Toppidrettsavtalen

Toppidrettsavtalen er en avtale mellom Olympiatoppen og Høgskolen i Østfold om opptak og tilrettelegging av studier for toppidrettsutøvere. I Østfold forvaltes og koordineres idrettens del av avtalen gjennom Østfold Idrettskrets

Avtalen består av følgende to hovedpunkter

1. Som toppidrettsutøver kan du søke om tidlig opptak.

2. I studiesituasjonen kan toppidrettsutøvere som er tatt opp etter toppidrettsavtalen søke om individuell tilrettelegging, slik at det lar seg gjøre å kombinere studiene med utøvelse av toppidrett. Innenfor individuell tilrettelegging kan vurderes f.eks. utvidet studietid, utsatte arbeidskrav eller praksisperioder, spesielt tilrettelagt eksamensaavvikling, osv. Det er studieledere ved de ulike studiene som vurderer denne tilretteleggingen etter søknad/samtale med den enkelte studenten.

For å kunne søke tidlig opptak i forhold til toppidrettsavtalen, må du oppfylle disse kravene:

1. Du må være bosatt i Østfold og/eller konkurrere for en klubb i Østfold, eller ha konkrete planer om dette.
2. Du må drive toppidrett på ett av følgende nivåer:

  • Lagidrett som spiller i øverste eller nest-øverste divisjon eller langslagsutøver.
  • Individuell utøver på relativt høyt nasjonalt nivå, eller på regionalt toppnivå.
  • Særlig talentfulle juniorutøvere og/eller deltakere i forbundsprosjekter.

Søknad om opptak og toppidrettsvurdering

1. Du søker opptak på vanlig måte, men hvis du ønsker tidlig opptak må du søke innen 1. mars.
2. Du må fylle de ordinære opptakskravene som stilles for opptak, dvs. studiekompetanse/realkompetanse og eventuelle spesielle opptakskrav.
3. Du må fylle ut og sende inn skjema for toppidrettsvurdering til Østfold Idrettskrets.

Tilrettelegging
Tilrettelegging av studier i forhold til avtalen søkes/gjøres i samarbeid med studieleder på det studiet det er gitt opptak til. Merk at du selv er ansvarlig for å søke om aktuell tilrettelegging etter opptak til studieprogrammet.
 

Publisert 5. juni 2018 12:53 - Sist endret 28. jan. 2021 14:11