Studenters læring fra tverrfaglige team i prosjektarbeid

Hvordan studenter reflekterer over sitt eget engasjement gjennom en uke i tverrfaglig prosjekt om sosial innovasjon, ble nylig presentert av Unipedgruppa på konferansen ICERI 2019.

ICERI 2019 logo

Tverrfaglige praksiser redefinerer samarbeidsevner og utfordrer slik eksisterende arbeidspraksis og også læreplaner for studier. For å bedre forberede studentene på tverrfaglig arbeidspraksis må vi også bedre forstå og lære av disse aktivitetene.

I et prosjekt over en uke arbeidet studenter fra arbeids- og velferdsstudiet og studenter fra innovasjon og prosjektledelse i tverrfaglige team. Etter prosjektslutt ble de bedt om å besvare tre spørsmål om læring og egen forståelse, som så ble datagrunnlaget for forskningen. Ved bruk av læringshistorier fremkom konflikter, stereotyper, ledelse og friksjon av ideer som fire temaer som vil diskuteres videre.

Frofattere er Frode Ramstad Johansen, Gunnar Andersson, Trude Tonholm og Pål Ellingsen, alle fra Unipedgruppa. De tre førstnevnte presenterte resultatene fra prosjektet under konferansen.

Av Frode Ramstad Johansen
Publisert 16. nov. 2019 13:27 - Sist endret 14. juni 2021 20:42