Tilrettelegging under eksamen og i studiesituasjonen

HiØ tilbyr veiledning til studenter som har behov for tilrettelegging i studiene. Ta kontakt med tilretteleggingsgruppa dersom du har en form for funksjonsnedsettelse, dysleksi, kronisk eller psykisk sykdom - eller andre utfordringer som påvirker studiehverdagen din. Vi anbefaler at du tar kontakt tidlig, gjerne før studiestart!

Kontaktinformasjon

For studenter i Halden: Send en epost til tilrettelegging-halden@hiof.no – så tar vi kontakt med deg.

For studenter i Fredrikstad: Send en epost til tilrettelegging-fred@hiof.no – så tar vi kontakt med deg.

Tilrettelegging på eksamen

Lovhjemler:

Forskrift om eksamen, studierett og grader §6-7

Studenter som av medisinske eller av andre grunner har behov for tilrettelegging i forbindelse med eksamen, må søke om dette innen fastsatte frister. 

Søknadsfrister

 • 15.september for eksamener i høstsemesteret
 • 1.mars for eksamener i vårsemesteret

Det kan gjøres unntak fra fristen når behovet for tilrettelegging er uforutsett. 

Søknadsskjema for tilrettelegging under eksamen 

Du kan også kontakte Eksamensadministrasjonen direkte på eksamen-halden@hiof.no hvis du skal studere i Halden, og på eksamen-fred@hiof.no hvis du skal studere i Fredrikstad.

Tilrettelegging i studiesituasjonen

Lovhjemler:

Universitets- og høyskoleloven § 4-3 (5)

Forskrift om eksamen, studierett og grader § 2-7.

Hvis det oppstår forhold som gjør det vanskelig å studere, kan du ha rett til tilrettelegging i undervisningssituasjonen. Nedenfor finner du informasjon om tilretteleggingsmuligheter for ulike funksjonsnedsettelser.

Søknadsskjema for tilrettelegging i studiesituasjonen

Fritak grunnet religiøse høytidsdager

Det fremgår av lov om universiteter og høyskoler § 4-3 femte ledd at studenter har rett til individuell tilrettelegging av undervisning og eksamen for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Les mer om tilrettelegging ved religiøse høytidsdager.

Ulike funksjonsnedsettelser og forslag til tilretteleggingstiltak

ADHD / ASF (autismespekterforstyrrelse)

Studenter med ADHD eller ASF kan ha utfordringer med konsentrasjon og det å holde fokus over tid. Det kan også være utfordrende å skaffe seg oversikt og komme i gang med oppgaver, og noen har også utfordringer med det å avgrense, gjennomføre og avslutte oppgaver. Dersom du har en form for ADHD eller en autismespekterforstyrrelse finnes det flere tilbud som kan gjøre studiesituasjonen lettere for deg.

Her er et utvalg eksempler på tilrettelegging:

 • Du kan ha rett på ekstrastipend fra lånekassen
 • Samtale med en person fra tilretteleggingsgruppa
  Send en epost til:
  tilrettelegging-fred@hiof.no hvis du skal studere i Fredrikstad
  tilrettelegging-halden@hiof.no hvis du skal studere i Halden
 • Pensum på lyd
  Lydbok sammen med pensumbok gjør at man stimulerer to sanser samtidig. Da blir det lettere å få med seg innholdet i det man leser. Pensum på lydbok kan man låne av Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB), og søknadsskjema finnes her:
  Søknad til NLB om lydbøker
   
 • Tilrettelagt lesesalsplass
  Ønsker du å søke om en skjermet lesesalsplass? Ta kontakt med tilretteleggingsgruppa.
   
 • Utsettelser og ekstra tid
  Har du behov for utvidet frist på arbeidskrav? Ta kontakt med faglærer før fristen. Utvidet frist må vanligvis begrunnes, men det er ikke nødvendig med legeerklæring.
   
 • Informere fagmiljøet ditt?
  Ønsker du at avdelingen du studerer ved skal kjenne til din situasjonen? Ta i så fall kontakt med din studiekonsulent eller tilretteleggingsgruppa i god tid før studiestart, så avtaler vi et møte med fagansvarlige ved ditt studium.
   
