Kari Iren Spernes

Institutt for pedagogikk, IKT og læring
English version of this page Stilling
Dosent
Kontakt
+4769608343
+4791721178
Studiested
Halden
Kontornr.
E1-054

Faglige interesser

 • språk og identitet
 • tospråklig fagopplæring
 • flerkulturell forståelse
 • overgang mellom ulike skolenivå
 • studenten som medforsker
 • forskningsbasert lærerutdanning

Undervisning

Underviser i pedagogikk ved grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold, siden 2006. 

Bakgrunn

Tidligere arbeidserfaring:

 • Undervisning i barne- og ungdomsskole, Fredrikstad kommune, 1983-2006
 • Gjesteforeleser i flerkulturelle emner ved USN, 2012-2017

Utdanning:

 • Lærerutdanning 
 • Master i Multicultural and International education, Høgskolen i Oslo/OsloMet
 • Førstelektoropprykk, 2012
 • Dosentopprykk, 2018

Verv

 • Seksjonsleder for pedagogikk i grunnskolelærerutdanningen, Høgskolen i Østfold, 2011-2018
 • Leder for førstelektorprogram, Høgskolen i Østfold, siden 2019

Internasjonalt samarbeid

 • Cultur and multilingualism, Moi University, Kenya
 • Integreation Network, Örebro University

Publikasjoner

 • Fjeld, Hilde Sofie & Spernes, Kari Iren (2021). Hjemmeundervisning under koronapandemien - et elevperspektiv. Paideia. ISSN 1904-9633. s. 45–54.
 • Spernes, Kari Iren (2021). Lærerstudenters bevisstgjøring av sammenhengen mellom begrepsbruk og oppfattet annerledeshet. . Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN 2387-5739. 7, s. 240–254. doi: 10.23865/ntpk.v7.2204. Fulltekst i vitenarkiv
 • Spernes, Kari Iren & Afdal, Hilde Wågsås (2021). Scientific methods assignments as a basis for developing a profession-oriented inquiry-based learning approach in teacher education. European Journal of Teacher Education. ISSN 0261-9768. doi: 10.1080/02619768.2021.1928628. Fulltekst i vitenarkiv
 • Spernes, Kari Iren & Ruto-Korir, Rose C. (2021). Multilingualism and curriculum: A study of how multilingual learners in rural Kenya use their languages to express emotions. International Journal of Educational Development. ISSN 0738-0593. 81. doi: 10.1016/j.ijedudev.2020.102328. Fulltekst i vitenarkiv
 • Spernes, Kari (2020). The transition between primary and secondary school: a thematic review emphasising social and emotional issues. Research Papers in Education. ISSN 0267-1522. doi: 10.1080/02671522.2020.1849366. Fulltekst i vitenarkiv
 • Spernes, Kari Iren (2020). The transition between primary and secondary school: a thematic review emphasising social and emotional issues. Research Papers in Education. ISSN 0267-1522. s. 1–18. doi: 10.1080/02671522.2020.1849366.
 • Spernes, Kari Iren & Fjeld, Hilde Sofie (2020). “Nobody Notices You, So You Are Invisible”: Recognition of Bilingual Teachers in Schools. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 64(6), s. 1–13. doi: 10.1080/00313831.2020.1833239.
 • Spernes, Kari Iren (2019). Kulturelt mangfold i videregående skole. I Lyngsnes, Kitt Margaret & Rismark, Marit (Red.), Yrkesopplæring. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205521025. s. 44–67.
 • Afdal, Hilde Wågsås & Spernes, Kari Iren (2018). Designing and Redesigning Research-based Teacher Education. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. 74, s. 215–228. doi: 10.1016/j.tate.2018.05.011.
 • Spernes, Kari Iren & Ruto-Korir, Rose C. (2018). Medium of instruction in school: The indigenous language, the national language or the official language? A case study from multilingual deep rural Kenya. Journal of African Languages and Linguistics. ISSN 0167-6164. 39(1), s. 41–64. doi: 10.1515/jall-2018-0002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Spernes, Kari Iren (2017). Kulturelt mangfold i skolen. I Lyngsnes, Kitt & Rismark, Marit (Red.), Didaktisk praksis 5.-10.trinn. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205500617. s. 119–138.
 • Spernes, Kari Iren & Fjeld, Hilde Sofie (2017). Vilje, men manglende handlekraft – skolelederes forståelse av tospråklige faglæreres plass i skolens læringsfellesskap. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 11(2), s. 1–20. doi: 10.5617/adno.4334. Fulltekst i vitenarkiv
 • Spernes, Kari Iren (2016). Immigrant Student Teachers as Co-researchers. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER). ISSN 1694-2493. 15(11), s. 1–15.
 • Fjeld, Hilde Sofie & Spernes, Kari Iren (2015). Ingen jevnbyrdighet, tross gode intensjoner: vilkår for samarbeid mellom klasselærere og tospråklige lærere. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 99(3-4), s. 233–243. Fulltekst i vitenarkiv
 • Spernes, Kari Iren (2014). En anerkjennende skole? - Elever med innvandrerbakgrunn og deres skoleerfaringer. I Afdal, Geir; Røthing, Åse & Schjetne, Espen (Red.), Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-45738-9. s. 177–199.
 • Spernes, Kari Iren (2014). Skolens betydning for den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn i lærerutdanningen. Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759. 14(2), s. 3–27.
 • Spernes, Kari Iren (2012). 'I use my mother tongue at home and with friends - not in school!' Multilingualism and identity in rural Kenya. Language, Culture and Curriculum. ISSN 0790-8318. 25(2), s. 189–203. doi: 10.1080/07908318.2012.683531.
 • Spernes, Kari Iren (2011). "I buy paraffin so he can read in the evening” – a study from Kenya about parental involvement in school. International Journal about Parents in Education. ISSN 1973-3518. 5(1), s. 24–35.
 • Spernes, Kari & Karlsen, Thorbjørn J. (2009). Kommunikasjon og samspill - betydning for læring. I Svanberg, Ray Cato & Wille, Hans Petter (Red.), La stå! Læring - på vei mot den profesjonelle lærer. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39180-2. s. 272–301.
 • Spernes, Kari (2009). Læring i en skole preget av mangfold. I Svanberg, Ray Cato & Wille, Hans Petter (Red.), La stå! Læring - på vei mot den profesjonelle lærer. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39180-2. s. 243–271.

