Brita Fosser Olsen

Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4799165586
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Jeg har jobbet aller mest med den kritisk syke pasienten - både mens de er innlagt på intensiv, men også i tiden etter utskrivelse. Særlig er de pasientene som ikke kan uttrykke hvordan de har det utfordrende. I tillegg jobber jeg med postoperative pasienter.

Jeg jobber mye med symptomforskning. Master- og doktorgradsprosjektet handlet om smerte. I masteroppgaven “Er den norske versjonen av ”Behavioral Pain Scale” pålitelig og anvendbar for å vurdere smerter hos sederte respiratorpasienter?” oversatte og testet jeg et smertekartleggingsverktøy til bruk på sederte respiratorpasienter. I doktorgradsprosjektet ”Development and evaluation of a systematic pain management algorithm for patients in intensive care units”, utviklet, implementerte og evaluerte jeg en algoritme som guidet helsepersonell i å kartlegge smerte hos intensivpasienter regelmessig og systematisk med ulike kartleggingsverktøy. Fremover kommer jeg til å fokusere på at pasientene opplever flere symptomer i tillegg til smerte, på symptomcluster, på den total symptombyrde og på lindring av symptomer.

Undervisning

Jeg underviser hovedsaklig på videreutdanningen i intensivsykepleie, men også noe på Bachelorstudium i sykepleie og på Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom. Jeg underviser spesielt innen temaene smerte, sedasjon og delir, men også innen forskningsdesign og metode.

Bakgrunn

Jeg var ferdig utdannet sykepleier ved Lovisenberg Diakonale Høgskole i 1996. I ettertid har jeg fullført videreutdanning i intensivsykepleie ved Høgskolen i Østfold (2004), master i klinisk sykepleievitenskap ved Høgskolen i Oslo (2010) og doktorgrad ved Klinisk Medisin ved Universitetet i Oslo (2017).

Jeg har jobbet som sykepleier på nevrokirurgisk barneavdeling på Rikshospitalet (1996-1999), på gastrokirurgisk avdeling på sykehuset Telemark (1999-2000) og siden år 2000 har jeg vært ansatt på intensiv/postoperativ avdeling på Sykehuset Østfold som sykepleier, intensivsykepleier, spesialsykepleier med fagansvar og nå som forskningssykepleier. I min nåværende stilling som forskningssykepleier, har jeg i tillegg til klinikk også avsatt tid til forskning. Siden 2017 har jeg hatt en bistilling på Høgskolen i Østfold, avdeling Helse.

Verv

Jeg har vært engasjert innen organisasjonsarbeid og har vært medlem i styret i NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere i Østfold i 10 år (styremedlem, sekretær og nestleder). Dessuten har jeg de siste årene vært medlem i forskningsutvalget på Sykehuset Østfold.

Samarbeid

For tiden er jeg prosjektleder i samarbeidsprosjektet ”Frisk Pust”- et samarbeidsprosjekt mellom intensivutdanningen ved Høgskolen i Østfold og intensivavdelingen ved Sykehuset Østfold med fokus på pasienter med respirasjonssvikt som starter opp høsten 2018. Her vil både klinikere og høgskoleansatte samarbeide om å drive fagutvikling, legge til rette for god studentveiledning og å publisere artikler.

Jeg samarbeider også med forskningsmiljøet på Oslo Universitetssykehus, hvor Tone Rustøen er en nær kontakt. Blant annet skal jeg samarbeide med forskere fra Oslo Universitetssykehus og University of California i et nytt forskningsprosjekt som omhandler lindring av plagsomme symptomer hos intensivpasienter.

Jeg er medlem av Forskergruppe for sykepleie ved Oslo Universitetssykehus. Denne forskergruppen utgjør et av de største miljøene i landet innen klinisk forskning blant sykepleiere, spesielt innen området intensivpasienter. I tillegg er jeg med i forskergruppen Norwegian Symptom Management Network, et regionalt nettverk for forskning og innovasjon for å redusere symptombelastning og styrke livskvalitet hos pasienter med ulike kroniske lidelser. Jeg er også med i forskergruppen Helsesvikt, epidemiologi, kronisk sykdom og symptomforskning (HEKS) ved Høgskolen i Østfold, som fokuserer spesielt på kronisk sykdom og helsesvikt, med særlig vekt på epidemiologi og symptomforskning. Jeg vil også være med å søke om opprettelse av forskningsgruppe for AAIOP ved Høgskolen i Østfold høsten 2018.

I tillegg skriver jeg artikler i samarbeid med kolleger fra Sykehuset Østfold, OsloMet, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Bergen og er med på en bokrevisjon og et nytt bokprosjekt i samarbeid med andre intensivsykepleiere og forskere.