 • Mentorordning via NAV
  Dette er et tiltak for studenter som har utdanningsstøtte via NAV. Ta kontakt med din saksbehandler i NAV og undersøke muligheten for å få mentor
   
 • Tilrettelagt eksamen
  Du kan søke om følgende tilrettelegging:
  • Eksamen i mindre rom
  • PC
  • Utvidet tid (inntil én time)

Dysleksi

Vanlige utfordringer: rettskriving, orddeling, setningskonstruksjon, tegnsetting, begrensninger i ordforråd og liten variasjon i språket.

Her er noen eksempler på tilrettelegging:

 • Du kan ha rett på ekstrastipend fra lånekassen
   
 • Samtale med en person fra tilretteleggingsgruppa
  Send en epost til:
  tilrettelegging-fred@hiof.no hvis du skal studere i Fredrikstad
  tilrettelegging-halden@hiof.no hvis du skal studere i Halden
   
 •   Utredning for dysleksi
  Ta kontakt med SiØ Råd og helse hvis du tror du har dysleksi eller trenger ny utredning.
   
 • Pensum på lyd
  Lydbok sammen med pensumbok gjør at man stimulerer to sanser samtidig. Da blir det lettere å få med seg innholdet i det man leser. Pensum på lydbok kan man låne av Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB), og søknadsskjema finnes her: Søknad til NLB om lydbøker
   
 • Lydopptak av undervisning
  Dersom du får tillatelse fra foreleser, kan det være mulig å ta lydopptak av forelesning.
 • Skrivestøtteprogram
  Lingdys er et lese- og skrivestøtteverktøy på norsk og engelsk. Les mer om programmet her.
  HiØ har lisens for disse programmene til bruk på eksamen, søk her.
  Hvis du skal benytte programmene hjemme på din egen PC, kan du finne mer informasjon her 
 • Utsettelser og ekstra tid
  Har du behov for utvidet frist på arbeidskrav? Ta kontakt med faglærer før fristen. Utvidet frist må vanligvis begrunnes, men det er ikke nødvendig med legeerklæring.
 • Informere fagmiljøet ditt?
  Ønsker du at avdelingen du studerer ved skal kjenne til din situasjonen? Ta i så fall kontakt med din studiekonsulent eller tilretteleggingsgruppa i god tid før studiestart, så avtaler vi et møte med fagansvarlige ved ditt studium.

Tilrettelagt eksamen
Du kan søke om følgende tilrettelegging:

 • Utvidet tid
 • PC med bruk av lese- og skrivestøtteprogram
 • Opplesing av eksamenstekst

Psykososiale utfordringer

Hvis du har psykososiale utfordringer finnes det flere tilbud som kan lette studiesituasjonen for deg. Du kan ta kontakt med SiØ Råd og helse som har et bredt tilbud for studenter som sliter med små og store utfordringer.

Her er noen eksempler på tilrettelegging:

 • Samtale med en person fra tilretteleggingsgruppa 
  Send en epost til:
 • Pensum på lyd
 • Utsettelser og ekstra tid
  • Har du behov for utvidet frist på arbeidskrav? Ta kontakt med faglærer før fristen. Utvidet frist må vanligvis begrunnes, men det er ikke nødvendig med legeerklæring.
 • Mentorordning via NAV 
  Dette er et tiltak for studenter som har utdanningsstøtte via NAV. Ta kontakt med din saksbehandler i NAV og undersøke muligheten for å få mentor
 • Informere fagmiljøet ditt?
  Ønsker du at avdelingen du studerer ved skal kjenne til din situasjonen? Ta i så fall kontakt med din studiekonsulent eller tilretteleggingsgruppa i god tid før studiestart, så avtaler vi et møte med fagansvarlige ved ditt studium.
 • Tilrettelagt eksamen 
  Du kan søke om følgende tilrettelegging:
  • Eksamen et annet sted
  • Tilgang til hvilerom
  • Eksamen i mindre rom
  • Utvidet tid

Nedsatt bevegelse

Dersom du har nedsatt bevegelse finnes det flere tilbud som kan lette studiesituasjonen for deg. Har du behov for at vi tilpasser arealene eller timeplanen, er det viktig at du gi oss beskjed om det så tidlig som mulig før studiestart.

