English version of this page
Pågående prosjekt

Studentaktiv forskning

I dette prosjektet involverer vi bachelorstudenter i et tverrfaglig, internasjonalt forskningsprosjekt der datainnsamlingen er lite rutinepreget, og studentene involveres i flere aspekter rundt forskningsprosjektet.

10 instrumenterings-PCer i telt

Christer Olofsson og Anna-Lena Kjøniksen med instrumenterings-PCer i telt.

Hessdalen er en liten fjellbygd nord for Røros med ca 140 innbyggere. Lys av ukjent opprinnelse har blitt observert i denne dalen i mange årtier. Formålet med forskningsprosjektet er å finne den fysiske mekanismen som forårsaker disse lysene. Dokumentasjon av fenomenet ved hjelp av en kombinasjon av teknikker kombinert med kartlegging av geologiske og atmosfæriske forhold i området kan forhåpentligvis hjelpe oss med å løse denne gåten.

Involvering av studentene i forskningen hjelper oss med å øke datagrunnlaget til forskningen vår, samtidig som studentene vil få anledning til å utforske en rekke aspekter ved forskningen. Studentene  inkluderes også i de delene av prosjektet der våre internasjonale samarbeidspartnere er sterkt involvert, og vil derved få anledning til å jobbe i et internasjonalt forskningsmiljø med renommerte forskere fra forskjellige fagfelt.

Studentene følger prosjektet via emnet Feltforskning.

Prosjektet er finansiert av Olav Thon Stiftelsen.

Deltakere

Publisert 11. sep. 2018 15:49 - Sist endret 20. okt. 2021 18:48