Aktuelle saker

Publisert 19. sep. 2022 08:44

Menn som lever i ufrivillig sølibat og eksplisitt bekjenner seg til kvinnehat – såkalte incels – har de senere årene samlet seg på digitale plattformer. Der dyrker de en offerrolle, samtidig som de uttrykker aggresjon overfor bestemte typer menn, kvinner generelt og feminister spesielt.

Publisert 28. juni 2022 13:11

Førsteamanuensis Irina Nikolskaja Roddvik ved Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn har sammen med Professor Birgit Leick, Handelshøyskolen - Campus Bø, Universitetet i Sørøst Norge og Viktor Roddvik, skribent, har skrevet artikkelen How Norwegian transnational entrepreneurs (1860-1927) found the “New America” by developing industries and communities in Russia’s Arctic periphery i  Journal of Management History.

Publisert 1. juni 2022 18:09

Professor Sven Helin ved Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn har sammen med Tommy Borglund og Katarina Arbin fra Handelshögskolan ved Örebro universitet og Magnus Frostenson fra Handelshögskolan ved Örebro Örebro University og Høgskolen i Østfold publisert artikkelen The Professional Logic of Sustainability Managers: Finding Underlying Dynamics i tidskriftet Journal of Business Ethics.

Publisert 1. juni 2022 18:08

Professor Sven Helin ved Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn har sammen med Fredrik Karlsson, Karin Hedström, Frans Prenkert og Ella Kolkowska fra Handelshögskolan ved Örebro universitet og Magnus Frostenson fra Handelshögskolan ved Örebro Örebro University og Høgskolen i Østfold publisert artikkelen Attempts to share information between public sector organisations over time: A case-based exploration of value conflicts i tidskriftet Information Polity.

Publisert 1. juni 2022 18:06

Førsteamanuensis Irina Nikolskaja Roddevik ved Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn har sammen med Professor Birgit Leick, Handelshøyskolen - Campus Bø, Universitetet i Sørøst Norge skrevet artikkelen Illusion and deprivation of control: Entrepreneurial practices of SMEs during their internationalisation in Russia. Artikkelen er publisert som kapittel 14 i boken Jafari-Sadeghi, V. & Dana, L-P. (eds.), International Entrepreneurship in Emerging Markets.

Publisert 24. mai 2022 08:52

Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi Kari-Anne Fange fra forskergruppen i Anvendt Samfunnsøkonomi ved Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn har publisert artikkelen Electricity retailing and price dispersion i tidsskriftet Energy Economics

Publisert 24. mai 2022 08:42

Professor Sven Helin ved Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn har sammen med Maira Babri fra Örebro University, School of Business og Bruce Davidson fra University of West Florida publisert artikkelen An Updated Inquiry into the Study of Corporate Codes of Ethics: 2005–2016 i tidskriftet Journal of Business Ethics.

Publisert 23. mai 2022 20:51

Skjermtid for barn og unge bør begrenses sterkt, mener Helsedirektoratet i nye anbefalinger. Samtidig trenger barn nettopp tid foran skjermen for å lære å ferdes trygt på nett. De nye rådene øker presset på foreldre og lærere til å lære barn digital dømmekraft. 

Publisert 11. mai 2022 13:18

Førsteamanuensis Irina Nikolskaja Roddevik ved Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn har sammen med Professor Birgit Leick, Handelshøyskolen - Campus Bø, Universitetet i Sørøst Norge og konsulent/forfatter Victor Roddevik, Oslo/Arkhangelsk publisert  artikkelen Norwegian entrepreneurs (1880s-1930s) and their “new America”: a historical perspective on transnational entrepreneurship and ecosystem development in the Russian Arctic i tidsskriftet Journal of Management History.

Publisert 22. apr. 2022 12:41

Førsteamanuensis Carsten M. Syvertsen ved Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn har sammen med Trygve J. Steiro, Per Øystein Saksvik og Ragnar Magnus Vennatrø, alle ved Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet (NTNU), Trondheim, publisert artikkelen The dynamics of structure, social interaction and flow – the case of Rosenborg Ballklubb i tidsskriftet  Team Performance Management.

Publisert 21. okt. 2021 11:25

Førsteamanuensis Imtiaz Badshah ved Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn har sammen med tre medforfattere publisert artikkelen Stock Return Behaviour around Earnings Disclosure i tidsskriftet International Journal of Innovation, Creativity and Change.