Ann Karin Helgesen

Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608838
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Interesser:

Personsentrert helsearbeid og det digitale samfunn

Eldreomsorg og den geriatriske pasienten

Akutte tilstander hos den geriatriske pasienten

Demens og delirium

Pasient/bruker medvirkning

Helsetjenestekvalitet

Palliasjon

Sykepleierens rolle i farmasøytisk omsorg

Forskningsprosessen

Kvalitiativ og kvantitativ tilnærming

 

Undervisning:

Demens og delirium

Avansert sykepleie til den geriatriske pasienten

Palliasjon

Forskningsprosesen

Kvalitative metoder

 

 

Bakgrunn

Er utdannet sykepleier med videreutdanning i aldring og eldreomsorg. Har arbeidet 16 år som sykepleier innen spesialist og kommunehelsetjenesten. Arbeidet ved HiØ siden 1995. Har PhD fra Universitetet i Karlstad. Har vært veileder ved alderspsykiatrisk, SØ i flere år. Har bistilling som professor i aldring og geriatrisk helsearbeid ved UiT (Universitetet i Tromsø). Stillingen min på HiØ er professor. 

Annen relevant utdannin

Praktisk pedagogisk yrkesutdanning

Grunnleggende IT

Mellomfag i sosialantropologi  fra UiO

Master i sykepleievitenskap fra UiO

PhD i sykepleievitenskap fra KAU (Karlstad universitet i Sverige)

Fullført utdanning for veiledere på førstelektor/PhD nivå ved Høgskolen Innlandet

Fullført ettårig program for fremragende forskningsformidling ved HiØ

 

Verv

Medlen av forskergruppen Personsentrert helsearbeid og det digitale samfunn

Medlem FoS utvalget

Assosiert medlem Flerfaglig forskningsgruppe for helse- og omsorgstjenester i kommunene ved Universitetet i Tromsø (UiT)

 

Samarbeid

Universitetet i Tromsø (UiT) er professor II  der

Omsorgsbiblioteket

OsloMet

Høgskolen i Innlandet (HiNN)

VID

USN

Utviklingssenteret for hjemmetjenester og sykehjem, Østfold

Sykehuset Østfold

International College of Person centred medicine, USA

Karlstad Universitet (KAU), Sverige

Tuke Institute, UK

University of Antwerp, Belgium

University of Utrecht, The Netherlands

 

 

 

 

 

