Stipendiat

Marie Toreld jobber som stipendiat ved Høgskolen i Østfold.

Foto: HiØ

Hvorfor valgte du å ta en Master i psykososialt arbeid ved Høgskolen i Østfold?

Jeg hadde lenge tenkt på å ta en masterutdanning. Etter et par videreutdanninger og en god del ulike kurs tenkte at det var på tide å gå litt mer i dybden og skaffe meg en mastergrad. På det tidspunktet hadde jeg i tillegg et vikariat hvor stillingen egentlig krevde en mastergrad. Jeg tror det ga den ekstra pushen til å søke etter aktuelle masterprogram. At det ble akkurat Master i psykososialt arbeid ved Høgskolen i Østfold handlet om at innholdet i den masteren var det som traff meg mest når jeg søkte etter utdanningsmuligheter. Jeg syntes helt enkelt at den så ut som noe som kunne passe for meg.

Hvordan vil du beskrive denne mastergraden?

I denne mastergraden fikk jeg utfordret meg selv til å løfte blikket opp og ut. I praksishverdagen har man ofte fokus på individet i en bestemt sammenheng, samt på samhandlingen med enkeltpersoner eller mindre grupper. På studiet ble jeg tvunget til å se dette i en litt større sammenheng, og fra flere perspektiver. Erfaringer fra egen praksis og egne refleksjoner ble utfordret av ulike teoretiske perspektiver og av andres erfaringer og refleksjoner. Jeg måtte sette ord på tankene mine, og i større grad gå fra å synse til å kunne argumentere, også skriftlig.

Bredden i emnene, og måten undervisningen foregikk på, likte jeg godt, selv om jeg ikke alltid følte meg like komfortabel. Det er lagt inn praksisperioder i tre av semestrene, og det bidro til koblingen teori – praksis. Det er noe annet å ha en periode i studiet hvor du skal legge merke til noe bestemt på en arbeidsplass enn å være på egen jobb en vanlig dag.

Erfaringer fra egen praksis og egne refleksjoner ble utfordret av ulike teoretiske perspektiver og av andres erfaringer og refleksjoner.

Masterutdanningen var lagt opp slik at vi på hver samling i de første fem semestrene brukte noe tid på seminar i gruppe. Det gjorde at jeg sammen med mine medstudenter kunne snakke om forelesningene og koble dette opp mot teori og egen erfaring fra praksis. Det var enklere å snakke i liten gruppe og vi ble bedre kjent med hverandre der. Vi valgte etter hvert å vise og dele egne tekster med medstudenter. Det var skummelt og nyttig. Man lærer utrolig mye av å lese andres tekster. At de andre kom fra helt andre yrkespraksiser og grunnutdanninger gjorde at jeg lærte meg mange andre «stammespråk», og fikk innblikk i andre måter å jobbe på og å tenke på. Etterhvert fikk vi et mer felles språk.

De siste tre semestrene jobber man med masteravhandlingen. Da hadde jeg en egen veileder, men i tillegg var det masterseminarer som ble ledet av en lærer. Der kunne vi for eksempel legge frem og få tilbakemelding på tekster, få hjelp og støtte, og dele frustrasjon og gleder med medstudenter. 

På hvilken måte tenker du at denne mastergraden er verdifull i din yrkespraksis?

Jeg er sosionom og har gjennom min yrkesutøvelse, og i ulike funksjoner, i barnevern, på sosialkontor og i kriminalomsorgen møtt mennesker som av ulike årsaker har ønsket, hatt behov for eller vært tvunget til å kontakt med meg. Felles for mange av dem jeg har møtt er psykososiale utfordringer av ulike slag. Tema vi tok opp på studiet bidro til å sette dette i en større sammenheng, noe som jeg opplevde ga meg en større forståelse og innsikt. Noe som jeg igjen tror gjorde meg til en bedre praktiker. Ved kriminalomsorgens høgskole- og utdanningssenter (KRUS) var mine arbeidsoppgaver blant annet fagutvikling, kurs og opplæring og veiledning av ansatte i fengsel. Masterutdanningen ga verdifull og direkte overførbar kunnskap i dette arbeidet.

Hva er den viktigste kompetansen du har tatt med deg fra denne graden?

Det er mye og litt vanskelig å velge ut. Med fare for å gjenta meg så vil jeg si at det handler om en kompetanse til å løfte blikket opp og ut, se sammenhenger, være enda litt mer undrende til det jeg legger merke til rundt meg og til det jeg leser, i tillegg til fagutviklingskompetanse.

På hvilken måte har du fått bruk for utdanningen inn i jobben din?

Jeg startet på masterutdanningen i 2012 og ble ferdig 2016. I september 2018 startet jeg i en fire års stipendiatstilling ved HiØ. Det var noe jeg ikke hadde tenkt på før jeg tok mastergraden og oppdaget at jeg likte forskning godt. Mastergraden er jo også en forutsetning for den jobben jeg har nå. Men allerede når jeg gikk på masterutdanningen fikk jeg bruk for studiet direkte inn i egen jobb. Jeg opplevde at det ga meg ny kunnskap og innsikt direkte inn i arbeidet med de mennesker jeg møtte i jobben min. I tillegg gav det meg et godt grunnlag for de nye arbeidsoppgaver jeg etter hvert fikk.

Som koordinator for straffereaksjonen Program mot ruspåvirket kjøring ved Østfold friomsorgskontor fikk jeg mulighet å jobbe med en kombinasjon av fagutvikling og direkte arbeid med mennesker som var tiltalt eller domfelt for å ha kjørt ruspåvirket.

Var det noe som var utfordrende ved å ta en deltidsutdanning?

Det er alltid en utfordring å studere på deltid med full jobb ved siden av. Jeg var så heldig at de to arbeidsgiverne jeg hadde i løpet av disse fire årene ga meg fri med lønn de dagene det var samling på høgskolen. Jeg hadde de samme arbeidsoppgavene, men det var likevel til god hjelp. Studiet krevde også en god del innsats på fritiden. Drøyt halvparten av studiet pendlet jeg til Oslo. Det ble en rutine å lese pensum på toget. Jeg satt jo der uansett. God støtte og forståelse på hjemmefronten fra samboer og hjemmeboende barn var til hjelp. Medstudenter var gull verdt. Spesielt viktig opplevde jeg at det var i de siste semestrene hvor selve masteravhandlingen skrives, og motivasjon og tro på eget prosjekt gikk opp og ned. Det var en litt krevende, men også morsom prosess.

Det er viktig å kunne få og be om støtte fra medstudenter, lærere og / eller studieveileder hvis det oppleves tungt en dag, og viktig å være der for andre innimellom når de trenger det. Av og til hjelper det også bare å frustrere litt høyt sammen.

Har du noen tips til andre som vurderer å ta studiet?

Søk! Gi deg selv den muligheten. Det er mulig å få til.


Navn:
Marie Toreld 
Studieprogram:
Master i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis
Uteksaminert:
2016
Stillingstittel:
Stipendiat ved Avdeling for helse og velferd
Arbeidsgiver:
Høgskolen i Østfold

Publisert 6. mars 2020 15:04 - Sist endret 15. juni 2021 06:31