Vigdis Abrahamsen Grøndahl

Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608698
+4793052634
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
N-318

Faglige interesser

Mine forskningsområder har i stor grad handlet om kvalitetsutviklingsarbeid innen kommune- og spesialisthelsetjeneste med fokus på pasientens perspektiv, og helsepersonells arbeidssituasjon og jobbtilfredshet. Mennesker med kroniske lidelser er målgruppen.  Interessene kan deles i fire hovedområder: Helsetjenestekvalitet i et pasient/ brukerperspektiv, Person-sentrert omsorg og helsetjenestekvalitet, innunder her også menneskets grunnleggende behov, Spørreskjemautvikling og Helsetjenestekvalitet ved endring i organisering av tjenestetilbud og ved innføring av helseteknologi.

Undervisning

Bachelor i sykepleie: Emne HSSPL30216 Sykepleiens fagutviklende funksjon med bachelor oppgave: https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2019/var/hsspl30216.html

Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom: Emne HSMSP40417 Avansert vurderingskompetanse i sykepleie: https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2019/var/hsmsp40417.html

Bakgrunn

Utdanning

Utdannet sykepleier fra Østfold Sykepleierhøgskole i 1987. Gjennomførte første avdeling med fordypning i didaktikk i 1993 ved Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo, og sluttførte hovedfaget ved samme sted i 1996. Hovedoppgavens tittel: Hvilke intervensjoner iverksetter sykepleiere på kirurgiske avdelinger for å ivareta pasientenes behov for søvn, og hvilke faktorer legger sykepleierne til grunn for sine valg? I 2012 disputerte jeg ved Omvårdnad, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Karlstads universitet, Sverige. Tittel på arbeidet: Patients’ perceptions of actual care conditions and patient satisfaction with care quality in hospital. Har gjennomført utdanning for veiledere på PhD/forskernivå ved Karlstads Universitet (2012) og Program for fremragende forskningsformidling, et ettårig utviklingsprogram for ansatte med forskerkompetanse ved Høgskolen i Østfold (2016).

Arbeidserfaring

Jeg har siden 1992 vært ansatt ved Høgskolen i Østfold, avdeling for helse og velferd (høgskolelærer, høgskolelektor, førsteamanuensis og professor i sykepleie) og (studieleder for sykepleierutdanningen/bachelor i sykepleie, studieleder for eksternfinansiert virksomhet inkl. videreutdanningene i anestesi, intensiv, operasjon, akuttsykepleie og prorektor)

I årene 1987 til 1992 var jeg ansatt som sykepleier ved Østfold Sentralsykehus, medisinsk avdeling og kirurgisk intensivavdeling.

Priser

Beste vitenskapelige poster tildelt av Svensk sjuksköterskeförening under Sjuksköterskedagarna 2016: Personcenrerad vårds betydelse för patienternas upplevelse av vårdkvalitén - en interventionsstudie. Grøndahl, VA; Helgesen, AK; Fagerli, LB, Johansson,H.; Mathisen AG.

Verv

2013 – d.d.  Medlem av styret i Drivhuset Østfold (tidligere Ny Vekst AS)

2017 – d.d.  Medlem av Programgruppe for utarbeidelse av faglige nasjonale retningslinjer sykepleierutdanningen (RETHOS). Oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Samarbeid

Lokale samarbeidspartnere: Fredrikstad kommune, Halden kommune, Sarpsborg kommune, USHT Østfold, Sykehuset Østfold Kalnes. Nasjonale samarbeidspartnere: Høgskolen i Innlandet, Nord Universitet og Oslo Met. Internasjonale samarbeidspartnere: Karlstads universitet i Sverige, ICPCM (The International College of Person-Centered Medicine), NuPhaC (Nurse and Pharmaceutical Care), og College of Nursing ved University of Central Florida. 

