Ingrid Femdal

Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608697
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
N 219

Faglige interesser

Psykisk helsearbeid

Makt i relasjoner

Kreftomsorg, lindrende pleie og død

Veiledning og pedagogikk

Dramapedagogikk

 

Undervisning

Praktiske prosedyrer i sykepleie

Relasjonsarbeid

Makt

Miljøarbeid

Seksuelle overgrep

Personlighetsforstyrrelse

Perspektiver i psykiske helsearbeid

Mennesker som ønsker å dø hjemme

Veiledning

 

Bakgrunn

Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og veiledning. Hovedfag i sykepleievitenskap. Holder på med doktorgradsarbeid.

Klinisk erfaring fra sykehjem, sykehus (kirurgiske avdelinger), hjemmesykepleie og psykisk helsevern (kommune og spesialisthelsetjeneste).

Deltatt i prosjektarbeider (f.eks. utvikling av modell for studentpraksis i samarbeid med Fredrikstad kommune, mappevurdering og ny form for sensorsamarbeid ved Oslo Met).

Har vært faglig ansvarlig for videreutdanning i Kreftomsorg og lindrende pleie ved Studieforbundet AOF Østfold.

Ekstern sensor (blant annet for Universitetet i Sør-Øst Norge, Oslo Met, Fagskolen i Østfold), på fagskole-, bachelor- og masternivå.

Konsulent for lærebok, fagfelle.

 

 

Verv

Høgskolestyret, Høgskolen i Østfold, vara (2021- dd)

Avdelingsstyret, Avdeling for helse og velferd, 1. vara (2018-2021)

Studiekvalitetsutvalget, nestleder (2007-2011)

Lokalt læringsmiljøutvalg (LLMU, leder (2008-2010)

Lokalt læringsmiljøutvalg (LLMU), medlem (2007-2008)

Evalueringsutvalget ved sykepleierutdanningen, leder (2005-2007)

Evalueringsutvalget ved sykepleierutdanningen, medlem (1999-2005)

 

Nettverk

Nasjonalt forskningsnettverk for praksisstudier i sykepleierutdanning (2022-dd)

 

Publikasjoner

 • Femdal, Ingrid; Jensen, Magne Skibsted; Larsen, Ann Sofi; Lund, Beate; Luthen, Geir Sverre & Sträng, Dan Roger [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Kunnskapsmegling i tverrprofesjonelle veiledningsmøter – å bevege seg «på tynn is». Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 105(5), s. 455–466. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2021-05-04.
 • Femdal, Ingrid; Antonsen, Eva Bjørg; Burton, Bruce & Lepp, Margret (2021). Building a learning environment in mental health care education through warm-upexercises. Nordic Journal of Arts, Culture and Health. 3(1-2), s. 21–33. doi: 10.18261/issn.2535-7913-2021-01-02-03.
 • Fagerli, Liv Berit & Femdal, Ingrid (2021). Dilemmaer for praksisveiledere ved varsel om fare for ikke bestått praksis. I Larsen, Ann Sofi; Luthen, Geir Sverre & Ulla, Bente (Red.), Tillit, tenkning og trøbbel i profesjonsveiledning. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205523203. s. 89–119.
 • Femdal, Ingrid (2018). The right place? Users and professionals' constructions of the place's influence on personal recovery in community mental health services. International Journal of Mental Health Systems. ISSN 1752-4458. 12:26. doi: 10.1186/s13033-018-0209-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Femdal, Ingrid & Solbjør, Marit (2018). Equality and differences: group interaction in mixed focus groups of users and professionals discussing power. Society, health and vulnerability. ISSN 2002-1518. 9(1). doi: 10.1080/20021518.2018.1447193. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brottveit, Gudrun & Femdal, Ingrid (2017). Evidens mellom objektivering og kontekstualisering. I Feiring, Marte; Knutsen, Ingrid Ruud; Juritzen, Truls Ingvar & Larsen, Kristian (Red.), Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-55031-8. s. 255–279. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.19.
 • Femdal, Ingrid; Antonsen, Eva Bjørg & Lepp, Margret (2017). Studenters praksisrefleksjon med dramapedagogikk : ""det er noe annet å reflektere gjennom å gjøre enn å snakke om det"". Nordisk sygeplejeforskning. ISSN 1892-2678. 7(2), s. 152–165. doi: 10.18261/issn.1892-2686-2017-02-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Antonsen, Eva Bjørg; Femdal, Ingrid & Lepp, Margret (2017). Dramapedagogikk med fokus på forumspill i psykisk helsearbeid : sykepleierstudenters refleksjoner over praksiserfaringer. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. 14(2), s. 121–133. doi: 10.18261/issn.1504-3010-2017-02-04.
 • Femdal, Ingrid & Knutsen, Ingrid Ruud (2017). Dependence and resistance in community psychiatric health care - negotiations of user participation between staff and users . Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. ISSN 1351-0126. 24(8), s. 600–609. doi: 10.1111/jpm.12407. Fulltekst i vitenarkiv
 • Femdal, Ingrid; Antonsen, Eva Bjørg; Andersen, Kirsti Lauvli & Tjøstolvsen, Inger Marie (2005). Godt rustet til sykepleieryrket? Å være i bevegelse - læring og utvikling i sykepleie : sykepleierutdanningen i Østfold, 50 år i 2005. Høgskolen i Østfold. s. 37–52.
 • Femdal, Ingrid & Fossum, Mariann (2003). Prosjekt utdanningspost, Undervisningssykehjem Fredrikstad. Høgskolen i Østfold. s. 141–193.

