Vigdis Abrahamsen Grøndahl

Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608698
+4793052634
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
N-318

Faglige interesser

Mine forskningsområder har i stor grad handlet om kvalitetsutviklingsarbeid innen kommune- og spesialisthelsetjeneste med fokus på pasientens perspektiv, og helsepersonells arbeidssituasjon og jobbtilfredshet. Mennesker med kroniske lidelser er målgruppen.  Interessene kan deles i fire hovedområder: Helsetjenestekvalitet i et pasient/ brukerperspektiv, Person-sentrert omsorg og helsetjenestekvalitet, innunder her også menneskets grunnleggende behov, Spørreskjemautvikling og Helsetjenestekvalitet ved endring i organisering av tjenestetilbud og ved innføring av helseteknologi.

Undervisning

Bachelor i sykepleie: Emne HSSPL30216 Sykepleiens fagutviklende funksjon med bachelor oppgave: https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2019/var/hsspl30216.html

Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom: Emne HSMSP40417 Avansert vurderingskompetanse i sykepleie: https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2019/var/hsmsp40417.html

Bakgrunn

Utdanning

Utdannet sykepleier fra Østfold Sykepleierhøgskole i 1987. Gjennomførte første avdeling med fordypning i didaktikk i 1993 ved Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo, og sluttførte hovedfaget ved samme sted i 1996. Hovedoppgavens tittel: Hvilke intervensjoner iverksetter sykepleiere på kirurgiske avdelinger for å ivareta pasientenes behov for søvn, og hvilke faktorer legger sykepleierne til grunn for sine valg? I 2012 disputerte jeg ved Omvårdnad, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Karlstads universitet, Sverige. Tittel på arbeidet: Patients’ perceptions of actual care conditions and patient satisfaction with care quality in hospital. Har gjennomført utdanning for veiledere på PhD/forskernivå ved Karlstads Universitet (2012) og Program for fremragende forskningsformidling, et ettårig utviklingsprogram for ansatte med forskerkompetanse ved Høgskolen i Østfold (2016).

Arbeidserfaring

Jeg har siden 1992 vært ansatt ved Høgskolen i Østfold, avdeling for helse og velferd (høgskolelærer, høgskolelektor, førsteamanuensis og professor i sykepleie) og (studieleder for sykepleierutdanningen/bachelor i sykepleie, studieleder for eksternfinansiert virksomhet inkl. videreutdanningene i anestesi, intensiv, operasjon, akuttsykepleie og prorektor)

I årene 1987 til 1992 var jeg ansatt som sykepleier ved Østfold Sentralsykehus, medisinsk avdeling og kirurgisk intensivavdeling.

Priser

Beste vitenskapelige poster tildelt av Svensk sjuksköterskeförening under Sjuksköterskedagarna 2016: Personcenrerad vårds betydelse för patienternas upplevelse av vårdkvalitén - en interventionsstudie. Grøndahl, VA; Helgesen, AK; Fagerli, LB, Johansson,H.; Mathisen AG.

Verv

2013 – d.d.  Medlem av styret i Drivhuset Østfold (tidligere Ny Vekst AS)

2017 – d.d.  Medlem av Programgruppe for utarbeidelse av faglige nasjonale retningslinjer sykepleierutdanningen (RETHOS). Oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

2021 - d.d. Koordinator for DigiHealth forskningsgruppen knyttet til forskningssatsingsområdet det digitale samfunn på Høgskolen i Østfold.

Samarbeid

Lokale samarbeidspartnere: Fredrikstad kommune, Halden kommune, Sarpsborg kommune, USHT Østfold, Sykehuset Østfold Kalnes. Nasjonale samarbeidspartnere: Høgskolen i Innlandet, Nord Universitet og Oslo Met. Internasjonale samarbeidspartnere: Karlstads universitet i Sverige, ICPCM (The International College of Person-Centered Medicine), NuPhaC (Nurse and Pharmaceutical Care), og College of Nursing ved University of Central Florida. 

