Jørn Inge Halvorsen

Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608483
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

Makroøkonomi

Undervisning

  • SFB30820 Finansteori 
  • SFB10816 Mikrooekonomi 
  • SFB10916 Makrooekonomi 
  • MSB104 Økonometri 
  • ØMO005 Digitalisering og arbeidsmetoder for økonomer 

Bakgrunn

PhD fra Norges Handelshøyskole (NHH, Bergen)

Cand.oecon (UiO, Oslo)

Ansatt

Førsteamanuensis (fulltid), Høgskolen i Østfold (HiOF)

Førsteamanuensis (20 prosent), Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Halvorsen, Jørn Inge (2010). Are bank lending shocks important for economic fluctuations?
  • Halvorsen, Jørn Inge (2010). Are bank lending shocks important for economic fluctuations?
  • Halvorsen, Jørn Inge (2010). Are bank lending shocks important for economic fluctuations?
  • Bjørnland, Hilde C & Halvorsen, Jørn Inge (2010). How does monetary policy respondto exchange rate movements? New international evidence. Handelshøyskolen BI.
  • Bjørnland, Hilde C & Halvorsen, Jørn Inge (2008). How does monetary policy respond to exchange rate movements? New international evidence. Handelshøyskolen BI. ISSN 1502-8143.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. sep. 2020 14:45 - Sist endret 25. nov. 2021 09:41