English version of this page

Zoom

Zoom er et verktøy som benyttes til sanntids nettundervisning, veiledning, muntlige arbeidskrav, muntlig eksamen og møter. Ansatte og studenter er pålogget via FEIDE, og deltar samtidig til fastsatte tider.

Første gang må du installere Zoom-app fra https://zoom.us/download, og logge inn med FEIDE

Oppskrift for første oppstart av Zoom-app på Windows (Veiledning tekst og bilder)

Studiestart 2020

Det arrangeres drop-in økter i Zoom hver dag kl 12:00 - 13:00 og 16:00 - 17:00 f.o.m. fredag 7/8 t.o.m fredag 14/8. Her kan du komme og få testet at ditt tekniske utstyr fungerer slik det skal for at du skal kunne delta i undervisning i Zoom. Bli med i disse øktene her: Lenke til Zoom-rom

Sørg for å se videoen under for hvordan du installerer Zoom før du deltar i første økt.

Videoveiledning: Kom i gang med Zoom

Delta i nettundervisning ved å klikke på lenke til Zoom i Canvas-rommet ditt.
Velg undervisningsøkt, og svar "Ja" på spørsmål om å åpne Zoom-app.

Du kan delta i veiledning eller møte i Zoom ved å klikke på lenke i møteinnkalling (kalender) eller e-post. 

Hva trenger jeg for å bruke Zoom?

Zoom kan brukes både på PC, Mac, nettbrett og mobiltelefon, med kamera, mikrofon og høyttaler innebygget. 

Eget headset med mikrofon gir som oftest bedre lydopplevelse. 

Muntlig eksamen i Zoom

Går eksamen over flere dager anbefaler vi at det opprettes ett Zoom-møte pr. dag, og at man kaller inn alle studentene som skal ha eksamen denne dagen. Husk å hake av for waiting room på møtet under avanserte innstillinger. Da kan en og en student slippes inn i rommet etterhvert. Møteinnkallingen kan gjøres fra Outlook, med Zoom Plugin, eller i Zoom-klienten (husk å velge Outlook som kalender). 

Hvor kan jeg få hjelp med Zoom?

Har du tekniske problemer, kan du ta kontakt med IT-vakt.

Lurer du som faglærer på hvordan du kan legge opp undervisningen din i Zoom, kan du ta kontakt med Læringsstøttesenteret.

Hold din Zoom-app oppdatert

Det er viktig å holde Zoom-app oppdatert. Sjekk om det finnes oppdateringer minst en gang per måned.

Zoom - check for updates

Kalle inn til møter og veiledning i Zoom

Passord blir automatisk generert ved opprettelse av møte.

Passordet er en del av møtelenken. Det er viktig at denne ikke publiseres på åpne plattformer som sosiale medier og nettsider.

Skal du som ansatt innkalle til møte eller veiledning i Zoom, bruker du "Schedule a Meeting"-knappen i Outlook.

Skal du som student innkalle til møte i Zoom, bruker du Schedule-knappen i Zoom-app eller på https://hiof.zoom.us

Forberede et møte - valgalternativer

  • Video on/off. Styrer hvem som kan slå på video i møtet. Host og Participants.
  • "Only authenticated users can join. Sign in to Zoom". Dette kan kun brukes om alle som skal delta har FEIDE-bruker ved HiØ
  • "Join before host". Slås denne av sikrer det at ikke andre blir host fordi de logga inn før deg. 
  • "Mute participants on entry". Alle kommer inn i møtet med mikrofon slått av
  • "Enable waiting room". Da må alle deltagere slippes inn i møtet manuelt
  • "Alternative hosts". Kun tilgjengelig fra nettside hiof.zoom.us, Canvas og Outlook. Gir de du legger til her rettigheter som host.

Gjennomføre et møte - muligheter underveis

  • Lukke møtet straks alle har kommet inn: Inne i møtet, trykk "Manage Participants" og derette på "Lock Meeting"
  • Inne i møtet, trykk på pila ved siden av "Share Screen", og velg "Advanced Sharing Options". Kryss av for "Host Only" under "Who can share?", så er det bare du som kan dele skjerm.
  • Legge til Co-host: trykk på de tre prikkene ved navnet til en deltager og velg "Make Co-host". Medhjelper som for eksempel skal følge med på chat under møtet, se etter hender i været osv.

Spesielt for ansatte

Zoom i Canvas

Lag en undervisningsøkt eller et møte for alle studenter og forelesere med tilgang til Canvas-rommet ditt for emne eller kull ved først å trykke på Zoom-knappen i Canvas-rommet, og deretter trykke på "Schedule a new meeting":

Zoom i Outlook og Zoom nettside

Alle ansatte med PC har fått et Zoom-ikon for opprettelse av møte/veiledning i sin Outlook (krever Office 2016 eller nyere, evt. Office 365).

Se din brukerprofil og sett generelle innstillinger på https://hiof.zoom.us 

Innstillinger for undervisningsøkt, møte eller muntlig eksamen

Når du innkaller til møte/veiledning/undervisning/eksamen har du en del valg å ta stilling til. Du kan for eksempel velge om det er et enkeltmøte eller repeterende, om deltagere skal være "dempet" når økten starter eller om det kun er host eller også deltagere som kan slå på video.

Dersom du har behov for at flere har rettigheter som host i rommet, må du legge til disse personene som "Alternative host".

Har du behov for at studentene må vente i et venterom til du slipper dem inn, må du huske å huke av for dette.

Bruk av Zoom for røde data

Det er nå mulig å bruke Zoom som verktøy for å avholde møter med sensitivt innhold (røde data), gitt at man følger kravene som er beskrevet her.

Publisert 30. mars 2020 08:42 - Sist endret 24. juni 2020 10:09