Emneord: Sykepleie, helsetjenestekvalitet, kvantitative metoder, personsentrert arbeid, Kommunehelsetjenesten, Spesialisthelsetjenesten, kronisk syke, Det digitale samfunn, DigiHealth

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Del Busso, Lilliana Andrea; Hardeland, Camilla; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Bååth, Carina Barbro & Femdal, Ingrid [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). MoU og samarbeid mellom Høgskolen i Østfold og Högskolan i Skövde. [Internett]. Högskolan i Skövdes nettside.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Helgesen, Ann Karin (2022). CABNEI: WP 2.2.1-2.2.6 A review of the year 2022.
 • Granrud, Marie Dahlen; Sandsdalen, Tuva; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Olsson, Cecilia [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). Helsepersonells erfaringer med kvalitet i palliativ behandling og omsorg under covid-19 pandemien – en tverrsnittstudie.
 • Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Hansen, Anette Woldheim; Halvorsrud, Liv Torill & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Forhåndssamtaler i sykehjem og aktivitetssenter for personer med demens - helsepersonells erfaringer​ .
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Helgesen, Ann Karin (2022). WP 2.2.6. International workshop (Scandinavia).
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Helgesen, Ann Karin (2022). Paper development on clincial teaching methods.
 • Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Educational philosophy and views of learning and teaching.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Helgesen, Ann Karin (2022). Abstract development.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Woersaa, Signe Rasch; Andersen, Kirsti Lauvli & Helgesen, Ann Karin (2022). Practical guides for scenario development and teacher's guide.
 • Olsson, Cecilia; Granrud, Marie Dahlen; Tillfors, Maria; Bååth, Carina Barbro; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Nurses caring for patients at the end of life report affected psychosocial work environment when relocated during the Covid-19 pandemic - A cross sectional study.
 • Fagerli, Liv Berit; Anker-Hansen, Camilla; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Bååth, Carina Barbro; Helgesen, Ann Karin & Halvorsrud, Liv Torill [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Personsentrert praksis - Et godt hverdagsliv for pasienter, pårørende og ansatte.
 • Olsson, Cecilia; Granrud, Marie Dahlen; Tillfors, Maria; Bååth, Carina; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). CN26 Nurses caring for patients at the end of life report affected psychosocial work environment when relocated during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional study. Annals of Oncology. ISSN 0923-7534. doi: 10.1016/j.annonc.2022.07.338.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Helgesen, Ann Karin (2022). How to write a report structured as an abstract.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Teaching methods: Skills training, simulation, sociocultural learning.
 • Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Learning, teaching and supervision in clinical nursing.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Steps in simulation.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). What's the difference between practical skills training and simulation?
 • Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Reflective practice in local workshop (Scandinavia).
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Designing a teaching plan in nursing.
 • Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). The seven steps of problem-based learning in nursing education.
 • Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Problem-based learning.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Helgesen, Ann Karin (2022). Project-based learning and Problem-based learning: What's the difference?
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Helgesen, Ann Karin (2022). Active learning such as problem based and project based learning .
 • Asniar, Asniar; Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Local Workshop: Socio-cultural theories of learning.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Helgesen, Ann Karin (2022). WP 2.2.1. Socio-cultural theories of learning.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Helgesen, Ann Karin (2022). Bloom's taxonomy as a foundation for developing learning outcomes: Knowledge, Skills and Competencies at bachelor and master level.
 • Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). The three last steps of the didactic relationship model .
 • Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). The first three steps of the didactic relationship model.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Helgesen, Ann Karin (2022). The use of Bloom's taxonomy to structure learning outcomes regarding the subject: "The difficult conversation".
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2022). Dorothea Orem's major assumptions of the "Self-Care Deficit Theory".
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2022). Albert Bandura's "Social learning theory".
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2022). Lev S. Vygotsky's "Sociocultural theory of learning".
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2022). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2022). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Mener de har løsningen på feilmedisinering. [Radio]. NRK-P1 Østfold Distriktsprogram.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Har løsning på feilmedisinering. [Radio]. NRK-P1 Østfold Distriktsprogram .
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Har løsning på feilmedisinering. [Radio]. NRK-P1 Dagsnytt.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Har løsning på feilmedisinering. [Radio]. NRK-P2 Dagsnytt.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Mener de har løsningen på feilmedisinering. [Radio]. NRK-P1 Dagsnytt .
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Bedre samarbeid kan hindre feilmedisinering. [Radio]. NRK-P1 Østfold Distriktsprogram .