Her ser du et utvalg eksempler på tilrettelegging:

 • Du kan ha rett på ekstrastipend fra lånekassen
 • Samtale med en person fra tilretteleggingsgruppa
  Send en epost til:
 • Pensum på lyd
  Lydbok sammen med pensumbok gjør at man stimulerer to sanser samtidig. Da blir det lettere å få med seg innholdet i det man leser. Pensum på lydbok kan man låne av Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB), og søknadsskjema finnes her: Søknad til NLB om lydbøker
   
 • Lydopptak av undervisning
  Dersom du får tillatelse fra foreleser, kan det være mulig å ta lydopptak av forelesning.
   
 • Tilrettelagt lesesalsplass
  Ønsker du å søke om en skjermet lesesalsplass? Ta kontakt med tilretteleggingsgruppa.
   
 • Utsettelser og ekstra tid
  Har du behov for utvidet frist på arbeidskrav? Ta kontakt med faglærer før fristen. Utvidet frist må vanligvis begrunnes, men det er ikke nødvendig med legeerklæring.
 • Mentorordning via NAV
  Dette er et tiltak for studenter som har utdanningsstøtte via NAV. Ta kontakt med din saksbehandler i NAV og undersøke muligheten for å få mentor. 
 • Informere fagmiljøet ditt?
  Ønsker du at avdelingen du studerer ved skal kjenne til din situasjonen? Ta i så fall kontakt med din studiekonsulent eller tilretteleggingsgruppa i god tid før studiestart, så avtaler vi et møte med fagansvarlige ved ditt studium.
 • Transport og parkering
  Det finnes HC-plasser like ved hovedinngangen som du kan benytte hvis du har blått P-kort utstedt av kommunen.
 • Tilgjengelighet i bygninger
  Ta kontakt med tilretteleggingsgruppa hvis du ønsker en omvisning i bygget.
 • Tilrettelagt eksamen
  Du kan søke om følgende tilrettelegging:
  • Skrive- og sekretærhjelp
  • Spesiell stol
  • Hev/senk bord
  • PC
  • Utvidet tid

Svaksynt eller blind

Hvis du er svaksynt eller blind, finnes det flere tilbud som kan lette studiesituasjonen for deg.


Her ser du et utvalg eksempler på tilrettelegging:  

 • Samtale med en person fra tilretteleggingsgruppa
  Send en epost til:
 • Pensum på lyd
  Lydbok sammen med pensumbok gjør at man stimulerer to sanser samtidig. Da blir det lettere å få med seg innholdet i det man leser. Pensum på lydbok kan man låne av Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB), og søknadsskjema finnes her: Søknad til NLB om lydbøker
 • Utsettelser og ekstra tid
  Har du behov for utvidet frist på arbeidskrav? Ta kontakt med faglærer før fristen. Utvidet frist må vanligvis begrunnes, men det er ikke nødvendig med legeerklæring.
 • Lydopptak av undervisning
  Dersom du får tillatelse fra foreleser, kan det være mulig å ta lydopptak av forelesning.
 • Tilrettelagt lesesalsplass
  Ønsker du å søke om en skjermet lesesalsplass? Ta kontakt med tilretteleggingsgruppa.
 • Mentorordning via NAV
  Dette er et tiltak for studenter som har utdanningsstøtte via NAV. Ta kontakt med din saksbehandler i NAV og undersøke muligheten for å få mentor
 • Tekniske hjelpemidler i studiet
  Ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentralen i ditt hjemfylke eller fyll ut skjemaet Hjelp til vurdering og utprøving for å komme i kontakt med en fagperson på området.
 • Informere fagmiljøet ditt?
  Ønsker du at avdelingen du studerer ved skal kjenne til din situasjonen? Ta i så fall kontakt med din studiekonsulent eller tilretteleggingsgruppa i god tid før studiestart, så avtaler vi et møte med fagansvarlige ved ditt studium.
 • Tilrettelagt eksamen
  Du kan søke om følgende tilrettelegging:
  • Ekstra tid
  • PC med nødvendig programvare for synshemmede
  • Alternativ eksamensform
  • Eksamen i mindre rom/enerom

Nedsatt hørsel eller døv

Hvis du har nedsatt hørsel eller er døv, finnes det flere tilbud som kan lette studiesituasjonen for deg.