Se alle arbeider i Cristin

 • Spernes, Kari Iren (2020). Den flerkulturelle skolen i bevegelse – teoretiske og praktiske perspektiver. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205530461. 279 s.
 • Spernes, Kari Iren & Hatlem, Marianne (2019). Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse. Teoretiske og praktiske perspektiver. 2. utg. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-52525-2. 268 s.
 • Hatlem, Marianne & Spernes, Kari Iren (2013). Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse: teoretiske og praktiske perspektiver. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-44677-9. 273 s.
 • Spernes, Kari Iren (2012). Den flerkulturelle skolen i bevegelse - teoretiske og praktiske perspektiver. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-42259-9. 259 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Spernes, Kari Iren (2022). Klar for å fly - ungdomsskoleelevers erfaringer med overgangen fra barnetrinnet til ungdomstrinnet.
 • Ludvigsen, Ali Reza; Maugesten, Marianne & Spernes, Kari Iren (2022). Utfordringer i matematikkfaget for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge.
 • Spernes, Kari Iren & Fjeld, Hilde Sofie (2021). Tospråklige læreres arbeidssituasjon.
 • Spernes, Kari Iren (2021). Concepts create reality - student teachers reflections.
 • Spernes, Kari Iren (2021). Bilingual Teacher's Professional Capital.
 • Hoff-Jenssen, Reidun; Afdal, Hilde Wågsås & Spernes, Kari Iren (2018). Critical reading as a social activity for the purpose of academic and professional learning in teacher education .
 • Fjeld, Hilde Sofie & Spernes, Kari Iren (2018). Bilingual teachers’ professional identity.
 • Spernes, Kari Iren (2017). Bevisstgjøring av egne fordommer.
 • Spernes, Kari Iren (2017). Studentdeltakelse i FOU-prosjekt.
 • Spernes, Kari Iren & Fjeld, Hilde Sofie (2017). Vilje, men manglende handlingskraft .
 • Hoff-Jenssen, Reidun; Fjeld, Hilde Sofie & Spernes, Kari Iren (2017). Kulturforståelse i organisasjoner og mellom mennesker.
 • Spernes, Kari Iren (2017). «Chilly Norway» - verdens lykkeligste folk. Fredrikstad Blad.
 • Spernes, Kari Iren (2017). Holdninger og handlinger i et flerkulturelt arbeidsmiljø.
 • Spernes, Kari Iren (2017). Kulturelt mangfold i barneskolen. I Lyngsnes, Kitt & Rismark, Marit (Red.), Didaktisk praksis 1. - 7. trinn. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-50060-0. s. 89–109.
 • Afdal, Hilde Wågsås & Spernes, Kari Iren (2015). Research-based teacher education. Research methods as boundary objects.
 • Maugesten, Marianne; Spernes, Kari Iren; Jacobsen, Kjersti Berggraf & Holt Jensen, Brit Hellen (2015). HiØ og forholdet til praksisfeltet.
 • Spernes, Kari Iren (2014). Anerkjennelse av Mangfold.
 • Spernes, Kari Iren (2014). Anerkjennelse i mangfold.
 • Spernes, Kari Iren (2014). "Blikket" viktig for å unngå stigmatisering. Fredrikstad Blad.
 • Spernes, Kari Iren (2013). Integrering. [Radio]. NRK P1.
 • Spernes, Kari Iren (2013). K'en foran RLE kan skade integreringen. Fredriksstad Blad.
 • Spernes, Kari Iren (2012). Parental involvement in school in rural Kenya.
 • Spernes, Kari Iren (2012). Children in rural Kenya their opinion about mother tongue and school language.
 • Spernes, Kari Iren (2014). TREKANTSAMARBEIDTrekantsamarbeid. Bedre utbytte av tospråklig fagopplæring – et prosjekt mellom Kjølberg og FRIS. Egen utgivelse, publisert på NAFOs nettsider 13. aug 2014: http://nafo.hioa.no/?s=trekantsamarbeid .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:21 - Sist endret 15. juni 2021 08:37