Studieveiledning

Studieveiledning er en samtale om muligheter og veivalg innenfor studietilbudet til Høgskolen i Østfold. Vi har studieveiledere på alle studieprogrammer som kan bidra til at du når dine mål og tar velinformerte valg. 

Studieveiledere kan gi deg veiledning innen ulike temaer, som for eksempel:

 • Vårt studietilbud
 • Overgangen inn i høyere utdanning
 • Innpassing av emner avlagt ved HiØ eller andre læresteder
 • Utdanningsplaner med eksempelvis fagvalg og retningsvalg
 • Veiledning og informasjon om overgang til andre utdanninger eller arbeidsliv
 • Progresjon og gjennomføring
 • Motivasjon, mestring og planlegging
 • Personlige problemer som ensomhet og forventningspress
 • Tilrettelegging i studiesituasjonen
 • Muligheter for permisjon fra studiene
 • Utfordringer knyttet til kulturforskjeller
 • Egnethet og forventninger til profesjoner
 • Studieopphold i utlandet

Bestill studieveiledning!

Før du møter til veiledning er det fint om du har tenkt gjennom hva du ønsker å snakke om. Det gjør at vi som studieveiledere kan forberede oss og du vil få større utbytte av veiledningen. Vi kan bare gi deg veiledning og råd, valgene må du ta selv.

Du kan bestille tid for studieveiledning her

Andre områder du kan få veiledning

SiØ råd og helse:

et gratis tilbud til alle studenter ved HiØ. Her kan du kan snakke med studentrådgiver, spesialpedagog, psykiatrisk sykepleier eller helsesykepleier. Livet som student kan by på små og store utfordringer. Ønsker du veiledning eller samtaler om praktiske, sosiale eller emosjonelle problemer eller utfordringer knyttet til motivasjon eller studiemestring, kan SiØ råd og helse hjelpe deg.

Eksamen:

gir deg informasjon og veiledning rundt gjennomføring av eksamen ved HiØ.

Tilrettelegging:

gir deg informasjon og veiledning rundt dine muligheter for tilrettelegging i studietiden.

Studier i utlandet:

gir deg informasjon om dine muligheter for å ta deler av utdanningen din i utlandet.

Karriereveiledning:

Ønsker du karriereveiledning kan du benytte deg av tjenestene til Karrieresenter Østfold. Dette er et gratis tilbud til alle bosatt i Østfold.

Taushetsplikt, etiske retningslinjer og serviceerklæring

Veiledning ved HiØ er taushetsbelagt, og vi deler ikke informasjonen din videre. Våre studieveiledere utøver veiledning etter HiØs etiske retningslinjer, og vår serviceerklæring gir deg en oversikt over hva du kan forvente av studieveileder, samt hva studieveileder forventer av deg som student.

Publisert 8. aug. 2019 13:05 - Sist endret 1. nov. 2022 13:00