Her ser du et utvalg eksempler på tilrettelegging:

 • Samtale med en person fra tilretteleggingsgruppa
  Send en epost til:
 • Tilrettelagt lesesalsplass
  Ønsker du å søke om en skjermet lesesalsplass? Ta kontakt med tilretteleggingsgruppa.
 • Mentorordning via NAV
  Dette er et tiltak for studenter som har utdanningsstøtte via NAV. Ta kontakt med din saksbehandler i NAV og undersøke muligheten for å få mentor
 • Informere fagmiljøet ditt?
  Ønsker du at avdelingen du studerer ved skal kjenne til din situasjonen? Ta i så fall kontakt med din studiekonsulent eller tilretteleggingsgruppa i god tid før studiestart, så avtaler vi et møte med fagansvarlige ved ditt studium.
 • Tilrettelagt eksamen
  Du kan søke om følgende tilrettelegging:
  • Utvidet tid
  • Tegnspråktolk (i begynnelsen, når faglærer går runden)
  • Alternativ eksamen
  • Eksamen i mindre rom/enerom

Forlenget studierett

Som student kan du oppleve at det skjer noe utforutsett i studietiden. En mulig tilrettelegging er å søke om forlenget studierett, noe som betyr at du kan bruke noe lenger tid på studiegjennomføringen. Vær oppmerksom på at det er studier hvor det ikke kan legges tilrette for forlenget studierett. Dette gjelder studier der det er krav til en bestemt utvikling i studiet (progresjonskrav). Dette gjelder spesielt studier innen helse- og velferd og lærerutdanninger.

For mer utdypende og presis informasjon, sjekk regelverket og kontakt eventuelt studieadministrasjonen.

Søknad om endring i utdanningsplanen sendes til studier@hiof.no.

Studierett reguleres i Forskrift om eksamen, studierett og grader kapittel 2.

Permisjon

Dersom du får barn i studietiden, opplever alvorlig sykdom, sykdom i familien eller andre tungtveiende forhold, kan du søke om permisjon. Søknaden må dokumenteres av sakkyndig 3. part (for eksempel lege).
Her finner du mer informasjon og søknadsskjema for permisjon.

Permisjon reguleres i Forskrift om eksamen, studierett og grader § 2-6
 

Forskjellen på forlenget studierett og en permisjon:
Ved en permisjon bruker du ikke opp noen av de to «ekstraårene» du kan bruke for å fullføre en grad. Permisjonstiden kommer altså i tillegg til denne bufferen på to år.
Ved forlenget studierett må du betale semesteravgift, det trenger du ikke i en permisjonsperiode hvor du ikke tar eksamen.

Tilretteleggingsgruppa ved Høgskolen i Østfold

Halden

Tone Skråning

Fredrikstad

SiØ Råd og helse

Lånekassen

Hvis du blir syk under studiet

Hvis du selv er syk i mer enn 2 uker, kan du få stipend og lån som du har fått utbetalt i perioden du var syk, omgjort til sykestipend. Dette kan også gjelde hvis du har et barn under 12 år som blir sykt.

Hvis du har nedsatt funksjonsevne

Noen studenter med nedsatt funksjonsevne må bruke så mye tid og krefter på å studere, at de ikke kan jobbe ved siden av studiene. Da kan du har rett på:

Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging

Vil du vite mer kan du lese om det i HiØs Handlingsplan for universell  utforming og tilrettelegging.

Publisert 4. juni 2018 12:46 - Sist endret 8. sep. 2022 14:57