Revisormedarbeider BDT Viken Revisjon AS

Inger Helene Astad jobber som revisormedarbeider hos BDT Viken Revisjon AS. Hun studerte Bachelor i regnskap og revisjon og ble uteksaminert våren 2018.

Studiet Bachelor i regnskap og revisjon fases ut våren 2021. Det erstattes av studiet Bachelor i regnskap som oppfyller utdanningskravet for å bli autorisert regnskapsfører.

Hvorfor valgte du å studere Regnskap og revisjon?

Jeg tok Økonomi som valgfag på videregående. Her startet første forelskelsen i regnskap. jeg syntes faget var spennende, og det var noe jeg hadde lyst til å jobbe med.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg tror at den interessen jeg hadde for faget gjør at jeg stilte som en god kandidat, i tillegg til resultater fra skolen kan ha hatt en innvirkning. Det å være genuint interessert i faget gir en ekstra ståpåvilje som ikke kan læres.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver? 

Hovedarbeidsoppgaver består i ansvar for oppfølging og revisjon av egen revisjonsportefølje, med direkte rapportering til partner. Dette innebærer revisjon fra start til slutt og dialog med kunder.

På hvilken måte bruker du utdanningen din i jobben?

Utdanningen er grunnlaget for jobben. Utdanningen benyttes hver dag. Det er revisjon, regnskap skatt, avgifter og analyser som vi hadde om på skolen som utgjør hverdagen. Det teoretiske fra skolen settes ut i praksis og du er aldri helt utlært da det alltid kommer endringer i lover som gjør at det alltid er mulig å tilegnes seg ny kunnskap.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Vær interessert, vis at du kan kommunisere, og vis at du vil.

Publisert 12. nov. 2020 10:09 - Sist endret 14. juni 2021 20:14