Prosjekter

Publikasjoner

 • Laake, Jon Henrik; Buanes, Eirik A.; Småstuen, Milada C.; Kvåle, Reidar; Olsen, Brita Fosser & Rustøen, Tone [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Characteristics, management and survival of ICU patients with coronavirus disease-19 in Norway, March-June 2020. A prospective observational study. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. ISSN 0001-5172. 65(5), s. 618–628. doi: 10.1111/aas.13785. Fulltekst i vitenarkiv
 • Slang, Renate; Finsrud, Lene Tangen & Olsen, Brita Fosser (2020). Nursing interventions in intensive care unit patients with breathing difficulties: a scoping review of the evidence. Nordic journal of nursing research. ISSN 2057-1585. 40(4), s. 176–187. doi: 10.1177/2057158520948834.
 • Olsen, Brita Fosser; Valeberg, Berit Taraldsen; Jacobsen, Morten; Småstuen, Milada Cvancarova; Puntillo, Kathleen & Rustøen, Tone (2020). Pain in intensive care unit patients—A longitudinal study. Nursing Open. ISSN 2054-1058. 8(1), s. 224–231. doi: 10.1002/nop2.621. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olsen, Brita Fosser & Nystrøm, Vivian (2020). Respiratorbehandling . I Gulbrandsen, Tove Anita & Stubberud, Dag-Gunnar (Red.), Intensivsykepleie. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202603748. s. 339–386.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Nystrøm, Vivian; Grimsrud, Inger-Johanne Sælid; Hauge, Linn Maria & Olsen, Brita Fosser (2020). Competence in caring for patients with respiratory insufficiency-A cross-sectional study. Intensive & Critical Care Nursing. ISSN 0964-3397. s. 1–8. doi: 10.1016/j.iccn.2020.102952.
 • Olsen, Brita Fosser; Rustøen, Tone & Valeberg, Berit Taraldsen (2020). Nurse's Evaluation of a Pain Management Algorithm in Intensive Care Units. Pain Management Nursing. ISSN 1524-9042. 21(6), s. 543–548. doi: 10.1016/j.pmn.2020.05.006. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nystrøm, Vivian; Olsen, Brita Fosser & Brekke, Idunn (2020). Practised sedation in mechanically ventilated patients: A survey of nurses’ perceptions. Nordic journal of nursing research. ISSN 2057-1585. 40(2), s. 105–112. doi: 10.1177/2057158519899548.
 • Sandvik, Reidun Karin Norheim Myhre; Olsen, Brita Fosser; Rygh, Lars Jørgen & Moi, Asgjerd Litleré (2020). Pain relief from nonpharmacological interventions in the intensive care unit: A scoping review. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 29(9-10), s. 1488–1498. doi: 10.1111/jocn.15194. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olseng, Margareth; Olsen, Brita Fosser; Hetland, Sveinung Arild; Fagermoen, May Solveig & Jacobsen, Morten (2017). Quality of life improves in patients with chronic heart failure and Cheyne-Stokes respiration treated with adaptive servo-ventilation in a nurse-led heart failure clinic. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 26(9-10), s. 1226–1233. doi: 10.1111/jocn.13416.
 • Olsen, Brita Fosser; Rustøen, Tone; Sandvik, Leiv; Jacobsen, Morten & Valeberg, Berit Taraldsen (2016). Results of implementing a pain management algorithm in intensive care unit patients: The impact on pain assessment, length of stay, and duration of ventilation. Journal of critical care. ISSN 0883-9441. 36, s. 207–211. doi: 10.1016/j.jcrc.2016.07.011.
 • Olsen, Brita Fosser; Rustøen, Tone; Sandvik, Leiv; Miaskowski, Christine; Jacobsen, Morten B. & Valeberg, Berit Taraldsen (2015). Development of a pain management algorithm for intensive care units. Heart & Lung. ISSN 0147-9563. 44(6), s. 521–527. doi: 10.1016/j.hrtlng.2015.09.001.
 • Olsen, Brita Fosser; Rustøen, Tone; Sandvik, Leiv; Miaskowski, Christina; Jacobsen, Morten B. & Valeberg, Berit Taraldsen (2015). Implementation of a pain management algorithm in intensive care units and evaluation of nurses' level of adherence with the algorithm. Heart & Lung. ISSN 0147-9563. 44(6), s. 528–533. doi: 10.1016/j.hrtlng.2015.08.001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olsen, Brita Fosser & Rustøen, Tone (2011). Er den norske versjonen av "Behavioral pain scale" pålitelig og brukervennlig? : smertevurdering av respiratorpasienter. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. s. 264–272. doi: 10.4220/sykepleienf.2011.0168.

Se alle arbeider i Cristin

 • Olsen, Brita Fosser (2021). Oppbygging og implementering av forskning i en intensivavdeling. I Rustøen, Tone & Lerdal, Anners (Red.), Klinisk forskning innen helsefag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245022926. s. 212–224.
 • Gulbrandsen, Tove Anita & Olsen, Brita Fosser (2020). Smertelindring. I Gulbrandsen, Tove Anita & Stubberud, Dag-Gunnar (Red.), Intensivsykepleie. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202603748. s. 136–155.
 • Olsen, Brita Fosser & Valeberg, Berit Taraldsen (2016). Smertevurderingen av intensivpasienter – en kortfattet presentasjon av en studie. Best Practice Nordic. ISSN 1902-7583. 18(7).
 • Olsen, Brita Fosser; Rustøen, Tone; Jacobsen, Morten B. & Valeberg, Berit Taraldsen (2016). Sykepleiernes bruk av en algoritme for smertebehandling hos intensivpasienter.
 • Olsen, Brita Fosser; Rustøen, Tone; Sandvik, Leiv; Miaskowski, Christine; Jacobsen, Morten & Valeberg, Berit Taraldsen (2015). Nurses’ adherence with using a pain assessment algorithm in intensive care unit patients.
 • Olsen, Brita Fosser; Rustøen, Tone; Jacobsen, Morten & Taraldsen Valeberg, Berit (2014). En algoritme for å kartlegge og behandle smerte hos intensivpasienter.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:08 - Sist endret 14. juni 2021 15:24