Miljøterapeut

Kjell Erik Myrvang jobber som miljøterapeut i Olivia Solhaugen AS.

Foto: Privat

Hvorfor valgte du å studere vernepleie?

Jeg valgte å prøve meg innen helseyrket rett og slett fordi jeg alltid har følt jeg får mye tilbake av å hjelpe/jobbe med mennesker. Jeg visste også at det var viktig med en utdanning for å sikre meg den type jobb jeg ønsket i fremtiden. Grunnen til at jeg valgte spesifikt vernepleie er fordi det virket som et bredt og fremtidsrettet studium med mange gode jobbmuligheter.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Som mannlig vernepleier er man veldig ettertraktet og det gjør jobbsøkingen langt lettere. Jeg ble innkalt til intervju på de fleste stillinger jeg søkte på, men jeg endte opp i min nåværende stilling gjennom en bekjent. Det var Olivia Solhaugen AS som tok kontakt med meg og inviterte til intervju på en av deres avdelinger. Etter intervjuet fikk jeg tilbud om en full stilling.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Nettverk og fagkompetanse var hovedgrunnene til at jeg ble ansatt i Olivia. De andre faglærte jeg jobber sammen med er barnevernspedagoger. Vernepleierutdanningen var derfor spesielt nyttig da de trengte noen med medisinkompetanse. De var også ute etter menn til denne stillingen da jobben krever at det er en viss andel menn tilstede på vakt. Selv om jeg ikke hadde jobberfaring med ungdom fra før, har jeg vokst opp med vanskeligstilte ungdom da foreldrene mine hadde et beredskapshjem. Dette så arbeidsgiver på som positivt.

En stor del av jobben handler om å håndtere utfordrende atferd. Relasjonen til ungdommen er derfor svært viktig.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

På arbeidsplassen er det en medleverordning. Det vil si at man jobber i en "periode" på 3 og 4 døgn etter hverandre og har 7 døgn pause mellom hver periode. Jeg jobber sammen med andre ansatte i et team, og sammen jobber vi målrettet for en bedre fremtid for ungdommene. Man følger ungdommen gjennom dagen omtrent som foreldre ville fulgt sine egne barn. Skole, aktiviteter, måltider, atferd, samtaler, utfordringer og oppnåelser. En stor del av jobben handler om å håndtere utfordrende atferd. Relasjonen til ungdommen er derfor svært viktig. Det forventes at jeg følger lovverket og har faglig innsikt. Som eneste vernepleier på arbeidsplassen har jeg også fått ansvar for medikamenthåndtering.

På hvilken måte bruker du utdanningen din i jobben?

Jeg mener de tre viktigste tingene jeg lærte meg på høgskolen var evnen til å tenke kritisk, tilegne meg ny og oppdatert kunnskap og hvordan bruke denne kunnskapen i praksis. Dette bruker jeg daglig på arbeidsplassen.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Det blir stadig viktigere å ha en relevant utdanning innen helseyrker. Som student anbefaler jeg å utnytte praksisperiodene. Snakk med lærere og søk deg inn på de praksisplassene du kunne tenke deg å jobbe. Det er mye enklere å få seg jobb på en praksisplass da du allerede har kjennskap til arbeidsplassen og arbeidsgiver kjenner deg. Ellers ville jeg anbefale å bygge opp ditt personlige nettverk. Gjennom et nettverk får man enklere jobbmuligheter. 


Navn:
Kjell Erik Myrvang
Studieprogram:
Bachelor i vernepleie
Uteksaminert:
2019
Stillingstittel:
Miljøterapeut
Arbeidsgiver:
Olivia Solhaugen AS

Publisert 14. okt. 2019 08:51 - Sist endret 15. juni 2021 06:31