English version of this page

Utskrift i Linux

Først må man stoppe print tjenesten.

Dette gjøre ved å kjøre kommando:

sudo service cups stop                                                                                                   

 

Så må man legge til skriveren i konfigurasjonsfilen til utkskriftsystemet.

Dette kan gjøres ved å legge til følgende innhold i printers.conf. (se under)

sudo nano /etc/cups/printers.conf         

                                                                 
<DefaultPrinter UniFLOW_Ps>
UUID urn:uuid:d286e36f-b523-3c9f-5f5b-cc049453fd1f
AuthInfoRequired username,password
MakeModel Generic PostScript Printer
DeviceURI smb://hiof_no/h-uniflow.hiof.no/UniFLOW_Ps
State Idle
StateTime 1483443960
ConfigTime 1483443938
Type 8400988
Accepting Yes
Shared Yes
JobSheets none none
QuotaPeriod 0
PageLimit 0
KLimit 0
OpPolicy default
ErrorPolicy retry-job
</DefaultPrinter>

 

Starte tjenesten cups

sudo service cups start

 

Det anbefales å skrive ut via programmet evince for tekstdokumenter.

Publisert 27. apr. 2018 12:33 - Sist endret 5. aug. 2020 20:15