Emneord: Det digitale samfunn, DigiHealth

Publikasjoner

 • De Baetselier, Elyne; Dijkstra, Nienke E.; Batalha, Luis M.; Ferreira, Paulo A. Carvalho; Filov, Izabela & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen [Vis alle 26 forfattere av denne artikkelen] (2022). Nurse students’ competences in interprofessional pharmaceutical care in Europe: Cross-sectional evaluation. Nurse Education in Practice. ISSN 1471-5953. 65. doi: 10.1016/j.nepr.2022.103485.
 • Voie, Kristin Synnøve; Blix, Bodil Hansen; Helgesen, Ann Karin; Larsen, Toril Agnete & Mæhre, Kjersti Sunde (2022). Professional home care providers' conceptualisations of frailty in the context of home care: A focus group study. International Journal of Older People Nursing. ISSN 1748-3735. doi: 10.1111/opn.12511. Fulltekst i vitenarkiv
 • Anker-Hansen, Camilla; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Informal caregivers and assistive technology in Norwegian nursing homes. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 17(10). doi: 10.1371/journal.pone.0275474. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Holm, Elisabet; Magnussen, Jannik & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2022). Remote monitoring of cancer patients during the Covid-19 pandemic – an interview study of nurses’ and physicians’ experiences. BMC Nursing. ISSN 1472-6955. 21. doi: 10.1186/s12912-022-00953-8.
 • Bjerkmo, Lena Yvonne; Helgesen, Ann Karin & Blix, Bodil Hansen (2022). Experiences of Being Significant Others to Older Adults with Frailty Living Alone in Rural Arctic Norway: A Qualitative Study. Risk Mangement and Healthcare Policy. ISSN 1179-1594. 15, s. 1283–1292. doi: 10.2147/RMHP.S367079. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johansen, Håkon; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2022). Palliative care in home health care services and hospitals - the role of the resource nurse, a qualitative study. BMC Palliative Care. ISSN 1472-684X. 21(1). doi: 10.1186/s12904-022-00956-x.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Helgesen, Ann Karin; Stensvold, Andreas; Magnussen, Jannik & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Cancer patients’ perspectives on remote monitoring at home during the COVID-19 pandemic- a qualitative study in Norway. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 22(1). doi: 10.1186/s12913-022-07897-4.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2021). Palliative care in the community – the role of the resource nurse, a qualitative study. BMC Palliative Care. ISSN 1472-684X. 20. doi: 10.1186/s12904-021-00860-w.
 • Kirchhoff, Jörg W; Marks, Abigail; Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). The Impact of Information and Communication Technology on Doctors’ and Registered Nurses’ Working Conditions and Clinical Work – A Cross-Sectional Study in a Norwegian Hospital. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN 1178-2390. 2021(14), s. 2941–2949. doi: 10.2147/JMDH.S327669.
 • Sjøset, Matilde & Helgesen, Ann Karin (2021). En kvalitativ studie om hjemmesykepleiere sine erfaringer med oppfølging av eldre med depresjon. Geriatrisk sykepleie. ISSN 1891-1889. doi: 10.4220/Sykepleiens.2021.87177.
 • Bjerkmo, Lena; Helgesen, Ann Karin; Larsen, Toril Agnete & Blix, Bodil H. (2021). “Falling off the wagon”: older adults’ experiences of living with frailty in rural arctic communities. International Journal of Circumpolar Health. ISSN 1239-9736. 80(1), s. 1–11. doi: 10.1080/22423982.2021.1957569. Fulltekst i vitenarkiv
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Helgesen, Ann Karin; Ulvøy, Lin Eik & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). Prehospital assessment and management of postpartum haemorrhage– healthcare personnel’s experiences and perspectives. BMC Emergency Medicine. ISSN 1471-227X. 21(98). doi: 10.1186/s12873-021-00490-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • De Baetselier, Elyne; Van Rompaey, Bart; Dijkstra, Nienke; Sino, Carolien G; Akerman, Kevin & Batalha, Luis M [Vis alle 26 forfattere av denne artikkelen] (2021). The NUPHAC-EU framework for nurses' role in interprofessional pharmaceutical care: cross-sectional evaluation in Europe. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. 18(16). doi: 10.3390/ijerph18157862.
 • De Baetselier, Elyne; Dilles, Tinne; Batalha, Luis M; Dijkstra, Nienke; Fernandez, Maria I & Filov, Izabela [Vis alle 27 forfattere av denne artikkelen] (2021). Perspectives about nurses' role in interprofessional pharmaceutical care across 14 European countries: a qualitative study in pharmacists, physicians and nurses. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. doi: 10.1371/journal.pone.0251982.
 • Dilles, Tinne; Heczkova, Jana; Tziaferi, Styliani; Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Van Rompaey, Bart [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Nurses and Pharmaceutical Care: Interprofessional, Evidence-Based Working to Improve Patient Care and Outcomes. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. 18(11). doi: 10.3390/ijerph18115973.
 • Dijkstra, Nienke E; De Baetselier, Elyne; Dilles, Tinne; Van Rompaey, Bart; da Cunha Batalhac, Luis M. & Filov, Izabela [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2021). Developing a competence framework for nurses in pharmaceutical care: A Delphi study. Nurse Education Today. ISSN 0260-6917. 104. doi: 10.1016/j.nedt.2021.104926.
 • Simonsen, Marianne & Helgesen, Ann Karin (2020). Utfordrende atferd hos personer med demens i forsterket enhet på sykehjem-sykepleieres erfaringer. Geriatrisk sykepleie. ISSN 1891-1889. 02, s. 22–29. Fulltekst i vitenarkiv
 • Helgesen, Ann Karin; Larsen, Dag Werner & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Quality of care in a nursing home as experienced by patients with dementia. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN 1178-2390. doi: 10.2147/JMDH.S285668. Fulltekst i vitenarkiv