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Nytt studie om feilmedisinering. [Radio]. NRK-P1 Østfold Distriktsprogram .
 • Halstensen, Thor-David; Ghanima, Waleed; Tavoly, Mazdak; Hardeland, Camilla & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Forbedre beslutningsstøtteverktøy. Dyp venetrombose.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Helgesen, Ann Karin; Stensvold, Andreas; Magnussen, Jannik & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Er fjernoppfølging godt nok for kreftpasienter? Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Europeiske forskere er enige om en modell som skal sikre bedre håndtering av legemidler. [Internett]. Høgskolen i Østfold.
 • Ihlebæk, Hanna Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Del Busso, Lilliana Andrea (2022). Kjønn(sforskning) er for alle! Fredriksstad Blad.
 • Larsson, Maria; Sandsdalen, Tuva; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Granrud, Marie Dahlen & Österlind, Jane [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Palliativ vård under Covid 19-pandemin – Arbetsmiljö, vårdkvalitet och vårdpersonalens hälsa.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). Dorothea Orem's nursing theory.
 • Helgesen, Ann Karin; Arnesen, Marie Helen; Aardalen, Tina; Nome, Carina Marie; Stenbjerg, Julie Kjølhede & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). Experiences from physicians', pharmacists' and nurses' in interprofessional collaboration in home care with focus on nurse's role.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Nome, Carina Marie; Stenbjerg, Julie Kjølhede; Arnesen, Marie Helen; Aardalen, Tina & Helgesen, Ann Karin (2021). Pharmaceutical care in nursing homes - a qualitative study about interprofessional collaboration and patient safety.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Hansen, Mette Tindvik & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). Veilederes perspektiver på praksisveiledning av sykepleier- og vernepleierstudenter- en fokusgruppestudie.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). Kvinnenettverk i akademia. Erfaringer fra KvinnForsk ved Høgskolen i Østfold.
 • Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Hansen, Mette & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). Veilederes perspektiver på praksisveiledning av sykepleier- og vernepleierstudenter- en fokusgruppestudie. .
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). Kompetanse koster. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2021). Avansert klinisk sykepleierkompetanse i kommunehelsetjenesten .
 • Gjellebæk, Camilla; Dahl, Annette Veberg; Del Busso, Lilliana Andrea; Edvardsen, Magdalena & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). HiØ best på kjønnsbalanse - vil fortsatt holde stand på barrikadene. Fredriksstad Blad.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Helgesen, Ann Karin (2021). CApacity Building in Nursing Education in Indonesia - CABNEI: Educational philosophy and views of learning and teaching.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Hardeland, Camilla; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). Hva synes pasientene om helseteknologien? Sykepleien. ISSN 0802-9768. doi: 10.4220/Sykepleiens.2021.83172.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Nytt masterstudium styrker sykepleieren og pasienten. . HiØ nettside.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Farmasøyter og sykepleiere samarbeider for dårlig. HiØ nettside.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Ber sykepleiere søke nytt masterstudium. Ny hverdag med krav til økt spesialisering. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Kompetanseheving for pasientens del- og for egen del. Halden Arbeiderblad.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Bååth, Carina Barbro & Halvorsrud, Liv Torill [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, ansatte og studenter.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Skaug, Eli-Anne (2020). Nytenkning må til for å skaffe nok praksisplasser. Sykepleien. ISSN 0802-9768. doi: 10.4220/Sykepleiens.2020.81851.
 • Gjellebæk, Camilla & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Sjekk hvordan det kan gå uten: Derfor er det behov for flere kvinnelige forskere . [Avis]. Fredriksstad Blad.
 • Martinsen, Mona; Ann Katrin, Larsen Reinnel; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). "Østfoldmodellen" kan forbedre kvaliteten på praksisstudier. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. doi: 10.4220/Sykepleiens.2020.79917.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Bergheim bo- og aktivitetssenter deltar i prosjektet "Et godt hverdagsliv» i samarbeid med Høgskolen i Østfold. . Facebook Halden kommune.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Enhet sykehjem satser stort på personsentrert omsorg. Halden kommunes nettside.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla & Bååth, Carina Barbro (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem .
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Presentasjon av prosjekter som har fått samarbeidsmidler Status og resultater .
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Gjellebæk, Camilla & Helgesen, Ann Karin (2019). Personsentrert omsorg og teknologi - venn eller fiende? Pasienter, pårørende og helsepersonell i et digitalisert helsevesen.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Ja takk, begge deler. Pasienter på sykehus ønsker både å være alene og være sammen med andre. https://www.hiof.no.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Johansen, Håkon & Halvorsrud, Liv Torill (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Helgesen, Ann Karin; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland & Johansen, Håkon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Det er fortsatt behov for kvinnenettverk i akademia. [Fagblad]. kifinfo - Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning .
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Sykehjemsbeboere svært sårbare for endring. [Avis]. Demokraten.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Pasienterfaringer fra det gamle og nye sykehuset – hvordan best ivareta pasientene våre? .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:11 - Sist endret 21. feb. 2022 11:46