Miljøterapeut

Yvonne Bazler jobber som miljøterapeut i Lia Gaard AS.

Foto: Privat

Hvorfor valgte du å studere vernepleie?

Jeg visste at jeg ønsket å jobbe med mennesker i sårbare situasjoner, og helst tett på. Dermed falt valget på vernepleien på grunn av dets mangfold i yrkesfelt og videreutdanninger.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Litt tilfeldig egentlig, ei annen studievenninne av meg tipset meg om at denne arbeidsplassen søkte vernepleier i fulltidsstilling, i rus- og psykiatriomsorgen. Dette var midt i blinken for meg, så jeg søkte, og fikk jobben.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Den viktigste faktoren var at jeg var (ny)utdannet vernepleier og at jeg hadde gode referanser fra tidligere arbeidsplasser. Dette er altså min første fulle stilling i vernepleieryrket, så arbeidsplassen har bidratt til å øke min utøvende kompetanse innen rus- og psykiatriomsorgen.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Mine arbeidsoppgaver er blant annet samtaler med beboere, tverrfaglig samarbeid med de ulike instansene i ansvarsgruppene til beboerne jeg er primærkontakt for, tilrettelegging og motivering for en aktiv og rusfri hverdag, medisinhåndtering, dokumentering i rapportsystemet, og utarbeidelse av individuelle planer i samarbeid med beboerne.

På hvilken måte bruker du utdanningen din i jobben?

Rent konkret har utdanningen min gitt meg kunnskap om saksbehandling, medisinhåndtering og dokumentering. Dette er tre viktige komponenter i min arbeidshverdag, som utdanningen min har gitt meg gode «redskap» til å gjennomføre. Studiet har også vektlagt hvordan en vernepleier skal møte mennesker i ulike sårbare situasjoner, og dette har jeg alltid med meg i samtaler med beboere/brukere.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Samle praktisk erfaring tidlig! Søk etter studentstillinger allerede første året, dette gir deg relevante referanser for videre arbeid. Ellers, vær nysgjerrig og åpen, og interessert i faget ditt!


Navn:
Yvonn Bazler
Studieprogram:
Bachelor i vernepleie
Uteksaminert:
2018
Stillingstittel:
Miljøterapeut
Arbeidsgiver:
Lia Gaard AS

Publisert 8. okt. 2019 10:59 - Sist endret 16. juni 2021 08:03