Se alle arbeider i Cristin

 • Femdal, Ingrid (2022). To reflect on practical experiences from mental health work using drama.
 • Fagerli, Liv Berit & Femdal, Ingrid (2021). Særskilt skikkethetsvurdering - en kartleggingsstudie.
 • Fagerli, Liv Berit & Femdal, Ingrid (2021). Opplæring av kommende sykepleiere må prioriteres! Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Fagerli, Liv Berit & Femdal, Ingrid (2021). Hvilke dilemmaer står praksisveiledere overfor når de veileder studenter som står i fare for ikke å få bestått sine praksisstudier, og hva gjør de med dilemmaene?
 • Fagerli, Liv Berit & Femdal, Ingrid (2021). Presentasjon fra studien Dilemmaer for praksisveiledere når studenter står i vare for ikke å bestå praksisstudiene.
 • Tjøstolvsen, Inger Marie & Femdal, Ingrid (2019). Simulering som utgangspunkt for veiledning i gruppe. .
 • Luthen, Geir Sverre; Femdal, Ingrid & Fagerli, Liv Berit (2019). Dilemmaer for praksislærere ved varsel om fare for ikke bestått praksis.
 • Femdal, Ingrid & Antonsen, Eva Bjørg (2019). Èn studie belyst gjennom to metoder. Bruk av feltstudie og intervju i dramaforskning.
 • Femdal, Ingrid; Antonsen, Eva Bjørg & Lepp, Margret (2019). «It is something else to reflect by doing than by talking». Nursing students’ reflections on clinical studies using drama.
 • Lepp, Margret; Femdal, Ingrid & Antonsen, Eva Bjørg (2019). Drama and forum-play in Nursing Education reflecting on practice in mental health care.
 • Tjøstolvsen, Inger Marie; Femdal, Ingrid & Antonsen, Eva Bjørg (2019). Slik kan samarbeidet bli bedre mellom høyskole og praksissted. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.78356.
 • Fagerli, Liv Berit & Femdal, Ingrid (2019). Dilemmaer for praksisveiledere ved varsel om fare for ikke bestått praksis.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Gjellebæk, Camilla; Femdal, Ingrid; Andreassen, Hilde Marie & Helgesen, Ann Karin (2019). Flest kvinner tar forskerutdanning, men flest menn blir professorer. Fredriksstad Blad.
 • Tjøstolvsen, Inger Marie; Antonsen, Eva Bjørg & Femdal, Ingrid (2017). Workshop: Hvordan kan praksislærere kvalitetssikre samarbeidet med praksisplassene? Ansvar for planlegging, gjennomføring (administrering og faglig) - etterarbeid (referat og kontaktet studieleder og programansvarlig for å implementere forslag til forbedringer videre. I samarbeid med emnegruppe 4. Navn på medlemmer i gruppa som også deltok på workshop: Liv Berit Fagerli, Margret Lepp Ingrid Femdal, Eva Bjørg Ant.
