Introduksjonskurs

Difi har en rekke nyttige e-læringskurs for deg som jobber i offentlig virksomhet. Her har vi plukket ut noen kurs som kan være særlig relevant for deg som jobber på høgskolen.

Canvas, HiØs læringsplattform

For undervisnings- og forskerpersonell: Canvas er læringsplattformen som brukes ved HiØ. For å få tilgang til dine emner i Canvas må du være registrert i FS. Ta kontakt med studiekonsulentene ved ditt studiested dersom du mangler tilganger.

Er du ny i staten?

Som ansatt i staten trenger du en grunnleggende forvaltningskompetanse.  Direktorat for IKT og forvaltning (difi) tilbyr en rekke e-læringskurs som kan være nyttig for deg som nyansatt. Vi anbefaler deg å ta kurset "Å starte i staten" før du begynner hos oss. Kurset gir deg et innblikk i hva det vil si å jobbe i staten, og får en innføring i det statlige rammeverket og statsforvaltningens styring, organisering og hovedoppgaver.

Får Walter lov?

Dette er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Dersom du skal jobbe med saksbehandling, vil vi anbefale deg å gjennomføre dette kurset i løpet av første halvår.

Hver morgen i 16 arbeidsdager får du lenke til en ny kort modul på e-post. Hver modul rettes mot et spesifikt tema som berører forvaltningsloven i praksis og tar maks fem minutter å gjennomføre. På slutten av hver modul presenteres en nøtt som du får dagen på deg til å løse, helst sammen med kolleger. Løsningen får du dagen etter.

Klarspråk i staten

Med e-læringskurset "Den gylne pennen" får du en innføring i de viktigste klarspråksteknikkene. Gjennom oppgaver og eksempler trener du på hvordan du kan skrive så mottakerne forstår.

Ledere har en avgjørende rolle i klarspråksarbeidet, blant annet fordi de kan tilrettelegge og bidra til å bygge klarspråkskultur. Dette kurset har derfor en egen del for ledere.

Flere e-læringskurs

Difi tilbyr en læringsplattform med aktuelle e-læringskurs både for ansatte og ledere i statlig virksomhet. Les mer om tilbudet på Difi sin nettside (difi.no).

Publisert 15. mai 2018 15:31 - Sist endret 17. juni 2020 09:58