Emneord: Sykepleie, helsetjenestekvalitet, kvantitative metoder, personsentrert arbeid, Kommunehelsetjenesten, Spesialisthelsetjenesten, kronisk syke

Publikasjoner

 • Gerdts-Andresen, Tina; Hansen, Mette Tindvik & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Educational Effectiveness: Validation of an Instrument to Measure Students’ Critical Thinking and Disposition. International Journal of Instruction. ISSN 1694-609X. 15(1), s. 685–700.
 • Gregersen, Anne-Grethe; Hansen, Mette Tindvik; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2021). Students' Perspectives on Learning Practical Nursing Skills: A Focus Group Study in Norway. Nursing Research and Practice. ISSN 2090-1429. 2021. doi: 10.1155/2021/8870394.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Hansen, Mette Tindvik & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). Nursing supervisors’ perspectives on student preparedness before clinical placements- a focus group study, . PLOS ONE. ISSN 1932-6203. doi: 10.1371/journal.pone.0252483.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Helgesen, Ann Karin; Ulvøy, Linn & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). Prehospital assessment and management of postpartum haemorrhage– healthcare personnel’s experiences and perspectives. BMC Emergency Medicine. ISSN 1471-227X. 21(98). doi: 10.1186/s12873-021-00490-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • De Baetselier, Elyne; Van Rompaey, Bart; Dijkstra, Nienke; Sino, Carolien G; Akerman, Kevin & Batalha, Luis M [Vis alle 26 forfattere av denne artikkelen] (2021). The NUPHAC-EU framework for nurses' role in interprofessional pharmaceutical care: cross-sectional evaluation in Europe. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. doi: 10.3390/ijerph18157862.
 • Dilles, Tinne; Heczkova, Jana; Tziaferi, Styliani; Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Van Rompaey, Bart [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Nurses and Pharmaceutical Care: Interprofessional, Evidence-Based Working to Improve Patient Care and Outcomes. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. 18(11). doi: 10.3390/ijerph18115973.
 • Dijkstra, Nienke E; De Baetselier, Elyne; Dilles, Tinne; Van Rompaey, Bart; da Cunha Batalhac, Luis M. & Filov, Izabela [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2021). Developing a competence framework for nurses in pharmaceutical care: A Delphi study. Nurse Education Today. ISSN 0260-6917. doi: 10.1016/j.nedt.2021.104926.
 • De Baetselier, Elyne; Dilles, Tinne; Batalha, Luis M; Dijkstra, Nienke; Fernandez, Maria I & Filov, Izabela [Vis alle 27 forfattere av denne artikkelen] (2021). Perspectives about nurses' role in interprofessional pharmaceutical care across 14 European countries: a qualitative study in pharmacists, physicians and nurses. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. doi: 10.1371/journal.pone.0251982.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Brynhildsen, Siri; Hansen, Mette Tindvik & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). Supervising students in a complex nursing practice- a focus group study in Norway. BMC Nursing. ISSN 1472-6955. 20(1). doi: 10.1186/s12912-021-00693-1.
 • Kirchhoff, Jörg W; Marks, Abigail; Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). The Impact of Information and Communication Technology on Doctors’ and Registered Nurses’ Working Conditions and Clinical Work – A Cross-Sectional Study in a Norwegian Hospital. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN 1178-2390. 2021(14), s. 2941–2949. doi: 10.2147/JMDH.S327669.
 • Helgesen, Ann Karin; Adan, Yassin Husein; Bjørglund, Caroline Dybvik; Weberg-Haugen, Chris Benjamin; Johannessen, Mona & Åsmul, Kristine S [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). Nurses' experiences of delirium and how to identify delirium - A qualitative study. Nursing Open. ISSN 2054-1058. doi: 10.1002/nop2.691. Fulltekst i vitenarkiv
 • Helgesen, Ann Karin; Larsen, Dag Werner & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Quality of care in a nursing home as experienced by patients with dementia. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN 1178-2390. doi: 10.2147/JMDH.S285668. Fulltekst i vitenarkiv
 • De Baetselier, Elyne; Van Rompaey, Bart; Batalha, Luis M; Bergqvist, Monica; Czarkowska-Paczek, Bozena & De Santis, Alberto [Vis alle 30 forfattere av denne artikkelen] (2020). EUPRON: nurses' practice in interprofessional pharmaceutical care in Europe. A cross-sectional survey in 17 countries. BMJ Open. ISSN 2044-6055. doi: 10.1136/bmjopen-2019-036269. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandsdalen, Tuva; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Larsson, Bodil Wilde (2020). Development of a short form of the questionnaire quality from the patient’s perspective for palliative care (QPP-PC). Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN 1178-2390. 13, s. 495–506. doi: 10.2147/JMDH.S246184. Fulltekst i vitenarkiv
