Sosialkurator

Martine Ekrem jobber som sosialkurator / barnevernkonsulent i Sarpsborg kommune.

Foto: Privat

Hvorfor valgte du å studere barnevern? 

Jeg har alltid visst at jeg vil jobbe med mennesker, spesielt barn. Sårbare barn og unge har vært motivasjonen for studievalget mitt da man som barnevernspedagog kan gjøre en forskjell. Jeg liker spesielt godt at faget er under konstant utvikling og at det ikke finnes et fasitsvar. Man treffer barn og familier i krise, noe som er både utfordrende og svært givende når jobben man gjør er utslagsgivende for familiene. Ønsket om en allsidig arbeidsdag med høyt tempo og mange menneskemøter ledet meg til der jeg er i dag.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Stillingen var utlyst og jeg søkte på ordinær måte. Det var i tiden da jeg skrev bacheloroppgaven min og jeg søkte på flere andre utlyste stillinger samtidig. Jeg hadde praksisplass et annet sted og var ikke kjent for arbeidsplassen. 

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben? 

Jeg tror det er flere ting som gjorde at nettopp jeg fikk jobben. Utdanningen min var selvfølgelig relevant for stillingen men jeg hadde også vært yrkesaktiv i større og mindre grad før, og i løpet av studietiden min. Allikevel har jeg opplevelsen av at det er intervjuet som var utslagsgivende for at jeg fikk jobben. Jeg fokuserte på å være meg selv og vise mine særegenheter noe jeg tror viste at jeg var personlig egnet for jobben.

Barns utvikling, miljøterapi, psykisk helse og lovverk er noen av få nøkkelpunkter som anvendes kontinuerlig og som er en stor del av intern drøfting for å finne den beste måten å hjelpe en ungdom eller familie på.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver? 

Arbeidsoppgavene mine omhandler stort sett ungdommer. Jeg gjennomfører barnevernundersøkelser i henhold til barnevernloven som handler om at jeg gjør meg kjent med familien det gjelder og undersøker den konkrete bekymringen som foreligger.Dette gjøres blant annet ved å for eksempel ha samtaler med foreldre og ungdommen samt gjøre hjemmebesøk. Jeg jobber også i mindre grad med å ta imot bekymringsmeldinger som kan føre til en undersøkelse, dette fra både privatpersoner og offentlige meldere.

Å gjennomføre undersøkelser er bare en liten del av oppgavene i barneverntjenesten. Etter gjennomført undersøkelse kan det bli konkludert med tiltak. Et eksempel på tiltak fra barneverntjenesten kan være støttekontakt til en ungdom. Tiltaket må da igangsettes, følges opp og evalueres. Dette jobber jeg med, men i liten grad.

På hvilken måte bruker du utdanningen din i jobben?

Jeg bruker utdanningen min hver eneste dag! Faglige vurderinger gjøres hele tiden og må begrunnes i arbeidet man gjør. Barns utvikling, miljøterapi, psykisk helse og lovverk er noen av få nøkkelpunkter som anvendes kontinuerlig og som er en stor del av intern drøfting for å finne den beste måten å hjelpe en ungdom eller familie på. Det er et stort faglig fokus på min arbeidsplass og det er rom for utvikling. Samtidig er jobben min veldig allsidig og jeg treffer nye mennesker hver eneste dag, særlig familier i krise. Det er derfor viktig å ha med seg at det ikke er et fasitsvar som passer for alle og jeg tenker faglig integritet sammen med ydmykhet, respekt og medmenneskelighet er viktig å ha med seg i arbeidet.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Ta initiativ og vis interesse. Tilegn deg erfaring ved å få deg ekstrajobb eller engasjer deg frivillig. Praksisplassen er også en god arena for å vise at du tar initiativ. Ikke vær redd for å tenke nytt eller å stille spørsmål. Vær deg selv, vær ydmyk men ha også tro på deg selv.


Navn:
Martine Ekrem
Studieprogram:
Bachelor i barnevern
Uteksaminert:
2018
Stillingstittel:
Sosialkurator/barnevernkonsulent
Arbeidsgiver:
Sarpsborg kommune, virksomhet barnevern

Publisert 21. okt. 2019 10:31 - Sist endret 15. juni 2021 06:31