Dine første dager ved HiØ

Her får du en oversikt over noen av oppgavene du må utføre de første dagene som ansatt ved HiØ. Disse oppgavene gjelder både deg i undervisnings- og forskerstilling og deg i teknisk- administrative stillinger.

Adgangskort og nøkler

Ansatte ved HiØ får eget adgangs-/nøkkelkort med navn og bilde. Kortet bruker du også til høgskolens printere og kopimaskiner.

Alle ansatte får utlevert nøkkel til egen kontorplass. Er du i en undervisnings- og forskerstilling vil du også få utlevert egen nøkkel til undervisningsrom.

Din kontaktperson vil hjelpe deg med å skaffe dette.

PC og programvare

Du vil få tildelt PC med standard programvare ved oppstart. Trenger du annen type programvare kan du ta kontakt med IT-vakta ved studiested Fredrikstad eller Halden.

Oppdater din personlige profil

Du og din kompetanse er viktig for HiØ! Personsøk ligger derfor lett tilgjengelig på vår forside hiof.no, slik at både studenter, ansatte og eksterne kan finne deg.

Alle ansatte ved HiØ har en egen personprofil som viser hva du jobber med, og som fungerer som et digitalt visittkort. 

Du er ansvarlig for å holde din personprofil oppdatert, både på norsk og engelsk. Vi ber deg om å oppdatere denne siden i løpet av den første uken.

Vi ønsker også at du tar et offisielt portrettbilde som kan brukes når vi promoterer deg og høgskolen. Vi sender ut tilbud om portrettfotografering ca. to ganger per år. Benytt deg av dette tilbudet.

Oppdater personlig informasjon i SAP/DFØ app

SAP Portal eller DFØ app er systemet du skal bruke når du søker ferie, melder fravær, registrere arbeidstid (gjelder teknisk/administrative), reiseregninger med videre.

I SAP portal og DFØ App holder du også dine personlige data oppdatert. I løpet av første uken ber vi deg om å logge inn i systemet og oppdatere/kontrollere følgende data:

  • barn under 12 år eller barn med spesielle omsorgsbehov. Dine rettigheter i forhold til sykt barn eller barn med særskilte behov styres av denne informasjonen. Har du eneomsorg eller kronisk syke/funksjonshemmede barn, ta kontakt med lonn@hiof.no.
  • dine nærmeste pårørende. Hvem kan vi kontakte dersom noe skulle skje med deg i forbindelse med jobb?
  • kontornummer
  • adresse, kontaktinfo og bankkontonummer

Informer om dine sidegjøremål

Som offentlig instans er vi forpliktet til å holde oversikt over de ansattes bistillinger, verv og eierforhold som kan være av offentlig interesse. Les mer om sidegjøremål og meld i fra dersom dine sidegjøremål er meldepliktige.

Les branninstruksen

Som ansatt ved høgskolen har du ansvar for å sette deg inn i brannrutinene ved ditt studiested og orientere deg om rømningsveier i de arealer du oppholder deg. Ved en eventuell evakuering skal du påse at personer i nærheten av deg kommer seg trygt ut av bygningen.

Les etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer sier noe om hvilke sett av normer og verdier som gjelder for oss, enten i et forskningsmessig perspektiv, i møte med studenter og kollegaer eller som ansatt i staten.

Vi forventer at du som ansatt gjør deg kjent med de bestemmelser og instrukser som til enhver tid gjelder for deg, og at du følger disse på beste måte.

Emneord: Nyansatt
Publisert 15. mai 2018 15:31 - Sist endret 18. mars 2019 10:28