Aktuelle saker

Publisert 30. juni 2021 08:45

Høgskolen i Østfold har mottatt i alt 12 millioner i støtte fra Forskningsrådet til et prosjekt som har som mål å utvikle kunstig intelligens (AI) som kan avlaste lærere og støtte elever i læringsprosess ved å analysere tekster og gi ulike typer automatiske tilbakemeldinger. 

Faksimile av bildet til leserinnlegget i Fredriksstad Blad 2.3.2021
Publisert 2. mars 2021 18:40

Det grønne skiftet er her og påvirker utviklingen av arbeidslivet og utdanningslivet vårt. Det store spørsmålet er om arbeidslivet og næringslivet er klare for omstillingen.

Vi prøver The Virtuix Omni på NTNU's VRLab.
Publisert 21. okt. 2020 12:40

Forrige uke var Joakim og Tina med på IMTEL Innovation Day "Women in XR" arrangert av forskningsgruppen Innovative Immersive Technologies for Learning (IMTEL) ved Institutt for Pedagogikk og Livslang Læring på NTNU Dragvoll i Trondheim. Spennende foredrag og demoer om bruk av utvidet og virtuell virkelighet for læring i Norge, Finland og USA.

Publisert 5. aug. 2020 15:15

Stigberg presents an updated interface model recently published in Lecture Notes in Computer Sciences by Springer and presented at her digital talk at the 22nd International Conference on Human-Computer Interaction.

Meeting room with big table and world map printed on the table
Publisert 17. okt. 2019 10:51

Norske multinasjonale selskaper investerer aktivt i land der bedriftskulturer og tradisjoner er forskjellige fra tilsvarende i Norge. Et av de sentrale spørsmålene for multinasjonale bedrifter (MNC) er behovet for å etablere nye kontrollsystemer for å sikre innflytelse over datterselskaper i utlandet.