 • Helgesen, Ann Karin; Adan, Yassin Husein; Bjørglund, Caroline Dybvik; Weberg-Haugen, Chris Benjamin; Johannessen, Mona & Åsmul, Kristine S [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). Nurses' experiences of delirium and how to identify delirium - A qualitative study. Nursing Open. ISSN 2054-1058. doi: 10.1002/nop2.691. Fulltekst i vitenarkiv
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Hardeland, Camilla; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Patient experiences with technology enabled care across healthcare settings- a systematic review. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 20. doi: 10.1186/s12913-020-05633-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • De Baetselier, Elyne; Van Rompaey, Bart; Batalha, Luis M; Bergqvist, Monica; Czarkowska-Paczek, Bozena & De Santis, Alberto [Vis alle 30 forfattere av denne artikkelen] (2020). EUPRON: nurses' practice in interprofessional pharmaceutical care in Europe. A cross-sectional survey in 17 countries. BMJ Open. ISSN 2044-6055. doi: 10.1136/bmjopen-2019-036269. Fulltekst i vitenarkiv
 • Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Sykepleieres erfaringer med å informere beboere i sykehjem om deres juridiske rettigheter og endringer i deres medisinering. Geriatrisk sykepleie. ISSN 1891-1889. Fulltekst i vitenarkiv
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Trading company for privacy: A study of patients' experiences. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. doi: 10.1177/0969733019874497.
 • Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Healthcare staff's experiences of implementing one to one contact in nursing homes. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. s. 1–9. doi: 10.1177/0969733019857775.
 • Løken, Therese Dwyer & Helgesen, Ann Karin (2019). Jeg får tilbake livet mitt. Pårørendes erfaringer med ambulerende dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Geriatrisk sykepleie. ISSN 1891-1889. s. 13–20. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Sørby, Lise Aagaard; Andreassen, Hilde Marie & Skaug, Eli-Anne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Health care quality from the patients' perspective: a comparative study between an old and a new, high-tech hospital. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN 1178-2390. 11. doi: 10.2147/JMDH.S176630. Fulltekst i vitenarkiv
 • Helgesen, Ann Karin; Larsson, Bodil Wilde; Larsson, Gerry & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Adaptation of the quality of care from the patient's perspective (QPP) instrument for persons with dementia. The International Journal of Person Centered Medicine. ISSN 2043-7730. 7(4), s. 225–234.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit; Karlsen, Heidi Marie; Rosseland Hansen, Ellen; Johansson, Helena & Mathisen, Anne Gerd [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Impact of Person-Centered Care on Residents' Perceptions of Care Quality in Nursing Homes: An Intervention Study. The International Journal of Person Centered Medicine. ISSN 2043-7730. 7(2), s. 118–124.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2017). Omsorg i livets siste fase. Geriatrisk sykepleie. ISSN 1891-1889. s. 26–33.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Skaug, Eli-Anne; Hornnes, Marit Skaflestad & Helgesen, Ann Karin (2017). The personnel's experiences with the implementation of an activity program for men in municipal health services. Geriatric Nursing. ISSN 0197-4572. 38(5), s. 448–453. doi: 10.1016/j.gerinurse.2017.02.010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Persenius, Mona; Bååth, Carina & Helgesen, Ann Karin (2017). The use of life stories and its influence on persons with dementia, their relatives and staff - a systematic mixed studies review. BMC Nursing. ISSN 1472-6955. 16(1). doi: 10.1186/s12912-017-0223-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Helgesen, Ann Karin; Gregersen, Anne-Grethe & Roos, Anne Karine Østbye (2016). Nurse students' experiences with clinical placement in outpatient unit - a qualitative study. BMC Nursing. ISSN 1472-6955. 15(1). doi: 10.1186/s12912-016-0167-1.
 • Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2016). Changing Men’s Everyday Lives in Nursing Homes: A Grounded Theory Study. The International Journal of Person Centered Medicine. ISSN 2043-7730. 6, s. 185–190.
 • Gregersen, Anne-Grethe & Helgesen, Ann Karin (2015). «Du fungerer mer som et menneske.» Norske revmatikeres erfaringer med helse og dagligliv i Spania. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 11(2), s. 128–140. doi: 10.7557/14.3717.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2015). Hvordan erfarer ansatte på sykehjem innføring av tiltaksplanen Liverpool Care Pathway og tjenestetilbudet til alvorlig syke og døende pasienter? Geriatrisk sykepleie. ISSN 1891-1889.
 • Helgesen, Ann Karin; Athlin, Elsy & Larsson, Maria (2015). Relatives’ participation in everyday care in special care units for persons with dementia. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 22(4), s. 404–416. doi: 10.1177/0969733014538886.
 • Helgesen, Ann Karin; Larsson, Maria & Athlin, Elsy (2014). Patient participation in special care units for persons with dementia: A losing principle? Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 21(1), s. 108–118. doi: 10.1177/0969733013486796.
 • Helgesen, Ann Karin; Larsson, Maria & Athlin, Elsy (2013). How do relatives of persons with dementia experience their role in the patient participation process in special care units? Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 22(11-12), s. 1672–1681. doi: 10.1111/jocn.12028.

