Ofte stilte spørsmål

Kan jeg låne bil ett sted og sette den fra meg et annet sted? 
Svar: Nei, det kjøretøyet du har lånt må settes tilbake samme sted du hentet det.

Er det måling/registrering av bruken på kjøretøyet? For eksempel GPS, kWh-forbruk, kjørestil osv?
Svar: Høgskolen i Østfold registrerer ikke noe av dette. Firmaet som leier oss bilene gjør det og vi vil kunne få rapporter fra dem for å legge til rette for hvor mange biler vi trenger, hvilken type og annen praktisk informasjon.

Kan elbilene kjøres til Sverige, for eksempel Nordby (mest aktuelt ved privatleie)?
Svar: Ja, elbilene som er til utleie kan kjøres til Sverige, forsikringen gjelder også der.

Jeg har registrert meg, men benyttet min private mailadresse. Dermed får jeg ikke tilgang til å leie bil i arbeidet. Hvordan kan jeg få byttet slik at det blir min jobb-mail som er registrert?
Svar: Om du ønsker å rette opp feil som er registrert i appen tar du kontakt med Kundeservice på tlf 958 07 000. Du finner også nummeret under «Min profil» i appen.

En bruksanvisning på hvordan en låser opp og tar bort ladekabel/setter inn igjen hadde også vært fint. Jeg har aldri kjørt elbil og brukte 15 minutter for å ta ut ladekabelen. Ikke før jeg ringte utleiefirmaet fant jeg ut at ladekabelen blir låst hvis det går for lang tid før jeg tar den ut.
Svar: Når bilen er låst opp tar du først ut laderen fra bilen deretter fra ladestasjonen. Dette må skje raskt etter at bilen er opplåst. Rekker du det ikke trykker du bare på opplåsing på bilens nøkkel og utfører handlingen. Om behov for support ring Kundeservice 958 07 000

Hva gjør jeg om jeg ikke rekker tilbake for å levere bilen til avtalt tid?
Svar: Gå inn på appen og forleng lånetiden din på den måten.

Finnes det utstyr til å skrape is av vinduer, evnt koste av snø?
Svar: Det ligger slikt utstyr i alle bilene.

Hva med om jeg skal i et tidlig møte eller et møte som varer utover arbeidstiden? 
Svar: Lånetiden på elbiler for ansatte er nå satt fra kl.07.00 til 18.00

I hvilke tilfeller må jeg prioritere å låne el-bil?
Svar: Se eksempler nedenfor som beskriver hvilke tilfeller el-bilene skal prioriteres. Alle ansatte har et definert arbeidssted som enten er Halden eller i Fredrikstad. Som hovedregel regnes arbeidsstedet som oppmøtested for arbeidsreiser, men unntaket er i tilfeller der hvor det er lite hensiktsmessig. 

Eksempel:

  1. Ansatt bor i Gressvik, arbeidsted er i Fredrikstad og skal på et møte i Halden. Reiseruten fra Gressvik til Halden går i nærheten av arbeidsstedet og arbeidsreisen vil i dette tilfelle starte i Fredrikstad. El-bil skal bookes og arbeidstiden starter når arbeidsreisen påbegynnes fra Fredrikstad.
  2. Ansatt bor i Aremark, arbeidssted er i Halden, og skal på et møte i Fredrikstad. Reiseruten til Fredrikstad går i nærheten av arbeidsstedet og arbeidsreisen vil i dette tilfelle starte i Halden. El-bil skal bookes og arbeidstiden starter når arbeidsreisen påbegynnes fra Halden.
  3. Ansatt bor i Rakkestad, arbeidssted er i Halden, og skal på et møte i Fredrikstad. I dette tilfelle er det ikke hensiktsmessig å reise først til Halden for deretter å reise til Fredrikstad. Bruk av egen bil anbefales og arbeidsreisen/arbeidstiden starter når den ansatte reiser hjemmefra.

  4. Ansatt bor i Sarpsborg, arbeidssted er i Fredrikstad, skal på et kurs i Halden. I dette tilfelle er det ikke hensiktsmessig å reise først til Fredrikstad for deretter å reise til Halden. Bruk av egen bil anbefales og arbeidsreisen/arbeidstiden starter når den ansatte reiser hjemmefra.

  5. Ansatt bor på Hvaler, arbeidssted er i Fredrikstad, og skal på et kurs i Moss. Reiseruten fra Hvaler til Moss går i nærheten av det vanlige arbeidsstedet og arbeidsreisen vil i dette tilfelle starte i Fredrikstad. El-bil skal bookes og arbeidstiden starter når arbeidsreisen påbegynnes fra Fredrikstad.

Det får ingen konsekvenser i eksemplene ovenfor om den ansatte eier/disponerer elbil, hybridbil eller vanlig bil.

Høgskolen i Østfold har inngått avtale med firmaet som vi leier av slik at bilene blir vasket regelmessig utvendig og rengjort innvendig. De etterfyller også spylervæske.
Eventuelle skader på bil utvendig/innvendig, søppel og andre problemer på leiebil meldes direkte til Move About på tlf 95 80 70 00.

Publisert 26. aug. 2020 11:21 - Sist endret 16. sep. 2021 11:06