Jörg Werner Kirchhoff

Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608699
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
317

Faglige interesser

Mitt forskningsfelt omfatter ulike aspekter ved helsetjenesten, som for eksempel organiseringen av helsetjenesten, arbeidsvilkår for de ansatte, pasienters opplevelse av helsetjenestetilbudet mm.

I senere tid har min forskning vært rettet mot hvordan digitaliseringen påvirker sykepleiere og leger i helsevesenet, deriblant betydningen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for sykepleiere og legers arbeidsvilkår. I tillegg er jeg involvert i prosjekter knyttet til kompetanseutvikling blant sykepleiere i hjemmesykepleien og sykepleiestudenter.

Undervisning

Jeg foreleser på både bachelor og master nivå, dvs.:

Sykepleie- forskning og samfunn (Bachelor sykepleie)
Avansert handlingskompetanse og helseteknologi i klinisk sykepleie (Master i avansert klinisk allmennsykepleie)

Bakgrunn

Min utdanningsbakgrunn er variert og omfatter en utdanning som sykepleier (Østfold Sykepleierhøgskole), spesialsykepleier i anestesi (Sykehuset Østfold), sosiolog (Universitetet i Oslo) og doctor of philosophy i 'working life science' (Karlstad Universitet, Sverige).

Variasjonen i utdanning gjenspeiles i min yrkeserfaring. I rollen som sykepleier har jeg jobbet med pasienter innen akuttmedisin og på operasjonssentralen, samt brukt min utdanning som organisasjonssosiolog i rollen som rådgiver ved Sykehuset Østfold og fagansatt ved Høgskolen i Østfold.

Verv

 • Styremedlem og Høgskolen i Østfolds representant i ‘European Network of Nursing Academies’ et nettverk av europeiske sykepleierutdanninger (ENNA) (2014 – d.d.)
 • Internasjonal koordinator ved avdeling for helse og velferd (2018 - 2020.)
 • Medlem av arbeidsgruppen for det institusjonelle satsningsområdet  Arbeids-livs-, profesjons- og tjenesteforskning ved Høgskolen i Østfold (2015 - 2018)
 • Medlem av styringsgruppen for prosjektet ‘OBSKommune’ i Mosseregionen (2012 – 2015)
 • Initiativtaker og koordinator for forskergruppen – Forum for helsetjenesteforskning, HiØ, avd. for helse- og sosialfag (2012 – 2015)
 • Medlem av FoU – utvalget ved HiØ, avd. for Helse- og sosialfag (2012 – 2015)
 • Medlem av referansegruppen for Lokalmedisinsk senter I Mosseregionen (2011 – 2013)

Samarbeid

Emneord: Hjemmebaserte tjenester, Hjemmesykepleie, Uformell omsorg, Sosiale nettverk, Helsetjenestekvalitet, Organisasjonsteori, Kompetanseutvikling, Arbeidslivsforskning, New Public Managment, Profesjonelle Byråkratier, Profesjonssosiologi, Kvalitative metoder, Kvantitative Metoder, Digitaliseringen av helsetjenesten, Det digitale samfunn, DigiWork

