Kjell Erik Johnsen

Section for Library
Norwegian version of this page Position
Senior Librarian
Contact
+4769608065
Study place
Halden
Office nr.
EU1015

Tasks performed

 • Systematic literature search
 • Teaching literature searching, referencing and source evaluation
 • Research data management
 • EndNote/Zotero
 • Video tutorials/Screencast
 • Presentation of picture books 
 • Contact librarian for the Norwegian language and literature department and the Art department at the Faculty of Teacher Education and Languages
 • Associated member of the research group DeveLeP
 • Member of the Working group of BISON (Librarians involved in systematic reviews in Norway)

 

 

Tags: Systematic searching, Library instruction, EndNote, Research data management

Publications

 • Johnsen, Kjell Erik (2017). Lån en bibliotekar på Skype og Adobe Connect.
 • Johnsen, Kjell Erik (2017). Lån en bibliotekar med hjem! Bibliotekaren (Oslo). ISSN 0804-4147. p. 6–7.
 • Johnsen, Kjell Erik (2017). -Fungerte knirkefritt i vår ende. [Business/trade/industry journal]. Bibliotekaren.
 • Gluppe, Grete & Johnsen, Kjell Erik (2016). Hva kan vi lære av Lån en bibliotekar-bestillingene?
 • Gluppe, Grete & Johnsen, Kjell Erik (2016). Hva kan vi lære av Lån en bibliotekar-bestillingene? Om en undersøkelse ved biblioteket på Høgskolen i Østfold. Bibliotekaren (Oslo). ISSN 0804-4147. p. 4–8.
 • Johnsen, Kjell Erik (2012). "Går'e an det'a?" - bildebokformidling på høgskolebiblioteket.
 • Dybvik, Hanne & Johnsen, Kjell Erik (2008). Økt studiekvalitet med informasjonkompetanse. Bibliotekforum. ISSN 0806-4725. p. 14–15.

View all works in Cristin

Published June 14, 2018 10:12 AM - Last modified Nov. 23, 2021 3:39 PM