Se alle arbeider i Cristin

 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Helgesen, Ann Karin (2022). CABNEI: WP 2.2.1-2.2.6 A review of the year 2022.
 • Tveit, Bodil; Aamlid, Hege Ingeborg; Amsrud, Kirsten Eika; Helgesen, Ann Karin & Raustøl, Anne (2022). “Kickstart at nursing homes” - first-year students experiences of a model for active learning in clinical placement .
 • Tveit, Bodil; Aamlid, Hege Ingeborg; Amsrud, Kirsten Eika; Helgesen, Ann Karin & Raustøl, Anne (2022). Testing out a model for active learning in clinical placement- paired interviews with first year nursing students in nursing homes .
 • Granrud, Marie Dahlen; Sandsdalen, Tuva; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Olsson, Cecilia [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). Helsepersonells erfaringer med kvalitet i palliativ behandling og omsorg under covid-19 pandemien – en tverrsnittstudie.
 • Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Hansen, Anette Woldheim; Halvorsrud, Liv Torill & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Forhåndssamtaler i sykehjem og aktivitetssenter for personer med demens - helsepersonells erfaringer​ .
 • Raustøl, Anne; Lyberg, Anne Marit; Skaug, Eli-Anne; Røssland, Anneline; Amsrud, Kirsten Eika & Aamlid, Hege Ingeborg [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Kickstart in Nursing Homes - a model for active learning in clinical placement.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Helgesen, Ann Karin (2022). WP 2.2.6. International workshop (Scandinavia).
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Helgesen, Ann Karin (2022). Paper development on clincial teaching methods.
 • Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Educational philosophy and views of learning and teaching.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Helgesen, Ann Karin (2022). Abstract development.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Woersaa, Signe Rasch; Andersen, Kirsti Lauvli & Helgesen, Ann Karin (2022). Practical guides for scenario development and teacher's guide.
 • Olsson, Cecilia; Granrud, Marie Dahlen; Tillfors, Maria; Bååth, Carina Barbro; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Nurses caring for patients at the end of life report affected psychosocial work environment when relocated during the Covid-19 pandemic - A cross sectional study.
 • Fagerli, Liv Berit; Anker-Hansen, Camilla; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Bååth, Carina Barbro; Helgesen, Ann Karin & Halvorsrud, Liv Torill [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Personsentrert praksis - Et godt hverdagsliv for pasienter, pårørende og ansatte.
 • Olsson, Cecilia; Granrud, Marie Dahlen; Tillfors, Maria; Bååth, Carina; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). CN26 Nurses caring for patients at the end of life report affected psychosocial work environment when relocated during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional study. Annals of Oncology. ISSN 0923-7534. doi: 10.1016/j.annonc.2022.07.338.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Helgesen, Ann Karin (2022). How to write a report structured as an abstract.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Teaching methods: Skills training, simulation, sociocultural learning.
 • Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Learning, teaching and supervision in clinical nursing.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Steps in simulation.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). What's the difference between practical skills training and simulation?
 • Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Reflective practice in local workshop (Scandinavia).
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Designing a teaching plan in nursing.
 • Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). The seven steps of problem-based learning in nursing education.
 • Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Problem-based learning.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Helgesen, Ann Karin (2022). Project-based learning and Problem-based learning: What's the difference?
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Helgesen, Ann Karin (2022). Active learning such as problem based and project based learning .
 • Asniar, Asniar; Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Local Workshop: Socio-cultural theories of learning.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Helgesen, Ann Karin (2022). WP 2.2.1. Socio-cultural theories of learning.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Helgesen, Ann Karin (2022). Bloom's taxonomy as a foundation for developing learning outcomes: Knowledge, Skills and Competencies at bachelor and master level.
 • Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). The three last steps of the didactic relationship model .
 • Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). The first three steps of the didactic relationship model.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Helgesen, Ann Karin (2022). The use of Bloom's taxonomy to structure learning outcomes regarding the subject: "The difficult conversation".
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2022). Dorothea Orem's major assumptions of the "Self-Care Deficit Theory".
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2022). Albert Bandura's "Social learning theory".
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2022). Lev S. Vygotsky's "Sociocultural theory of learning".
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2022). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2022). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Helgesen, Ann Karin; Stensvold, Andreas; Magnussen, Jannik & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Er fjernoppfølging godt nok for kreftpasienter? Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Europeiske forskere er enige om en modell som skal sikre bedre håndtering av legemidler. [Internett]. Høgskolen i Østfold.
 • Larsson, Maria; Sandsdalen, Tuva; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Granrud, Marie Dahlen & Österlind, Jane [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Palliativ vård under Covid 19-pandemin – Arbetsmiljö, vårdkvalitet och vårdpersonalens hälsa.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). Dorothea Orem's nursing theory.
 • Sjøset, Matilde Efskin & Helgesen, Ann Karin (2021). Å følge opp eldre med depresjon har lav prioritet i hjemmesykepleien. Sykepleien. ISSN 0802-9768.
