Vernepleier

Henriette Larsen jobber som vernepleier i Moss kommune.

Foto: Privat

Hvorfor valgte du å studere vernepleie?

Jeg ønsket å jobbe med mennesker som av ulike grunner trenger hjelp/bistand til det vi andre tar for gitt. Menneskers atferd er interessant for meg og jeg synes det er spennende å finne ut hvor mange nyanser det finnes.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg søkte på en stilling som var utlyst, dro på intervju og fikk deretter tilbud om jobben.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

De var veldig interessert i hvordan jeg jobbet med bacheloroppgaven min. Hvordan jeg satt opp oppgaven, hvordan jeg jobbet generelt. Sikkert for å finne ut om jeg var systematisk eller ikke. Noe jeg absolutt er! De var veldig interessert i hvordan jeg ville løst ulike oppgaver så de testet meg mye på det. Ellers var de ute etter å finne ut hvordan jeg er som person og bli kjent med meg. 

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver? 

En vanlig dag på jobben begynner kl. 7 hvis jeg har dagvakt. Da har jeg blitt tildelt en beboer på boligen som jeg har ansvar for den dagen. Jeg får først overlapping av nattevaktene, deretter venter jeg på at beboer skal våkne. Når brukeren er våken begynner vi med frokost og medisiner, deretter stell og påkledning. En beboer jeg jobber på har behov for å bruke cough-assist, en hostemaskin. Så da tar vi dette og fysiotrening før vi forflytter over i rullestol. Utover dagen er det lunsj, og hvis det er mulighet drar vi ut på ulike aktiviteter. Butikken, kafe, turløype osv. I mellom slagene har jeg medisinansvar. Det er faste dager vi legger medisin i dosetter, kontroller lagte dosetter, kontrollerer multidose osv. Dette tar mye tid, men er veldig gøy! Kl. 14.30 er vakten ferdig og jeg går inn på basen og avgir rapport til personen som skal ta over brukeren etter meg.

På hvilken måte bruker du utdanningen din i jobben?

Jeg bruker utdanningen min i jobben når jeg snakker med menneskene på boligen. Hos oss er det veldig mange ulike diagnoser så man må vite hvordan diagnosene påvirker menneskene. En må alltid ha i bakhodet hvorfor brukerne er som de er, og gjøre så godt man kan for at de skal ha en god dag sammen med deg. Ellers bruker jeg legemiddelhåndteringen godt. Annet personale oppsøker gjerne vernepleierne for å spørre om råd og hvordan de skal håndtere ulike situasjoner.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Gi alltid ditt beste og vær positiv og interessert. Det er viktig å spørre hvorfor de jobber som de gjør for å få en forståelse av det. Erfaring er viktig, så selv om du har en fast helgestilling under studiet, skaff deg noe annet om sommeren for å opparbeide deg mer erfaring.


Navn:
Henriette Larsen
Studieprogram:
Bachelor i vernepleie
Uteksaminert:
2019
Stillingstittel:
Vernepleier
Arbeidsgiver:
Moss kommune

Publisert 4. okt. 2019 11:00 - Sist endret 16. juni 2021 08:03