index.html

Foto av campus Fredrikstad sett fra elven

Om instituttet

Institutt for velferd, ledelse og organisasjon er ett av to institutter ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon.

Instituttet har ca. 1175 studenter og 76 ansatte. Instituttet tilbyr utdanning på bachelornivå i barnevern, vernepleie, sosialt arbeid, arbeids- og velferdsfag, videreutdanning i Vold i nære relasjoner, Tiltak mot seksuelle overgrep og flere videreutdanninger i samarbeid med HiØ videre. Instituttet tilbyr også mastergradsutdanninger i organisasjon og ledelse, i samordning av helse- og velferdstjenester, og i psykososialt arbeid. Det planlegges også å etablere et mastergradsstudium innen barnevernsfeltet. Instituttet har et stort og aktivt fagmiljø med engasjement for undervisning og forskning som spenner over flere fagfelt.

Instituttleder

Foto av Lars Rune Halvorsen

Lars Rune Halvorsen
lars.r.halvorsen@hiof.no
+47 696 08 888

Organisasjon