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Blågestad, Ina Kristin; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Olsen, Richard M.; Gunheim-Hatland, Lars & Gregersen, Anne-Grethe [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2020). Nurses' perspectives on technical skill requirements in primary and tertiary healthcare services. Nursing Open. ISSN 2054-1058. 7(5), s. 1424–1430. doi: 10.1002/nop2.513. Fulltekst i vitenarkiv
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Hardeland, Camilla; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Patient experiences with technology enabled care across healthcare settings- a systematic review. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 20. doi: 10.1186/s12913-020-05633-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Trading company for privacy: A study of patients' experiences. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. doi: 10.1177/0969733019874497.
 • Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Sykepleieres erfaringer med å informere beboere i sykehjem om deres juridiske rettigheter og endringer i deres medisinering. Geriatrisk sykepleie. ISSN 1891-1889. Fulltekst i vitenarkiv
 • Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Healthcare staff's experiences of implementing one to one contact in nursing homes. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. s. 1–9. doi: 10.1177/0969733019857775.
 • Sandsdalen, Tuva; Larsson, Bodil Wilde & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Patients’ Perceptions Of The Quality Of Palliative Care And Satisfaction – A Cluster Analysis. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN 1178-2390. 12, s. 903–915. doi: 10.2147/JMDH.S220656. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Sørby, Lise Aagaard; Andreassen, Hilde Marie & Skaug, Eli-Anne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Health care quality from the patients' perspective: a comparative study between an old and a new, high-tech hospital. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN 1178-2390. 11. doi: 10.2147/JMDH.S176630. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Persenius, Mona; Bååth, Carina & Helgesen, Ann Karin (2017). The use of life stories and its influence on persons with dementia, their relatives and staff - a systematic mixed studies review. BMC Nursing. ISSN 1472-6955. 16(1). doi: 10.1186/s12912-017-0223-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Fagerli, Liv Berit (2017). Nursing home care quality: a cluster analysis. International Journal of Health Care Quality Assurance. ISSN 0952-6862. 30(1), s. 25–36. doi: 10.1108/IJHCQA-12-2015-0145. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandsdalen, Tuva; Høye, Sevald; Rystedt, Ingrid; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Hov, Reidun & Larsson, Bodil Wilde (2017). The relationships between the combination of person- and organization-related conditions and patients' perceptions of palliative care quality. BMC Palliative Care. ISSN 1472-684X. 16, s. 1–13. doi: 10.1186/s12904-017-0240-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aagaard, Heidi & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Rutiner for å vurdere ernæringsstatus i hjemmesykepleien. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. doi: 10.4220/Sykepleienf.2017.61219. Fulltekst i vitenarkiv
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Del Busso, Lilliana Andrea; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (2017). Handovers in primary healthcare in Norway: A qualitative study of general practitioners' collaborative experiences. Health and Social Care in the community. ISSN 0966-0410. 26(1), s. e173–e178. doi: 10.1111/hsc.12497.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Ghanima, Waleed Khalid; Storeheier, Espen; Schönbeck, Anders & Løken, Thor-Asbjørn [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). Evaluating patient experiences in decentralised acute care using the Picker Patient Experience Questionnaire; methodological and clinical findings. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 17. doi: 10.1186/s12913-017-2614-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Skaug, Eli-Anne; Hornnes, Marit Skaflestad & Helgesen, Ann Karin (2017). The personnel's experiences with the implementation of an activity program for men in municipal health services. Geriatric Nursing. ISSN 0197-4572. 38(5), s. 448–453. doi: 10.1016/j.gerinurse.2017.02.010. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Hardeland, Camilla; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). Hva synes pasientene om helseteknologien? Sykepleien. ISSN 0802-9768. doi: 10.4220/Sykepleiens.2021.83172.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Helgesen, Ann Karin (2021). CApacity Building in Nursing Education in Indonesia - CABNEI: Educational philosophy and views of learning and teaching.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). Dorothea Orem's Nurse Theory.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2021). Avansert klinisk sykepleierkompetanse i kommunehelsetjenesten .
 • Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Hansen, Mette & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). Veilederes perspektiver på praksisveiledning av sykepleier- og vernepleierstudenter- en fokusgruppestudie. .
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). Kompetanse koster. Dagens Medisin.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). Kvinnenettverk i akademia. Erfaringer fra KvinnForsk ved Høgskolen i Østfold.
 • Gjellebæk, Camilla; Dahl, Annette Veberg; Del Busso, Lilliana Andrea; Edvardsen, Magdalena & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). HiØ best på kjønnsbalanse - vil fortsatt holde stand på barrikadene. Fredriksstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Kompetanseheving for pasientens del- og for egen del. Halden Arbeiderblad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Ber sykepleiere søke nytt masterstudium. Ny hverdag med krav til økt spesialisering. Fredrikstad Blad.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Bergheim bo- og aktivitetssenter deltar i prosjektet "Et godt hverdagsliv» i samarbeid med Høgskolen i Østfold. . Facebook Halden kommune.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Enhet sykehjem satser stort på personsentrert omsorg. Halden kommunes nettside.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Bååth, Carina Barbro & Halvorsrud, Liv Torill [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, ansatte og studenter.
 • Gjellebæk, Camilla & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Sjekk hvordan det kan gå uten: Derfor er det behov for flere kvinnelige forskere . [Avis]. Fredriksstad Blad.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Farmasøyter og sykepleiere samarbeider for dårlig. HiØ nettside.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Nytt masterstudium styrker sykepleieren og pasienten. . HiØ nettside.
 • Martinsen, Mona; Ann Katrin, Larsen Reinnel; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). "Østfoldmodellen" kan forbedre kvaliteten på praksisstudier. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. doi: 10.4220/Sykepleiens.2020.79917.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Skaug, Eli-Anne (2020). Nytenkning må til for å skaffe nok praksisplasser. Sykepleien. ISSN 0802-9768. doi: 10.4220/Sykepleiens.2020.81851.
 • Nome, Carina Marie; Stenbjerg, Julie Kjølhede; Arnesen, Marie Helen; Aardalen, Tina; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Presentasjon DeMoPhac studien.
 • Helgesen, Ann Karin; Nome, Carina Marie; Stenbjerg, Julie Kjølhede; Arnesen, Marie Helen; Aardalen, Tina & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Interprofessional pharmaceutical care .
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Personsentrert omsorg. Fakta og utfordringer.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Personsentrert omsorg Fakta og utfordringer .
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Gjellebæk, Camilla; Femdal, Ingrid; Andreassen, Hilde Marie & Helgesen, Ann Karin (2019). Flest kvinner tar forskerutdanning, men flest menn blir professorer. Fredriksstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Gregersen, Anne-Grethe; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Hansen, Mette Tindvik & Hjelmeland, Inger [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2019). Sykepleier- og vernepleierstudenters sluttkomeptanse etter endt bachelorutdanning.
 • Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; helgesen, ann karin; Fagerli, Liv Berit & Tvete, Anne Regine [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Samarbeidsprosjekt "Personsentrert omsorg - fra idé til realitet", en intervensjonsstudie 2017-19.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus?
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Sykehjemsbeboere svært sårbare for endring. [Avis]. Demokraten.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Det er fortsatt behov for kvinnenettverk i akademia. [Fagblad]. kifinfo - Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning .
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Helgesen, Ann Karin; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland & Johansen, Håkon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Johansen, Håkon & Halvorsrud, Liv Torill (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla & Bååth, Carina Barbro (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem .
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Presentasjon av prosjekter som har fått samarbeidsmidler Status og resultater .