 • Helgesen, Ann Karin; Arnesen, Marie Helen; Aardalen, Tina; Nome, Carina Marie; Stenbjerg, Julie Kjølhede & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). Experiences from physicians', pharmacists' and nurses' in interprofessional collaboration in home care with focus on nurse's role.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Nome, Carina Marie; Stenbjerg, Julie Kjølhede; Arnesen, Marie Helen; Aardalen, Tina & Helgesen, Ann Karin (2021). Pharmaceutical care in nursing homes - a qualitative study about interprofessional collaboration and patient safety.
 • Skaug, Eli-Anne; Roos, Anne Karine Østbye & Helgesen, Ann Karin (2021). Å føle seg ivaretatt – sentralt for pasienters opplevelse av kvalitet under sykehusinnleggelse.
 • Simonsen, Marianne & Helgesen, Ann Karin (2021). Utfordrende atferd hos personer med demens er krevende for sykepleiere. Sykepleien. ISSN 0802-9768. doi: 10.4220/Sykepleiens.2021.86889.
 • Helgesen, Ann Karin (2021). Den geriatriske pasienten, og demens.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2021). Avansert klinisk sykepleierkompetanse i kommunehelsetjenesten .
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Helgesen, Ann Karin (2021). CApacity Building in Nursing Education in Indonesia - CABNEI: Educational philosophy and views of learning and teaching.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Hardeland, Camilla; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). Hva synes pasientene om helseteknologien? Sykepleien. ISSN 0802-9768. doi: 10.4220/Sykepleiens.2021.83172.
 • Helgesen, Ann Karin (2021). KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS. HVORDAN FINNE OG TA I BRUK FORSKNING I OMSORG OG BEHANDLING? .
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2020). Hva kjennetegner ressurssykepleierens funksjon? Hjemmesykepleie og sykehus. Foreløpige funn.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Nytt masterstudium styrker sykepleieren og pasienten. . HiØ nettside.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Farmasøyter og sykepleiere samarbeider for dårlig. HiØ nettside.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Ber sykepleiere søke nytt masterstudium. Ny hverdag med krav til økt spesialisering. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Kompetanseheving for pasientens del- og for egen del. Halden Arbeiderblad.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Bååth, Carina Barbro & Halvorsrud, Liv Torill [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, ansatte og studenter.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Skaug, Eli-Anne (2020). Nytenkning må til for å skaffe nok praksisplasser. Sykepleien. ISSN 0802-9768. doi: 10.4220/Sykepleiens.2020.81851.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Bergheim bo- og aktivitetssenter deltar i prosjektet "Et godt hverdagsliv» i samarbeid med Høgskolen i Østfold. . Facebook Halden kommune.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Enhet sykehjem satser stort på personsentrert omsorg. Halden kommunes nettside.
 • Helgesen, Ann Karin & Johansen, Håkon (2020). Inkludering av av pårørende i palliasjon- muligheter og begrensninger.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2020). Ressursperson i palliasjon- funksjon, samarbeid og refleksjon i det tverrfaglige teamet.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Presentasjon av prosjekter som har fått samarbeidsmidler Status og resultater .
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Gjellebæk, Camilla & Helgesen, Ann Karin (2019). Personsentrert omsorg og teknologi - venn eller fiende? Pasienter, pårørende og helsepersonell i et digitalisert helsevesen.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Ja takk, begge deler. Pasienter på sykehus ønsker både å være alene og være sammen med andre. https://www.hiof.no.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Helgesen, Ann Karin; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland & Johansen, Håkon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2019). Palliasjon til personer med demens.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2019). Palliasjon til personer med demens.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2019). Palliasjon til personer med demens.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2019). Personsentrert palliativ omsorg.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2019). Palliative care in nursing homes – the role of the resource nurse.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2019). Palliasjon i Østfold - tjenestekvalitet og ressurspersonens funksjon.
 • Helgesen, Ann Karin (2019). Samarbeidsmidler: hvordan lykkes med mer utviklingsarbeid og forskning i kommunene?
 • Helgesen, Ann Karin (2019). Personsentrert omsorg.
 • Helgesen, Ann Karin (2019). Vurdering av abstracts--og vinneren er:.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Pasienterfaringer fra det gamle og nye sykehuset – hvordan best ivareta pasientene våre? .
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus?
 • Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; helgesen, ann karin; Fagerli, Liv Berit & Tvete, Anne Regine [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Samarbeidsprosjekt "Personsentrert omsorg - fra idé til realitet", en intervensjonsstudie 2017-19.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Larsen, Dag Werner & Helgesen, Ann Karin (2019). Helsetjenestekvalitet i sykehjem slik personer med demens erfarer det.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne & Helgesen, Ann Karin (2019). Multiple bed rooms or single rooms? - A qualitative study of how patients experienced different ward layouts in an old and in a new hospital.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Personsentrert omsorg. Fakta og utfordringer.
 • Nome, Carina Marie; Stenbjerg, Julie Kjølhede; Arnesen, Marie Helen; Aardalen, Tina; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Presentasjon DeMoPhac studien.
 • Helgesen, Ann Karin; Nome, Carina Marie; Stenbjerg, Julie Kjølhede; Arnesen, Marie Helen; Aardalen, Tina & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Interprofessional pharmaceutical care .
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Personsentrert omsorg Fakta og utfordringer .
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne & Helgesen, Ann Karin (2019). Fra gammelt til nytt sykehus – Hvordan erfarer pasienten å være på fellesrom kontra enerom?
 • Helgesen, Ann Karin (2019). Pårørendes deltakelse og involvering i palliasjon.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Gjellebæk, Camilla; Femdal, Ingrid; Andreassen, Hilde Marie & Helgesen, Ann Karin (2019). Flest kvinner tar forskerutdanning, men flest menn blir professorer. Fredriksstad Blad.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W & Roos, Anne Karine Østbye [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Helsetjenestekvalitet i sykehus: En sammenligning av pasienters og sykepleiestudenters erfaringer.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Skaug, Eli-Anne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Digitalisering og dens konsekvenser for profesjoners arbeid i sykehus.
