Organisasjon

Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi ledes av en dekan som i sin ledergruppe har en prodekan for utdanning og prodekan for forskning.

Fakultetets ledelse

Dekan

Prodekan utdanning

Prodekan forskning

Tore Gimse

 

 

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er et besluttende og rådgivende organ som sammen med dekan skal bidra til at den faglige virksomheten ved fakultetet holder høy kvalitet og videreutvikles.