Publikasjoner

 • Kirchhoff, Jörg W; Marks, Abigail; Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). The Impact of Information and Communication Technology on Doctors’ and Registered Nurses’ Working Conditions and Clinical Work – A Cross-Sectional Study in a Norwegian Hospital. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN 1178-2390. 2021(14), s. 2941–2949. doi: 10.2147/JMDH.S327669.
 • Skaug, Eli-Anne; Ekman, Gerd Anna-Stina & Kirchhoff, Jörg W (2020). Oversetting, tilpasning og testing av The Nurse Professional Competence Scale. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN 1892-2678. 10(3), s. 164–175. doi: 10.18261/issn.1892-2686-2020-03-03.
 • Nilsson, Jan; Mischo-Kelling, Maria; Thiekoetter, Andrea; Deufert, Daniela; Mendes, Aida Cruz & Fernandes, Ananda [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Nurse professional competence (NPC) assessed among newly graduated nurses in higher educational institutions in Europe . Nordic journal of nursing research. ISSN 2057-1585. 39(3), s. 159–167. doi: 10.1177/2057158519845321.
 • Kirchhoff, Jörg W & Karlsson, Jan Christer (2019). Alternative careers at the first level of management: First-line nurse managers’ responses to role conflict. Leadership in Health Services. ISSN 1751-1879. 32(3), s. 405–418. doi: 10.1108/LHS-11-2017-0067.
 • Løken, Therese Dwyer & Kirchhoff, Jörg W (2018). Samarbeidets vilkår etter Samhandlingsreformen - en enkeltcase-studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 14(2). doi: 10.7557/14.4570. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Sørby, Lise Aagaard; Andreassen, Hilde Marie & Skaug, Eli-Anne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Health care quality from the patients' perspective: a comparative study between an old and a new, high-tech hospital. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN 1178-2390. 11. doi: 10.2147/JMDH.S176630. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kirchhoff, Jörg W & Andersen, Kirsti Lauvli (2015). Uformell omsorg til pasienter i hjemmesykepleien. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 10(4), s. 362–370. doi: 10.4220/sykepleienf.2015.56001.
 • Kirchhoff, Jörg W; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Andersen, Kirsti Lauvli (2015). Betydningen av sosiale nettverk og kvalitet på pleien for opplevelse av ensomhet blant brukere av hjemmesykepleie. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN 1892-2678. 5(3), s. 266–282.
 • Kirchhoff, Jörg W; Gjellebæk, Camilla & Tangen, Merete (2014). Personlige relasjoner har betydning for pasienters tilfredshet på sykehjem. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 9(3), s. 226–233. doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0130.
 • Kirchhoff, Jörg W. & Karlsson, Jan Christer (2013). Expansion of output: Organizational misbehaviour in public enterprises. Economic and Industrial Democracy: an international journal. ISSN 0143-831X. 34(1), s. 107–122. doi: 10.1177/0143831X12439113.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2011). Yrkesrelatert stress i hjemmebaserte tjenester :. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. s. 144–150. doi: 10.4220/sykepleienf.2011.0100.
 • Kirchhoff, Jörg W. & Karlsson, Jan Christer (2009). Rationales for Breaking Management Rules-The Case of Health Care Workers. Journal of Workplace Rights (JWR). ISSN 1938-4998. 14(4), s. 457–479.
 • Kirchhoff, Jörg W.; Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2009). Bestiller/utfører-modellen - økt fleksibilitet i den kommunale helse- og sosialtjenesten? I Claussen, Tor & Karlsson, Jan Christer (Red.), Den sköra balansen : arbetslivet mellan flexibilitet och stabilitet. Växjö universitet. ISSN 978-91-89317-56-7. s. 147–162.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2008). Å forske på arbeid og arbeidsorganisasjoner, Perspektiv på arbetsvetenskapens klassiker. Institutionen för Arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. s. 10–23.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2005). Uformell læring i sykepleien, Å være i bevegelse - læring og utvikling i sykepleie : sykepleierutdanningen i Østfold, 50 år i 2005. Høgskolen i Østfold. s. 153–170.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kirchhoff, Jörg W & Bjørkquist, Catharina (2022). Digitalisering av informasjon i kommunale helse- og velferdstjenester.
 • Kirchhoff, Jörg W & Bjerge, Martin (2022). Hjemmesykepleien har stadig flere medisinsk-tekniske oppgaver. Sykepleien. ISSN 0802-9768. doi: 10.4220/Sykepleiens.2022.88097.
 • Kirchhoff, Jörg W (2019). Disse fridagene blir du «snytt» for i 2020. [Internett]. https://www.nrk.no/.
 • Kirchhoff, Jörg W; Jensen, Øystein & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Sykepleiere og breddekompetanse. Moss Avis.
