Systemingeniør

Andreas Austad Kjøniksen jobber som systemingeniør hos Nordic Paper AS.

Foto:Privat

Hvorfor valgte du å studere elektro?

Jeg har fagbrev som telekommunikasjonsmontør, men ønsket meg en hverdag med litt flere utfordringer og ansvar. På bakgrunn av fagbrevet mitt var det da naturlig å bygge videre i denne retningen, og jeg så for meg at jeg kunne ta med meg mye av den praktiske erfaringen i en eventuell ingeniørstilling. På grunn av HiØ sin Y-veismulighet slapp jeg også unna et år med forkurs.

Hvordan fikk du din nåværende jobb? 

Stillingen lå utlyst på finn.no men jeg hadde kontakter som kjente arbeidsgiveren fra før, i tillegg til at jeg arbeidet på fabrikken ved et par anledninger som håndverker. Bekjentskap var i særlig grad med på å gi meg stillingen.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben? 

I tillegg til bekjentskap, som nevnt tidligere, tror jeg at det var en kombinasjon av interesser og innstillingen min på intervju som gav meg jobben. Jeg kunne også vise til en praksisjobb jeg hadde under og etter bachelorprosjektet (som elektronikkingeniør). Denne stillingen innebar en del programmering, noe som er relevant for stillingen min som systemingeniør.

Søk sommerjobber hos relevante arbeidsgivere!

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Som eneste systemingeniør på fabrikken har jeg ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering/utvidelse av fabrikkens DCS-system (distribuert kontrollsystem). Kort fortalt er dette systemet som styrer motorer, ventiler, pumper etc. ved hjelp av blant annet trykk, nivå og temperatur. Jeg har også ansvaret for automasjonsdelen av fabrikkens IT-nett, og jobber derfor også med nettverks-switcher, SQL-databaser osv.

Arbeidshverdagen består av både prosjektarbeid og daglig vedlikehold. Dette gjør at jeg må forholde meg til eksterne leverandører og fabrikkens/konsernets egne ansatte. Jeg har også en veldig fri rolle, noe som gjør at jeg kan styre hverdagen min selv. Dersom jeg overholder tidsfrister står jeg fritt til å jobbe med andre relevante oppgaver, det være seg «skruing» i fabrikken eller dypdykk ned i noe jeg synes er interessant.

På hvilken måte bruker du utdanningen din i jobben?

Utdanningen har gitt meg en god forståelse og et godt teoretisk grunnlag for videre læring, men den har også gitt meg erfaring med gruppearbeid og samarbeid. De to sistnevnte har vist seg å være veldig viktig for meg siden mye av informasjonen vedrørende arbeidsplassen må tilegnes fra de andre som jobber her. Jeg jobber som nevnt også en god del med eksterne leverandører, så det er derfor viktig med godt samarbeid for å få så god informasjonsflyt som overhodet mulig.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Nettverk er alfa og omega. Det gjør at du ikke blir «enda en» i bunken med jobbsøknader. I beste fall kan det også gi deg muligheter i form av stillinger som ikke engang blir utlyst. Søk sommerjobber hos relevante arbeidsgivere! De oppretter ofte egne stillinger for studenter, og selv om de ikke gjør det så søk hos en interessant arbeidsgiver uansett. Slik vil du bli et kjent ansikt for dem. De få somrene du ofrer gir deg kontakter og arbeidserfaring som blir vurdert positivt hos en arbeidsgiver. I beste fall resulterer en sommerjobb i et jobbtilbud!


Navn:
Andreas Austad Kjøniksen
Studieprogram:
Bachelor i ingeniørfag - elektro (studieretning digital elektronikk)
Uteksaminert:
2018
Stillingstittel:
Systemingeniør/Lead Systems Engineer
Arbeidsgiver:
Nordic Paper AS

Publisert 11. des. 2019 10:02 - Sist endret 14. juni 2021 20:19