Prosedyre for gjennomføring av undervisning i SSI under pågående korona pandemi

Høgskolen i Østfold arbeider målrettet og systematisk med smitteforebyggende arbeid. 

I følge AML, § 3-1 krav til systematisk helse-, miljø,- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø,- og sikkerhetsarbeid på alle plan – også smitteforebyggende arbeid.

Hensikt:

 • Sikre at personer som oppholder seg i Senter for Simulering og Innovasjon, heretter kalt SSI er kjent med smitteforebyggende tiltak for å forhindre spredning av Korona virus i forbindelse med opplæring og undervisning
 • Sikre at personer som oppholder seg i SSI er kjent med senterets rutiner og retningslinjer og annen relevant informasjon i perioden under pågående Korona pandemi.

Omfang: 

Denne prosedyren gjelder for Senter for simulering og innovasjon (SSI) ved Høgskolen i Østfold. Prosedyren skal tilpasses SSI sine aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Målgruppe:

 • Alle som oppholder seg i SSI sine lokaler ved Høgskolen i Østfold under pågående korona pandemi

Ansvar:

Leder ved avdeling for Helse og Velferd har ansvar for å planlegge, gjennomføre og dokumentere hva som gjøres i forhold til smitteforebyggende arbeid. HMS rådgiver ved Høgskolen bistår i dette arbeidet.

Som student eller ansatt ved høgskolen i Østfold skal man forholde seg til gjeldende retningslinjer for smittevern ved høgskolen. Høgskolen har en egen nettside med informasjon vedrørende koronaviruset. 

Forberedelser til undervisning

Før du skal ha undervisning i SSI gjelder følgende:

 • Alle som skal oppholde seg i SSI skal ha gjennomgått høgskolens informasjon vedrørende koronaviruset og tatt e-læringskurset for smittevern.
 • Ha lest "prosedyre for gjennomføring av undervisning i SSI under pågående korona pandemi"
 • Ved planlagt undervisning som fraviker 1 meters regelen skal det sendes søknad om dispensasjon.
 • Studenter skal sette seg inn i aktuelle prosedyrer og undervisningsmateriale som skal gjennomgås i ferdighetstreningen. Mer informasjon om forberedelse til ferdighetstrening og simulering finner du på nettsiden under "for studenter" og "for lærere". Forøvrig gjelder informasjon som gis i Canvas vedrørende aktuell undervisning.
 • SSI har lånt ut en del utstyr og inventar til helsesektoren. Gi beskjed til Inger Hjelmeland eller Marian Bringa Arntsen om det er behov for å benytte utstyr som er utlånt. Følgende utstyr er utlånt:

Senger*

16stk

Undersøkelsesbenk

1stk

Portable sug

5stk

Sug (transpotable)

2stk

Rullestoler

4stk

Skittentøystraller*

9stk

Passiv heis med seil

1stk

Infusjonsstativ*

10stk

Stålbenker

3stk

Skjermbrett

19stk

«Spotcheck» apparat på rullende stativ (BT/SpO2)

4stk

Blå traller**

2stk

Operasjonslampe

1stk

Nattbord**

9stk

Kateriseringsmodell**

2stk

Iv armer**

2stk

Akutt/utstyrstraller

3stk

*En i hvert rom

**Vi har fler

 • Trange fellesareal bør ikke brukes til opphold og vi anbefaler derfor at ansvarlige for undervisningen lager en kjøreplan for logistikk for inn og utslusing av studenter i SSI´s lokaler.
 • SSI vil i perioden under pågående corona pandemi ha begrenset kapasitet i ulike rom. Antall personer som kan oppholde seg i de ulike rommene er:

H201: (Studentgarderobe) 4personer

-H232: (Forbruksvarelager) 3personer

I arealet utenfor garderobe og toalett er det ikke satt maks antall personer, men man skal kunne overholde 1m regelen.

- Kontrollrommene H223 og H229 1person

 

H211: (Auditoriet) 15personer

- H215: (Sengerom) 5personer

H212: (Midlertidig utlånsstasjon) 2personer

- H219: (Sengerom) 5personer

H213: ansatt garderobe 1person

- H221: (Sengerom) 9personer

H216 (Tøylager) 1person

- H222: (Leilighet) 8personer

 

H217 (Utstyrslager) 1person

- H225: (Sengerom) 5personer

H231: (Studentlager) 1person

- H230: (Sengerom) 5personer

Gjennomføring av undervisning

 • Møt opp i H2 til avtalt tidspunkt gitt av lærer. For studenter som skal ha undervisning i praktiske sykepleieprosedyrer gjelder hygienereglementet og arbeidsuniform er påkrevd.
 • Det er håndvasker på toaletter og alle sengerom. Spritdispensere er også tilgjengelig på sengerom og utenfor garderoben.
 • Unngå unødvendig kontakt med overflater og inventar
 • I rommet du skal ha opplæring skal du holde minst 1 meter avstand til andre.
 • Opphold i fellesarealene/sirkulasjonsområdene bør unngås der man ikke kan holde tilstrekkelig avstand. Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten større smitterisiko.
 • Personer som befinner seg innenfor 2 meter i mer enn 15 minutter til et bekreftet covid-19 tilfelle kan defineres som nærkontakter og skal vurderes for karantene eller annen oppfølging.