 • Kirchhoff, Jörg W; Jensen, Øystein & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Tiden er inne. La sykepleiere overta oppgaver fra fastleger . Fredrikstad Blad.
 • Kirchhoff, Jörg W; Jensen, Øystein & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Tiden er inne: La sykepleiere med avansert breddekompetanse slippe til. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W & Roos, Anne Karine Østbye [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Helsetjenestekvalitet i sykehus: En sammenligning av pasienters og sykepleiestudenters erfaringer.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Skaug, Eli-Anne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Digitalisering og dens konsekvenser for profesjoners arbeid i sykehus.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Roos, Anne Karine Østbye [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Social support at work.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Skaug, Eli-Anne & Tvete, Liv Solveig [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). The influence of technology and standards on healthcare staff’s job satisfaction.
 • Kirchhoff, Jörg W (2018). Kompetanseutvikling i organisasjoner.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye & Skaug, Eli-Anne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). MEDARBEIDERNES OPPLEVELSE AV JOBBTILFREDSHET, PASIENTER OG STUDENTERS SYN PÅ HELSETJENESTEKVALITET I ET HØYTEKNOLOGISK SYKEHUS.
 • Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne & Andersen, Kirsti Lauvli (2017). Perception of quality of care in hospital: comparison of the views of patients and nurse students.
 • Andreassen, Hilde Marie; Andersen, Kirsti Lauvli; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne & Sørby, Lise Aagaard [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Perceived reality versus subjective importance – Care quality in hospital from the patients’ perspective.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W & Skaug, Eli-Anne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Patients' experiences with person centered care in a new high-tech hospital.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Skaug, Eli-Anne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). The influence of technology and standards on professionals’ work.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye & Skaug, Eli-Anne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Helsetjenestekvalitet i sykehus – hva er viktig for pasientene?
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne & Tvete, Liv Solveig [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Ansattes jobbtilfredshet og pasienters erfaringer med helsetjenestekvalitet.
 • Kirchhoff, Jörg W (2017). Pål igjen! - Hvor mye trenger vi egentlig å være på jobb? [Radio]. NRK P1.
 • Thorvaldsen, Ida R. & Kirchhoff, Jörg W (2017). Se tegnene på omsorgssvikt! Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 105(1), s. 50–53. doi: 10.4220/Sykepleiens.2017.59740.
 • Kirchhoff, Jörg W (2017). God Morgen Ostfold. [Radio]. Radio Øst.
 • Kirchhoff, Jörg W (2017). Her er fridagene du kan glede deg til i år. [Internett]. NRK.no.
 • Kirchhoff, Jörg W (2016). Helsepolitikk og omstillinger i kunnskapsbedrifter .
 • Kirchhoff, Jörg W (2016). Hjemmesykepleien som arbeidsfelt.
 • Kirchhoff, Jörg W (2016). Lederes og ansattes respons på organisatoriske endringer.
 • Ålesve, Cathrine; Løkkevik, Nina; Storhaug, Lise Wangberg & Kirchhoff, Jörg W (2016). OBSKommmune - En modell for kliniske vurderinger i hjemmesykepleienmune -.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W & Bjørkquist, Catharina [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). Fra gammelt til nytt sykehus.Pasienter, ansatte, ledere og studenters perspektiver 2015 – 2016.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W & Skaug, Eli-Anne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Perceived reality versus subjective importance – Care quality in hospital from the patients’ perspective.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Skaug, Eli-Anne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Organisational Preconditions for Professional Practice: On Registered Nurses Possibility to Act in Accordance with Professional Standards in a Hospital.
 • Kirchhoff, Jörg W; Ålesve, Cathrine; Løkkevik, Nina & Storhaug, Lise Wangberg (2016). Kompetanseutvikling i hjemmesykepleien.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W & Skaug, Eli-Anne (2016). Perception of quality of care in hospital: comparison of the views of patients and nurse students.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Bjørkquist, Catharina; Helgesen, Ann Karin & Kirchhoff, Jörg W [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Fra gammelt til nytt sykehus.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Organisational Premises for Professionals’ Work.