 • Antonsen, Eva Bjørg; Femdal, Ingrid & Lepp, Margret (2017). "Det er noe annet å reflektere gjennom å gjøre enn å snakke om det".
 • Antonsen, Eva Bjørg; Femdal, Ingrid & Lepp, Margret (2017). "Det er noe annet å reflektere gjennom å gjøre enn å snakke om det".
 • Femdal, Ingrid (2014). Produktiv makt. Hvordan snakker brukere og helsearbeidere i psykisk helsetjeneste i kommunen om erfaringer med produktiv makt?
 • Femdal, Ingrid (2014). The matter of place in community mental health care.
 • Femdal, Ingrid (2014). Productive power. Nurse's and user's perspective on the use of power in community mental health care.
 • Løkkeberg, Stine Torp & Femdal, Ingrid (2010). Care of dying.
 • Femdal, Ingrid & Rummelhoff, Guri (2009). Gruppeveiledning - en rimelig investering Faglige utfordringer for avdelingsleder i sykehjem og erfaringer som deltaker i en faglig veiledningsgruppe.
 • Femdal, Ingrid (2009). Godt rustet til yrket?
 • Femdal, Ingrid (2007). Gruppeveiledning - en rimelig investering.
 • Femdal, Ingrid; Andersen, Kirsti Lauvli; Antonsen, Eva Bjørg & Tjøstolvsen, Inger Marie (2007). Godt rustet til sykepleieryrket?
 • Femdal, Ingrid & Fossum, Mariann (2002). Prosjekt utdanningspost : et samarbeid mellom Fjeldberg sykehjem og Høgskolen i Østfold : undervisningssykehjemprosjektet.
 • Femdal, Ingrid (2020). Samspillsmakt. Om makt og relasjoner mellom personer med psykiske helseutfordringer og ansatte innen psykisk helsearbeid i kommunen . Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. ISSN 978-82-326-4792-7.
 • Femdal, Ingrid & Rummelhoff, Guri (2007). Gruppeveiledning - en rimelig investering : faglige utfordringer for avdelingsleder i sykehjem og erfaringer som deltaker i en faglig veiledningsgruppe. Høgskolen i Østfold. ISSN 9788278252413.
 • Femdal, Ingrid; Andersen, Kirsti Lauvli; Antonsen, Eva Bjørg & Tjøstolvsen, Inger Marie (2007). "Nyutdannet og godt rustet til sykepleieryrket?" : sykepleieres forberedthet til sykepleieryrket, evaluert av sykepleiere et halvt år etter endt utdanning. Høgskolen i Østfold. ISSN 9788278252307.
 • Femdal, Ingrid & Fossum, Mariann (2004). Prosjekt utdanningspost: Et samarbeid mellom Fjeldberg sykehjem og Høgskolen i Østfold. Undervisningssykehjemsprosjektet. Høgskolen i Østfold. ISSN 8278251320.
 • Femdal, Ingrid (2002). Hjelp fra hjemmesykepleien : hva er viktig for mennesker med langtkommen kreft? Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:09 - Sist endret 3. apr. 2022 19:38