Inger Marie Tjøstolvsen

Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608749
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Sykepleiefaglige temaer som: Kommunikasjon. Samhandling. Tverrfaglig samarbeid. Rehabilitering. Veiledning, Pedagogikk. Ledelse.

Undervisning

Kommunikasjon.

Forberedelse til praksistudier.

Sykepleierens pedagogiske funksjon.

Temaer relatert til veiledning.

Hva er forsvarlig praksis? Om profesjonell samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten.

 

Bakgrunn

Erfaring fra sykehus og rehabiliteringsavdeling. Lærer i høgskolen.

 

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1> 
<Navn og eventuelt lenke til pris 2> 
...

Verv

Tillitsvalgt og hovedtillitsvalgt.
...

Samarbeid

Samarbeid med ansatte i sykehus og kommunehelsetjenesten i prosjekter.

 

Publikasjoner

 • Femdal, Ingrid; Jensen, Magne Skibsted; Larsen, Ann Sofi; Lund, Beate; Luthen, Geir Sverre & Sträng, Dan Roger [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Kunnskapsmegling i tverrprofesjonelle veiledningsmøter – å bevege seg «på tynn is». Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 105(5), s. 455–466. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2021-05-04.
 • Kristoffersen, Nina M.J. & Tjøstolvsen, Inger Marie (2013). Betydningen av samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste og utfordringer knyttet til denne. I Skærbæk, Eva & Lillemoen, Lillian (Red.), Verdi og verdighet: etikk i praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-40147-4. s. 89–119.
 • Femdal, Ingrid; Antonsen, Eva Bjørg; Andersen, Kirsti Lauvli & Tjøstolvsen, Inger Marie (2005). Godt rustet til sykepleieryrket? Å være i bevegelse - læring og utvikling i sykepleie : sykepleierutdanningen i Østfold, 50 år i 2005. Høgskolen i Østfold. s. 37–52.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tjøstolvsen, Inger Marie (2021). Veiledning gjør nyutdannede sykepleiere bedre rustet for utfordringer. Sykepleien. ISSN 0802-9768.
 • Tjøstolvsen, Inger Marie & Bjørnstad, Eivind (2020). Overføring av pasientinformasjon. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511.
 • Tjøstolvsen, Inger Marie (2019). Slik kan samarbeidet bli bedre mellom høyskole og praksissted. https://sykepleien.no/fag.
 • Tjøstolvsen, Inger Marie (2019). Slik kan samarbeidet bli bedre mellom høysole og praksissted. https://sykepleien.no/fag.
 • Tjøstolvsen, Inger Marie (2019). Prosjekt Veilending i gruppe med nyutdannede sykepleiere i kommunen. Works shop med ansvarlig ledere i prosjektet.
 • Tjøstolvsen, Inger Marie (2019). Faglig veiledning i gruppe med nyudannede sykepleiere fra kommunen.
 • Tjøstolvsen, Inger Marie & Femdal, Ingrid (2019). Simulering som utgangspunkt for veiledning i gruppe. .
 • Tjøstolvsen, Inger Marie; Femdal, Ingrid & Antonsen, Eva Bjørg (2019). Slik kan samarbeidet bli bedre mellom høyskole og praksissted. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.78356.
 • Løken, Therese Dwyer & Tjøstolvsen, Inger Marie (2018). Tverrfaglig samarbeid om rehabilitering.
 • Hansen, Mette Tindvik; Gregersen, Anne-Grethe & Tjøstolvsen, Inger Marie (2018). Samarbeide om rehabilitering.
 • Tjøstolvsen, Inger Marie (2018). Tverrfaglig samarbeid i rehabilitering.
 • Tjøstolvsen, Inger Marie (2018). Presentasjon i parallellseksjon Rehab konferanse Trondheim jauar 2018, tittel: Samhandling om rehabilitering.
 • Tjøstolvsen, Inger Marie (2017). Jeg var HIØs representant i TPS prosjektet. Min artikkel , 2016 Trygt hjem fra sykehus er refert til i sluttrapporten: TPS sluttrapport publisert på Norgesuniversitetets hjemmeside.