 • Kirchhoff, Jörg W (2016). OBSKommune - Kompetanseutvikling blant ansatte i hjemmebaserte tjenester.
 • Kirchhoff, Jörg W; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Andersen, Kirsti Lauvli (2015). Den ensomme pasient.
 • Kirchhoff, Jörg W (2015). Den tause motstanden i offentlige organisasjoner. I Bergmann, Ann; Gillberg, Gunnar & Ivarsson, Lars (Red.), Tankar om arbete : 17 texter om arbete, arbetsliv och samhällsförändring. Premiss förlag. ISSN 9789186743468. s. 320–331.
 • Kirchhoff, Jörg W & Karlsson, Jan Christer (2015). The relative power in the service triad.
 • Kirchhoff, Jörg W (2015). Loneliness among Patients in Homecare Nursing.
 • Kirchhoff, Jörg W (2014). Motstand eller tilslutning – Ledelsens og ansattes respons på NPM inspirerte reformer i de hjemmebaserte tjenester.
 • Kirchhoff, Jörg W (2014). "Helhetlige tjenester" – Ideal, Innhold og Organisering.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli & Bjørnstad, Eivind (2014). Kvalitet i hjemmesykepleien ut fra pasientens perspektiv.
 • Kirchhoff, Jörg W (2014). Tjenestekvalitet i hjemmesykepleien.
 • Kirchhoff, Jörg W (2014). The 'Hole' in Holistic Nursing: Contradictions in the Application of Holistic Nursing in Home Care Nursing.
 • Kirchhoff, Jörg W & Andersen, Kirsti Lauvli (2014). Ensomhet blant mottakere av hjemmesykepleie.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2014). Fordel ansvaret for eldre på flere. [Radio]. NRK.NO.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2014). Professional Ideology at Work.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2014). Fra vedtak til tjeneste.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Bastøe, Liv Karin Halvorsen & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2013). Helsetjenestekvalitet i hjemmebaserte tjenester – et brukerperspektiv.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Kirchhoff, Jörg W (2013). Ensomhet blant brukere av hjemmesykepleien.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2013). Betydningen av nære relasjoner på sykehjem.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2013). Arbeidsvilkår i hjemmesykepleien.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2013). Sterke pårørende presser ansatte - NRK.no. [Internett]. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.11041604.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2013). Ansattes motstand mot omorganiseringer i offentlige organisasjoner.
 • Kirchhoff, Jörg W. & Leonardsen, Ann-Chatrin (2013). Employee voice in professional bureaucracies.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2012). Motstand i offentlige organisasjoner.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2012). Fra vedtak til tjeneste – Nødvendig helsehjelp i hjemmebaserte tjenester.
 • Kirchhoff, Jörg W. & Karlsson, Jan Christer (2012). Nurse Managers – Nurses or Managers?
 • Kirchhoff, Jörg W. (2011). Den brysomme mannen: Om menn i omsorgsyrker.
 • Gimmestad, Johnny & Kirchhoff, Jörg W. (2011). Sykepleierne er for snille. [Avis]. Aftenposten Søndag.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2011). Når ordrenekt gjør "råtne jobber" bedre.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2011). Til årets "Sykepleierspirer". Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 99(11).
 • Kirchhoff, Jörg W. & Karlsson, Jan Christer (2011). Expansion of output as organisational misbehaviour.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2011). Organisational Misbehaviour can make 'Bad Jobs' better.
 • Kirchhoff, Jörg W. & Karlsson, Jan Christer (2010). The Rationale of Breaking Management Rules.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2009). New Public Managment : uintenderte konsekvenser ved innføringen av nye organisasjonsformer i offentlig sektor.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2009). Norm Systems in Professional Work.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2007). NPM - Nye organisasjonsformer og profesjonelt arbeid.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2007). Fleksibilisering i pleie- og omsorgstjenesten.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2006). Fysisk aktivitet blant eldre. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2005). Tilfeldig oppdatering. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 93(3), s. 50–53.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2004). Dokumentasjon og perifere venekanyler. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 15, s. 56–59.
 • Kirchhoff, Jörg W. (2013). Fra vedtak til tjeneste - Om utformingen av nødvendig helsehjelp i hjemmebaserte tjenester. Høgskolen i Østfold. ISSN 978-82-7825-405-9. 2013(2013:1).
 • Kirchhoff, Jörg W. (2010). De skjulte tjenestene - om uønsket atferd i offentlige organisasjoner. Karlstad University Press. ISSN 9789170631801.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:09 - Sist endret 11. jan. 2022 16:21