 • Løken, Therese Dwyer & Helgesen, Ann Karin (2018). «Jeg får tilbake livet mitt» Pårørendes erfaringer med ambulerende dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. .
 • Tvete, Liv Solveig; Fagerli, Liv Berit; Andreassen, Hilde Marie; Aarøen, Kari; Tvete, Anne Regine & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Sykepleierstudenters erfaringer med personsentrert omsorg - resultater fra en intervensjonsstudie.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Roos, Anne Karine Østbye [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Social support at work.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2018). LCP- (Livets siste dager). .
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne & Helgesen, Ann Karin (2018). From an old to a new hospital: How do patients experience staying in a single bed room compared to shared accommodations? .
 • Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Tvete, Anne Regine [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Personsentrert omsorgsarbeid i Østfold.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Aarøen, Kari & Fagerli, Liv Berit [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Personsentrert omsorg - fra ide til realitet.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Skaug, Eli-Anne & Tvete, Liv Solveig [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). The influence of technology and standards on healthcare staff’s job satisfaction.
 • Mathisen, Jorunn Irene; Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Gjellebæk, Camilla (2018). Eldreomsorg i fortid, nåtid og framtid.
 • Helgesen, Ann Karin; Tvete, Liv Solveig; Fagerli, Liv Berit; Aarøen, Kari; Andreassen, Hilde Marie & Tvete, Anne Regine [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Person-centered care – from idea to reality. How to increase students’ practical knowledge of person-centered care in health and welfare education.
 • Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2018). Challenges when female staff perform person-centered activities for male residents in nursing homes.
 • Helgesen, Ann Karin (2018). Contributions and challenges for nursing in delivering person-centred women’s health.
 • Helgesen, Ann Karin (2018). Livets siste fase fra et sykepleieperspektiv.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp & Helgesen, Ann Karin (2018). Når sykdommen rammer: "Jeg vil ha informasjon jeg forstår" https://www.f-b.no/debatt/kreft/sykepleiere/nar-sykdommen-rammer-jeg-vil-ha-informasjon-jeg-forstar/o/5-59-1010852. Fredrikstad Blad. 130(29), s. 8–9.
 • Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Tvete, Anne Regine [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Personsentrert omsorg - arbeidsmåte både i kommuner og sykehus.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2017). «Erfaringer med prosjektet LCP – lindrende omsorg og behandling i Askim kommune.».
 • Helgesen, Ann Karin (2017). Sommerprat med Ann Karin Helgesen. [Internett]. http://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og.
 • Helgesen, Ann Karin (2017). Møte med personer med demens i tannhelsetjenesten.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2017). Hva mener personer med demens selv? Hvordan spørre for å få svar....
 • Helgesen, Ann Karin (2017). User participation in everyday decision-making in special care units for persons with dementia.
 • Fagerli, Liv Berit; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). The impact of person-centered care on older people's perceptions of care quality in nursing homes: an intervention study.
 • Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2017). Male residents' experiences of an activity program for men only in a nursing home.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Health care quality from the person with dementia'a perspective: development and testing of a questionnaire.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye & Skaug, Eli-Anne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). MEDARBEIDERNES OPPLEVELSE AV JOBBTILFREDSHET, PASIENTER OG STUDENTERS SYN PÅ HELSETJENESTEKVALITET I ET HØYTEKNOLOGISK SYKEHUS.
 • Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne & Andersen, Kirsti Lauvli (2017). Perception of quality of care in hospital: comparison of the views of patients and nurse students.
 • Andreassen, Hilde Marie; Andersen, Kirsti Lauvli; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne & Sørby, Lise Aagaard [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Perceived reality versus subjective importance – Care quality in hospital from the patients’ perspective.
 • Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2017). 'It is the patients' legal right, but it's seldom done'. Nurses experiences of giving information about the patients' legal rights and changes in medication.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W & Skaug, Eli-Anne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Patients' experiences with person centered care in a new high-tech hospital.
 • Ghebrehiwet, Tesfa; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2017). Establishing an ICPCM nursing network on person- centred care.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Quality of care from the perspective of persons with dementia.
 • Helgesen, Ann Karin (2017). The role of families in person-centered care.
 • Helgesen, Ann Karin (2017). European Perspectives: The importance of finding common ground.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2017). Kan vi egentlig stole på det personer med demens selv sier om kvaliteten på helsetjenestetilbudet?
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Skaug, Eli-Anne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). The influence of technology and standards on professionals’ work.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye & Skaug, Eli-Anne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Helsetjenestekvalitet i sykehus – hva er viktig for pasientene?
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne & Tvete, Liv Solveig [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Ansattes jobbtilfredshet og pasienters erfaringer med helsetjenestekvalitet.
 • Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Personsentrert omsorg i sykehjem.
 • Helgesen, Ann Karin; Gregersen, Anne-Grethe & Roos, Anne Karine Østbye (2017). Et samarbeidsprosjekt mellom høgskole og spesialisthelsetjenesten.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit & Helgesen, Ann Karin (2016). Omsorgsprosjekt har gitt mer fornøyde sykehjemsbeboere. Fredriksstad Blad.
 • Helgesen, Ann Karin (2016). Sosial kontakt. I Kristoffersen, Nina M. J.; Nortvedt, Finn; Skaug, Eli-Anne & Grimsbø, Gro H. (Red.), Grunnleggende Sykepleie 3 - Pasientfenomener, samfunn og mestring. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48392-7. s. 141–167.