 • Tjøstolvsen, Inger Marie; Antonsen, Eva Bjørg & Femdal, Ingrid (2017). Workshop: Hvordan kan praksislærere kvalitetssikre samarbeidet med praksisplassene? Ansvar for planlegging, gjennomføring (administrering og faglig) - etterarbeid (referat og kontaktet studieleder og programansvarlig for å implementere forslag til forbedringer videre. I samarbeid med emnegruppe 4. Navn på medlemmer i gruppa som også deltok på workshop: Liv Berit Fagerli, Margret Lepp Ingrid Femdal, Eva Bjørg Ant.
 • Tjøstolvsen, Inger Marie (2017). Vår post på programmet var under "Erfarignsutvekslnig om TPS-læringsaktiviteter: "Tilrttelegging av lræesituasoenr i praksisemner retet mot kommunehelsetjenesten. " v/ Camilla Gjellebæk og Inger Tjøstolvsen .
 • Tjøstolvsen, Inger Marie (2016). Overføring av pasienter fra sykehus til kommune Presentasjon Litteraturhuset Fredrikstad 09.05.2016.
 • Gjellebæk, Camilla & Tjøstolvsen, Inger Marie (2016). Tilrettelegging av læresituasjoner i praksisemner rettet mot kommunehelsetjenesten - presentasjon og refleksjon.
 • Tjøstolvsen, Inger Marie (2016). Trygt hjem fra sykehus. Sykepleien. ISSN 0802-9768. 104(4), s. 60–62. doi: 10.4220/sykepleiens.2016.57143.
 • Myhre, Kristin; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Tjøstolvsen, Inger Marie & Kvilhaugsvik, Bente (2016). Erfaringer fra videreutdanning om tverrprofesjonell samhandling: hva lærte vi om TPS og hva erfarte vi om bruken av nettet?
 • Tjøstolvsen, Inger Marie; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide & Myhre, Kristin (2015). Samhandling om felles mål ...Sykepleiestudenters læring i praksis med fokus på TPS .
 • Nilsen, Sigurd Roger; Gjellebæk, Camilla; Brynhildsen, Siri; Tjøstolvsen, Inger Marie & Johansen, Siv Groth (2015). Studenter trenger å lære organisering. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. s. 60–63.
 • Myhre, Kristin; Tjøstolvsen, Inger Marie & Brynhildsen, Siri (2015). Samhandling mot felles mål. Sykepleierstudenters læring i praksis med fokus på TPS.
 • Tjøstolvsen, Inger Marie; Brynhildsen, Siri & Nilsen, Sigurd Roger (2013). Praksisstudier på tvers av behandlingssektorer.
 • Tjøstolvsen, Inger Marie & Olofsson, Randi (2011). Samarbeid sykehus og kommune om utskriving av pasienter – vi har tatt utfordringen!
 • Tjøstolvsen, Inger Marie & Olofsson, Randi (2011). Samarbeid sykehus og kommune om utskriving av pasienter – vi har tatt utfordringen!
 • Femdal, Ingrid; Andersen, Kirsti Lauvli; Antonsen, Eva Bjørg & Tjøstolvsen, Inger Marie (2007). Godt rustet til sykepleieryrket?
 • Samuelsen, Finn; Hansen, Gunnar Vold; Gregersen, Anne-Grethe; Løken, Therese Dwyer; Tjøstolvsen, Inger Marie & Aarøen, Kari [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Samarbeid om rehabilitering 2. Høgskolen i Østfold.
 • Hansen, Gunnar Vold; Aarøen, Kari; Gregersen, Anne-Grethe; Hansen, Mette Tindvik; Løken, Therese Dwyer & Samuelsen, Finn [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Samarbeid om rehabilitering. Høgskolen i Østfold. ISSN 9788278254486.
 • Tjøstolvsen, Inger Marie (2017). Samarbeid om rehabilitering. Høgskolen i Østfold Oppdragsraport 2017:1. Høgskoeln i Østfold .
 • Nilsen, Sigurd Roger; Gjellebæk, Camilla; Brynhildsen, Siri; Tjøstolvsen, Inger Marie & Johansen, Siv Groth (2015). Hvordan utvikle organisatorisk kompetanse?: - en studie knyttet til sykepleierstudenters siste praksisperiode. Høgskolen i Østfold. ISSN 978-82-7825-439-4.
 • Femdal, Ingrid; Andersen, Kirsti Lauvli; Antonsen, Eva Bjørg & Tjøstolvsen, Inger Marie (2007). "Nyutdannet og godt rustet til sykepleieryrket?" : sykepleieres forberedthet til sykepleieryrket, evaluert av sykepleiere et halvt år etter endt utdanning. Høgskolen i Østfold. ISSN 9788278252307.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:09 - Sist endret 14. juni 2021 15:24