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Gjellebæk, Camilla & Helgesen, Ann Karin (2019). Personsentrert omsorg og teknologi - venn eller fiende? Pasienter, pårørende og helsepersonell i et digitalisert helsevesen.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Ja takk, begge deler. Pasienter på sykehus ønsker både å være alene og være sammen med andre. https://www.hiof.no.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Pasienterfaringer fra det gamle og nye sykehuset – hvordan best ivareta pasientene våre? .
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Larsen, Dag Werner & Helgesen, Ann Karin (2019). Helsetjenestekvalitet i sykehjem slik personer med demens erfarer det.
 • Kirchhoff, Jörg W; Jensen, Øystein & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Tiden er inne: La sykepleiere med avansert breddekompetanse slippe til. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Kirchhoff, Jörg W; Jensen, Øystein & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Tiden er inne. La sykepleiere overta oppgaver fra fastleger . Fredrikstad Blad.
 • Kirchhoff, Jörg W; Jensen, Øystein & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Sykepleiere og breddekompetanse. Moss Avis.
 • Tvete, Liv Solveig; Fagerli, Liv Berit; Andreassen, Hilde Marie; Aarøen, Kari; Tvete, Anne Regine & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Sykepleierstudenters erfaringer med personsentrert omsorg - resultater fra en intervensjonsstudie.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Aarøen, Kari & Fagerli, Liv Berit [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Personsentrert omsorg - fra ide til realitet.
 • Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2018). Challenges when female staff perform person-centered activities for male residents in nursing homes.
 • Helgesen, Ann Karin; Tvete, Liv Solveig; Fagerli, Liv Berit; Aarøen, Kari; Andreassen, Hilde Marie & Tvete, Anne Regine [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Person-centered care – from idea to reality. How to increase students’ practical knowledge of person-centered care in health and welfare education.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Skaug, Eli-Anne & Tvete, Liv Solveig [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). The influence of technology and standards on healthcare staff’s job satisfaction.
 • Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Tvete, Anne Regine [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Personsentrert omsorgsarbeid i Østfold.
 • Mathisen, Jorunn Irene; Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Gjellebæk, Camilla (2018). Eldreomsorg i fortid, nåtid og framtid.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Roos, Anne Karine Østbye [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Social support at work.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2018). Hvilke faggrupper trenger helsevesenet? Ja takk vi har bruk for alle. Fredrikstad Blad.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Skaug, Eli-Anne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Digitalisering og dens konsekvenser for profesjoners arbeid i sykehus.
 • Sandsdalen, Tuva; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Larsson, Bodil Wilde (2018). Development of a short form of the Quality from the Patient’s Perspective questionnaire for Palliative Care (QPP-PC) .
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2018). Intervensjoner i kommunehelsetjenesten og helsetjenestekvalitet i et pasientperspektiv.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W & Roos, Anne Karine Østbye [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Helsetjenestekvalitet i sykehus: En sammenligning av pasienters og sykepleiestudenters erfaringer.
 • Sandsdalen, Tuva; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Larsson, Bodil Wilde (2018). Development of a short form of the Quality from the Patient’s Perspective questionnaire for Palliative Care (QPP-PC).
 • Sandsdalen, Tuva; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Larsson, Bodil Wilde (2018). A pattern approach to analyzing patient patients’ perception of the quality of palliative care and satisfaction.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2018). Bruk av skalaer i vurderinger.
 • Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Personsentrert omsorg i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Nedgang i jobbtilfredshet i Østfold. [Tidsskrift]. Dagens Medisin.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Health care quality from the person with dementia'a perspective: development and testing of a questionnaire.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Aagaard, Heidi (2017). Older people's involvement in activities related to meals in nursing homes.
 • Fagerli, Liv Berit; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). The impact of person-centered care on older people's perceptions of care quality in nursing homes: an intervention study.
 • Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2017). Male residents' experiences of an activity program for men only in a nursing home.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:11 - Sist endret 14. juni 2021 15:24