Etterarbeid

 • Ansvarlig lærere for undervisningen påser at alle kontaktoverflater og utstyr som har blitt benyttet sprites over før man forlater rommet etter endt ferdighetstrening. SSI vaskes hver morgen av renholdspersonale ved HiØ.
 • Det forventes at rom forlates i den stand de var da man kom. 
 • Avfall kastes i hvite søppelsekker i søppelbøtter på rom. Etter endt opplæring for dagen, kastes disse i svarte søppelsekker på skyllerom. Det ligger flere svarte søppelsekker på skyllerommet om det blir fullt. Søppel fjernes av renholdspersonalet hver morgen. Risikoavfall, som kanyler, legges i gule bokser for risikoavfall.

Utlån av undervisningsmateriell og utstyr

På grunn av situasjonen med begrenset kapasitet i SSI er det nå lagt til rette for å låne med seg noe undervisningsutstyr for å trene hjemme. Dette vil i perioder være forbehold bestemte studentgrupper.

Lånestasjon for utlån finner du i SSI på rom H212. Det vil være noen tilstede på faste tider ved utlån for bestemte studentgrupper. Andre studenter som ønsker å låne utstyr kan gjøre dette på faste øvingskvelder utenom periodene hvor utstyret er reservert definerte grupper. Hør med studentassistenter som er tilstede tirsdagskvelder på HiØ`s anatomi og øvingskvelder.

Utlån: Får å låne utstyr må du ha med deg studentbevis.

Innlevering: Det er satt opp et skap for innlevering rett innenfor døren til SSI (ikke garderobeskap). Før du leverer utstyret tilbake skal det rengjøres hjemme. Desinfisering av utstyret gjøres ved innlevering og det er satt frem nødvendig utstyr og desinfeksjonsmidler (hhv. overflatedesinfeksjon og LifeClean) ved innleveringsboksen. Se fremgangsmåte for rengjøring av utstyr under "rengjøring av undervisningsmateriell og utstyr".

Undervisningsutstyr som er tilgjengelig for utlån er:

 • Manuelle BT apparat og stetoskop 45stk
 • Genitalia (mann/kvinne) 23/31stk
 • Videokamera 9stk
 • Stativ til videokamera 8stk
 • Gorillapod (mobilstativ) 9stk

Rengjøring av undervisningsmateriell og utstyr

Høgskolen forholder seg til anbefalingene fra FHI om rengjøring og desinfeksjon ved covid- 19 til sektorer utenfor helsetjenesten. Sett i lys at vi som utdanningsinstutisjon utdanner helsepersonell har vi i tillegg rådført oss med helsetjenesten om rutiner for rengjøring av utstyr.

Nedenfor følger veiledning for rengjøring og desinfisering av undervisningsmateriale og utstyr. Med sprit menes overflatedesinfeksjon med minimum 70% alkoholinnhold. Life Clean benyttes til utstyr som ikke tåler vanlig overflatedesinfeksjon. Med fuktig klut anvendes fortrinnsvis microfiberklut. For vanlige overflater som bord stoler benyttes overflatedesinfeksjon.

Mer utfyllende bruksanvisning for LifeClean vil henge ved innleveringsstasjon og kan også leses her: Bruksanvisning og miniguide

BT apparat

Hjemme: Vask utstyret med fuktig klut om det er synlig skitt. OBS! BT apparatet må ikke dynkes i væske.

Ved innleveringsstasjon i SSI: Desinfiser utstyr med LifeClean. Benytt engangsklut fuktet med LifeClean og tørk over. Virketid min 2min. Utstyret skal være tydelig fuktet med middelet, men ikke dynkes i væske.

Stetoskop

Hjemme: Vask utstyret med fuktig klut om det er synlig skitt.

Ved innleveringsstasjon i SSI: Desinfiser utstyr med LifeClean eller sprit. Benytt engangsklut fuktet med LifeClean eller sprit og tørk over. Virketid min 2min.

Genitalier

Hjemme: Skyll grundig urinrør om det er benyttet kateriseringsgele. Vask utstyret med fuktig klut.

Ved innleveringsstasjon i SSI: Desinfiser utstyr med LifeClean eller sprit. Benytt engangsklut fuktet med LifeClean eller sprit og tørk over. Virketid min 2min.

Simulatorer

Simulatorene kan tørkes over med sprit på berørte kontaktpunkter. Evnt synlig smuss, klister fjernes først.

 

 

Kilde: 

Utarbeidet av:

Rådgiver ved SSI Marian Bringa Arntsen

Leder for SSI Inger Hjelmeland

HMS rådgiver Ruth Åsa Lier

 

Godkjent av:

Dekan Terje Grøndal

HMS ansvarlig Ruth Åsa Lier