.

 Fremgangsmåte for å ta opptak

 1. Det er du som har opprettet møterommet som har råderett over filmene som produseres i det. Du må være innlogget med Feide-innlogging , ikke som "gjest".
 2. Lyd er viktig, så start med å ta lydtesten "Meeting"  ⇒ "Audio Setup Wizard".
 3. For å starte opptaket, velg "Meeting" ⇒ "Record Meeting". Se veiledningsbilde.
 4. Gi opptaket et godt navn. Se veiledningsbilde.
 5. Når opptaket starter og så lenge det pågår, vil det være et rundt rødt lys øverst i høyre hjørne. Det signaliserer til alle som deltar i møtet at her er blir all aktivitet filmet.
 6. Stans opptaket med å velge "Meeting" ⇒ "Stop Recording". Se veiledningsbilde.
 7. Opptaket lagres sentralt i Uninetts anlegg for Adobe Connect.

Det ferdige opptaket er kun tilgjengelig for deg

 1. For å se det ferdige opptaket trenger du å logge inn i din Adobe Connect Central, https://connect.uninett.no/.
 2. Velg "My Recordings". Se veiledningsbilde. Nå er det en fordel at du gav opptaket et navn som du lett kan kjenne igjen.
 3. Ved å velge "Informasjon" - rundingen med et utropstegn inni - får du opp detaljer om opptaket. Se veiledningsbilde.
 4. Opptakets nettadresse ser du ved "URL for Viewing:"

Gjør opptaket tilgjengelig for andre ved å endre rettighetene fra "Private" til "Public"

 1. Velg "Recordings", sett kryss foran riktig opptak og velg "Access Type". Se veiledningsbilde.
 2. Velg "Public" og lagre valget med  "Save". Se veiledningsbilde.
 3. Gjør opptakets nettadresse tilgjengelig i Canvas, i en epost eller liknende.

Det fint om du sletter opptak som du ikke trenger. Slik holder du lettere oversikt, og vi unngår sløsing med lagringsplassen. Lykke til med dine opptak i Adobe Connect!

Emneord: filmopptak, video, recording
Publisert 24. juli 2018 13:36 - Sist endret 25. juli 2018 11:35