 • Helgesen, Ann Karin; Gregersen, Anne-Grethe & Roos, Anne Karine Østbye (2016). Praksis på poliklinikk – utfordringer og mulighet.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit; Johansson, Helena & Mathisen, Anne Gerd (2016). 'En til en kontakt' er viktig for meg. Presentasjon av en intervensjonsstudie med personsentrert omsorg i fokus.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit; Johansson, Helena & Mathisen, Anne Gerd (2016). Betydelsen av personcentrerad vård på vårdboenden för patienternas upplevelse av vårdkvaliteten – en interventionsstudie.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2016). Faglige og etiske utfordringer og vurderinger knyttet til omsorg ved livets slutt for pasienter på sykehjem.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2016). Kvalitet i helsetjenesten fra personer med demens sitt perspektiv.
 • Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Hammerstad, Anita; Bang Ebeltoft, Trine; Larsson, Gerry & Wilde Larsson, Bodil (2016). Slik opplever jeg det.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit; Johansson, Helena & Mathisen, Anne Gerd (2016). Person-sentrert omsorg i sykehjem har betydning for pasientenes opplevelse av helsetjenestekvalitet - en intervensjonsstudie.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W & Bjørkquist, Catharina [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). Fra gammelt til nytt sykehus.Pasienter, ansatte, ledere og studenters perspektiver 2015 – 2016.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W & Skaug, Eli-Anne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Perceived reality versus subjective importance – Care quality in hospital from the patients’ perspective.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Fagerli, Liv Berit (2016). DET NYTTER! En til en kontakt mellom pleier og beboer – personsentrert omsorg i praksis.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit; Helgesen, Ann Karin; Mathisen, Anne Gerd & Johansson, Helena (2016). Jo mere vi er sammen, jo gladere vi blir?
 • Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Wilde Larsson, Bodil & Larsson, Gerry (2016). Hva synes personer med demens om helsetjenesten de mottar?
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Skaug, Eli-Anne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Organisational Preconditions for Professional Practice: On Registered Nurses Possibility to Act in Accordance with Professional Standards in a Hospital.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W & Skaug, Eli-Anne (2016). Perception of quality of care in hospital: comparison of the views of patients and nurse students.
 • Skaug, Eli-Anne; Helgesen, Ann Karin; Hornnes, Marit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2016). «Å være og forbli motivert» Helsepersonells erfaringer etter ett år med tilrettelagt aktivitetstilbud for menn i kommunehelsetjenesten .
 • Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne; Hornnes, Marit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2016). «En forandring i hverdagen» Aktivitet for menn på sykehjem – deltakernes erfaringer etter ett år med tilrettelagte aktiviteter .
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2016). Kvalitet på tjenesten til alvorlig syke og døende pasienter i sykehjem.
 • Helgesen, Ann Karin; Gregersen, Anne-Grethe & Roos, Anne Karine Østbye (2016). Praksis på poliklinikk- utfordringer og muligheter.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Bjørkquist, Catharina; Helgesen, Ann Karin & Kirchhoff, Jörg W [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Fra gammelt til nytt sykehus.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Fagerli, Liv Berit (2016). De får nesten maksimal score av pasientene. [Avis]. Halden Arbeiderblad.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit & Helgesen, Ann Karin (2016). The impact of person-centered care on residents' perceptions of care quality in nursing homes: an intervention study.
 • Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2016). A change in the men's everyday life - a grounded theory .
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Organisational Premises for Professionals’ Work.
 • Gregersen, Anne-Grethe; Roos, Anne Karine Østbye & Helgesen, Ann Karin (2016). Poliklinikker som læringsarena.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Fagerli, Liv Berit (2016). Personsentrert omsorg - en intervensjonsstudie.
 • Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Bertelsen, Else Matilde; Andersen, Monica Stokker & Brevik, Charlotte W [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). AKTIVITETER PÅ SYKEHJEM OG PRESENTASJON AV MODELL.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2016). Beboeres opplevelse av kvalitet i helsetjenesten.
 • Helgesen, Ann Karin (2015). Pårørendes rolle i pasient/brukermedvirkningsprosessen.
 • Gregersen, Anne-Grethe; Helgesen, Ann Karin & Roos, Anne Karine Østbye (2015). Students experiential learning.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Fagerli, Liv Berit (2015). Personsentrert omsorg i sykehjem - en intervensjonsstudie.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Fagerli, Liv Berit (2015). Jobbtilfredshet i sykehjem.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2015). Experiences of implementing Liverpool Care Pathway and service to seriously ill and dying patients.
 • Helgesen, Ann Karin (2015). Mellom hjem og institusjon.
 • Helgesen, Ann Karin (2015). Brukermedvirkning når personen har demens.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2015). Utvikling og utprøving av kartleggingsverktøy.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2015). Kvalitet i sykehjem for pasienter med aldersdemens - utvikling av et kartlegginsverktøy Personsentrert omsorg i sykehjem - en intervensjonsstudie.
 • Gregersen, Anne-Grethe; Helgesen, Ann Karin & Roos, Anne Karine Østbye (2015). Teknologi i sykepleie. Læringsarenaer for sykepleiestudenter i spesialisthelsetjenesten.
 • Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Skaug, Eli-Anne (2015). Key factors influencing individualization of activities for male residents in nursing homes.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2015). Relatives' participation in decisions concerning transition of loved-ones to institutional care.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2015). Studie av prosjekt med formål å bedre kvalitet på arbeidet med alvorlig syke og døende pasienter i sykehjem.
 • Skaug, Eli-Anne; Helgesen, Ann Karin; Hornnes, Marit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2015). Tilrettelagt aktivitetstilbud for menn i kommunehelsetjenesten.
 • Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne; Hornnes, Marit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2015). Aktivitet for menn på sykehjem.
 • Helgesen, Ann Karin (2015). Pårørende til personer med demens sine ønsker om og faktiske medvirkning – er det samsvar? .
 • Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Skaug, Eli-Anne & Hornnes, Marit (2015). Aktivitetstilbud for menn i kommunehelsetjenesten – erfaringer og utfordringer.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Skaug, Eli-Anne; Hornnes, Marit & Helgesen, Ann Karin (2015). Aktiviteter for menn på sykehjem.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2015). Innføring av LCP.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2015). LCP om ett år.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2015). Bruk av tiltaksplanen Liverpool Care Pathway for bedre kvalitet og dokumentasjon i lindrende omsorg og behandling.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Skaug, Eli-Anne (2015). Ensomt å være mann på sykehjem. Fredrikstad Blad.
 • Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Skaug, Eli-Anne (2015). Erfaringer med aktivitetstilbud for menn på sykehjem.
 • Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Skaug, Eli-Anne (2015). Aktivitetstilbud for menn på sykehjem. [TV]. NRK TV Distriktsnyheter, Østlandssendingen.
 • Helgesen, Ann Karin (2015). Hva skjer ved Høgskolen i Østfold?
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2015). Innføring av Liverpool Care Pathway (LCP).
 • Helgesen, Ann Karin (2015). Pasientmedvirkning i skjermede avdelinger for demens.
 • Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Skaug, Eli-Anne (2015). Aktivitetstilbud for menn på sykehjem. [TV]. Distriktsnyheter Østlandssendingen.
 • Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Skaug, Eli-Anne (2015). Aktivitetstilbud for eldre menn. [Radio]. NRK distriksprogram Østfold Etter to før fem.
 • Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Skaug, Eli-Anne (2015). Aktivitetstilbud for eldre menn. [Radio]. Østlandssendingen.
 • Helgesen, Ann Karin; Abrahamsen Grøndahl, Vigdis & Skaug, Eli-Anne (2015). Kjedelig å være mann på sykehjem? [Radio]. Her og nå hovedsending.
 • Helgesen, Ann Karin (2015). Fra hjemmet til institusjonsinnleggelse. Personer med demens og deres pårørende sin medvirkning i flytteprosessen .
 • Helgesen, Ann Karin (2015). Pasientmedvirkning ved skjermet avdeling for personer med demens. Patientparticipation in SCUs for persons with dementia .
 • Helgesen, Ann Karin & Johansen, Håkon (2014). STUDIE AV PROSJEKT MED FORMÅL Å BEDRE KVALITET PÅ ARBEIDET MED ALVORLIG SYKE OG DØENDE PASIENTER I SYKEHJEM – LCP (Liverpool Care Pathway).
 • Gregersen, Anne-Grethe & Helgesen, Ann Karin (2014). Helse for norske revmatikere i Spania?
 • Helgesen, Ann Karin & Håkon, Johansen (2014). STUDIE AV PROSJEKT MED FORMÅL Å BEDRE KVALITET PÅ ARBEIDET MED ALVORLIG SYKE OG DØENDE PASIENTER I SYKEHJEM – LCP (Liverpool Care Pathway).
 • Helgesen, Ann Karin (2014). PÅRØRENDE – viktige i pasientmedvirkningsprosessen?
 • Helgesen, Ann Karin (2014). «Det handler om tilstedeværelse»Pasientmedvirkning ved skjermet avdeling for personer med demens.
 • Helgesen, Ann Karin (2014). Pasientmedvirning i dagliglivet ved skjermet avdeling for personer med demens.
 • Helgesen, Ann Karin (2014). Pasientmedvirkning – et vikende prinsipp?
 • Helgesen, Ann Karin (2014). Pasientmedvirkning ved skjermet avdeling for personer med demens. Det handler om tilstedeværelse.
 • Helgesen, Ann Karin (2013). Patient participation in everyday life in special care units for persons with dementia.
 • Helgesen, Ann Karin (2013). Pasientmedvirkning for personer med demens ved skjermet avdeling på sykehjem.
 • Helgesen, Ann Karin (2012). Presentasjon av NSF's fagruppe for geriatri og demens.
 • Helgesen, Ann Karin (2012). Pasientmedvirkning for personer med demens på skjermet avdeling på sykehjem. Pårørendes rolle.
 • Helgesen, Ann Karin (2012). “THE IMPORTANCE OF FINDING COMMON GROUND”.
 • Helgesen, Ann Karin; Larsson, Maria & Athlin, Elsy (2012). "A matter of presence" Democracy, Human Rights and Gender in nurse/midwife education- Ethics and ethical formation.
 • Helgesen, Ann Karin (2012). "Middel mot faglig ensomhet" Presentasjon av NSF's faggruppe for geriatri og demens.
 • Helgesen, Ann Karin (2011). Brukermedvirkning ved skjermet avdeling for personer med demens.
 • Helgesen, Ann Karin (2010). Pasientmedvirkning ved skjermet avdeling for personer med demens- pårørendes perspektiv.
 • Helgesen, Ann Karin (2010). Pasientmedvirkning for personer med demens ved skjermet avdeling på sykehjem.
 • Helgesen, Ann Karin (2009). Fakta og utfordringer knyttet til kommunikasjon og aktivitet til beboere på sykehjem.
 • Helgesen, Ann Karin (2009). Pasientmedvirkning ved skjermet avdeling for personer med demens.
 • Helgesen, Ann Karin (2007). Pårørende i demensomsorgen.
 • Helgesen, Ann Karin (2007). Ökad satsning på demensvård.
 • Helgesen, Ann Karin (2007). Pårørendes erfaringer fra møte med helsevesenet i Strømstad og Fredrikstad kommune.
 • Helgesen, Ann Karin (2007). Møte med fremmedkulturelle pasienter, omsorg ved livets slutt.
 • Helgesen, Ann Karin (2007). Presentasjon av funn fra studien: Pårørendes erfaringer fra møte med helsevesenet.
 • Helgesen, Ann Karin (2007). Pårørendes erfaringer fra møte med helsevesenet i Fredrikstad og Strømstad kommune.
 • Helgesen, Ann Karin (2007). Kommunikasjon og samhandling - praktisk samhandling i dagliglivets aktiviteter.
 • Helgesen, Ann Karin (2007). Demens - fakta og utfordringer.
 • Helgesen, Ann Karin (2006). "Det gjelder å finne et felles ståsted" : norske sykepleieres erfaringer fra samhandling med eldre fremmedkulturelle pasienter på sykehjem.
 • Helgesen, Ann Karin & Smebye, Kari Lislerud (2005). Kontakt med andre. I Kristoffersen, Nina Jahren; Nortvedt, Finn & Skaug, Eli-Anne (Red.), Grunnleggende sykepleie. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-31606-6.
 • Helgesen, Ann Karin & Lislerud Smebye, Kari (2005). Kontakt med andre. I Kristoffersen, Nina Jahren; Nortvedt, Finn & Skaug, Eli-Anne (Red.), Grunnleggende sykepleie. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-31606-6.
 • Helgesen, Ann Karin (2005). Sosial kontakt. I Kristoffersen, Nina Jahren; Nortvedt, Finn & Skaug, Eli-Anne (Red.), Grunnleggende sykepleie. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-31606-6.
 • Helgesen, Ann Karin; Larsson, Maria & Athlin, Elsy (2013). Patient participation in everyday life in special care units for persons with dementia. Karlstad University Press. ISSN 978 917063520-5.
 • Helgesen, Ann Karin (2005). "Det gjelder å finne et felles ståsted": Norske sykepleieres erfaringer med eldre fremmedkulturelle pasienter på sykehjem. Ann Karin Helgesen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:08 - Sist endret 15. nov. 2022 13:06