Plassering av elbiler ved studiested Halden

Bilene vil stå plassert på parkeringsplass for elbilder ved studenthyblene på Remmen. 
Se plassering på google maps
 

Publisert 26. aug. 2020 11:23 - Sist endret 2. sep. 2020 12:22