Studie- og karriereveiledning

Studieveiledning er en samtale om muligheter og veivalg innenfor studietilbudet til Høgskolen i Østfold. Vi har studieveiledere på alle studieprogrammer som kan bidra til at du når dine mål og tar velinformerte valg. Vi tilbyr også karriereveiledning for å styrke våre studenter i møte med fremtidens arbeidsliv.

Studieveiledning

Studieveiledning er et tilbud til deg som studerer på Høgskolen i Østfold, samt for deg som er nysgjerrig på vårt studietilbud.

Karriereveiledning

Karriereveiledning er et tilbud til deg som studerer ved Høgskolen i Østfold. 

Hvordan lese til eksamen?

Arrangør: Tilretteleggingsgruppa HIØ v/ Tone Skråning og Kjersti O`Callaghan, og SIØ råd og helse v/Lise Nystad.
Lyd: Spesialpedagog Lise Nystad